Домът като място за служение

From mc2
Jump to navigation Jump to search

Свалете оттук тази страница като pdf

Домът, място за служение[edit]

Ние, християните от ХХІ век рядко мислим за нашите домове като място за служение. През повече време ние говорим за църковно служение Ние свързваме служението със сграда, наречена църква. Когато обаче се загледаме по-внимателно в Новия завет, откриваме, че именно домовете са били обичайното място за служение.

На Петдесетница, когато Светият Дух е слязъл върху учениците, апостол Петър проповядвал благовестието и около 3,000 човека повярвали и пише „те разчупваха хляба по домове и ядяха заедно с радостни и искрени сърца”. От самото начало църквата, домовете са станали местата за служение. Това обаче е започнало много по-рано. Исус е използвал домове (неговия и много други) да служи на човека. Има няколко примера в Матей 8:14-16, 9:9-13, 13:36, Лука 19:5 Йоан 3:1-6, 12:1-9. На много места пише, че Исус е поучавал в синагоги. Не пропускайте факта, че когато Той изпраща 12-те апостола или другите 72 ученика, Той им дава много стриктни заповеди, къде да отидат да служат. В Матей 10 и Лука 10 Исус казва на Своите ученици да намерят дом и там да останат. Стратегията, на която Исус учи Своите ученици, е да служат от дом.

Когато четем Деяния на апостолите виждаме как Църквата се разширява из Римската империя. Също можем да видим как първите християни са използвали домовете си за служение. Когато Корнилий получава заповед от Бога да покани апостол Петър, той го кани, като събира в дома си доста хора. Когато апостол Петър е арестуван от Ирод, Църквата се моли за него в къщата на майката на Йоан Марк. В Деяния на апостолите 16:11-15 четем за началото на църквата във Филипи. Всичко започнало когато една жена на име Лидия кани апостол Павел и неговите приятели да останат в дома й. В края на Деяния на апостолите четем за служението на апостол Павел в Рим. Къде? „в къщата, където беше настанен Павел, дойдоха много юдеи.”„Цели две години Павел остана в къщата, която бе наел, и приемаше всички, които идваха да го посетят. Той проповядваше за Божието царство и поучаваше за Господ Исус Христос смело, без да му пречи никой..” (Деяния на апостолите 28:23,30,31)

Едно от ключовите качества на един епископ/наздорник е основано в дома. „Трябва добре да управлява семейството си и децата му да му се подчиняват с пълно уважение. (Защото нима може да се грижи за Божията църква някой, който не може да се грижи за собственото си семейство?)” (І Тимотей 3:4-5) Запитайте се как можем да разберем как един човек управлява дома си, ако не прекарваме никакво време в дома му? Можем да започнем с нашите семейства и след това към другите: роднини, приятели, съседи, и т.н.. Разбирате ли? Нашите домове може да са страхотно място за служение. Семейството ми се състои от мен, жена ми и трите ни деца. Те вече са пораснали. Най-големият е Павел. Той е на 22 години. След него е Марта на 20 години и Агата – на 18 години. От самото начало ние правихме много неща с тях вкъщи, за да ги научим за Бога. Четяхме Библията заедно, обсъждахме я, молихме се заедно. Научихме ги на различни уроци от Библията. Ние се покланяхме на Бога заедно и отворихме дома си другите хора, за да споделяме благовестието с тях и направихме много повече. Днес, всички наши деца ходят с Бога и са Негови последователи. Знам, че всичко това е заради Неговата благодат, но и ние помогнахме малко. Ние се опитвахме да бъдем пример за добър християнски живот всеки ден. Те са ни виждали в различни ситуации. Дом е страхотен инструмент за служение, като започваме с нашите собствени семейство и след това продължаваме с другите хора. Защо е необходимо да се пише за дома? Пиша това не защото не харесвам църковните сгради. Пиша това, защото много християни днес са превърнали дома си в прибежище, в крепост, където се оттеглят. Предизвиквам ви да поставите дома си на олтара. Дали вашият дом, вашият замък е достъпен за служение на Царя? Може да е за молитва, библейско изучаване, поклонение, благовестване или някакъв друг вид служение. Естествено е, библейско е библейско и е много ползотворно. В Неговите ръце, нашите домове може да променят света!

В Христос, Адам Адамус (Adam Adamus) Управителна комисия на Европейския форум за умножаване на църкви (European Forum for Church Multiplication – EFCX)