Translations:7 Stories of Hope/49/bg

From mc2
Revision as of 19:50, 18 September 2019 by Hachikyan (talk | contribs) (Created page with "** Какво научаваме за Бог/Исус? ** Какво научаваме от the човека in this story? ** Използвайте четирите нещ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
  • Какво научаваме за Бог/Исус?
  • Какво научаваме от the човека in this story?
  • Използвайте четирите неща, за да обсъдите пасажа дали има...
   • Грях, който да избягвате?
   • Обещание, на което да се облегнете?
   • Пример, който да следвате?
   • Заповед, на която да се покорите?
  • С кого най-много се отъждествявате в историята и Защо?
  • Покана: Попитайте, “Какво ви пречи да последвате Исус днес?”