Translations:7 Stories of Hope/54/sr-el

From mc2
Revision as of 18:45, 28 September 2018 by Tananana.d (talk | contribs) (Created page with "* Rastite: Na osnovu ove priče, šta Isus traži od tebe da poslušaš ove nedelje? * Idite: Ko od ljudi koje poznaješ treba da čuje ovu priču?")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
  • Rastite: Na osnovu ove priče, šta Isus traži od tebe da poslušaš ove nedelje?
  • Idite: Ko od ljudi koje poznaješ treba da čuje ovu priču?