Translations:7 Stories of Hope/54/sr-el

  • Rastite: Na osnovu ove priče, šta Isus traži od tebe da poslušaš ove nedelje?
  • Idite: Ko od ljudi koje poznaješ treba da čuje ovu priču?