Translations:7 Stories of Hope/42/sq

6) Shpresa u Ringjall nga Vdekja: (Ringjallja) – Luka 24:1-20