Камбоджа

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Cambodia and the translation is 100% complete.


Other languages:
English • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎srpski (latinica)‎ • ‎Кыргызча • ‎български • ‎македонски • ‎русский

0:00:07.440,0:00:15.230

Господи, използвай ме за изграждане на Твоята църква

0:00:15.230,0:00:20.500

Когато се молих с тази молитва, никога не съм си представял какво ще направи Бог.

0:00:22.300,0:00:31.000

"Божието царство е като синапено зърно, което е най-малкото семе, но когато се посади, то расте и става най-голямо от всички градински растения." - Исус

0:00:31.240,0:00:36.359

Камбоджа през 2006 година, едно семе, посадено в купчина ...

0:00:38.140,0:00:40.540

Един ден, хора от екипа на Кемпус Крусейд

0:00:40.540,0:00:44.570

дойдоха да прожектират филма "Исус" в моето село.

0:00:45.580,0:00:52.340

Филмът ми показа, че Исус е умрял, за да спаси живота на хората и никой друг бог не може да го направи.

0:00:52.350,0:00:59.420

Затова реших да приема Исус през 2006 година.

0:00:59.430,0:01:06.289

Преди да повярвам, имаше много проблеми в семейството ми: караници и кълнене

0:01:06.289,0:01:08.270

почти всеки ден.

0:01:08.270,0:01:11.620

Аз обаче бях променен, след като гледах филма Исус.

0:01:11.700,0:01:16.880

Мислех си, че само Исус може да изцели проблемите на моето семейство.

0:01:16.880,0:01:21.460

Повярвах в Христос и започнах да споделям благовестието с моя съпруг.

0:01:31.720,0:01:35.160

Домашната църква от първо поколение в Камбоджа се създава чрез Феан ...

0:01:36.940,0:01:39.940

Преди да позная Исус, аз бях зъл.

0:01:39.950,0:01:42.720

Прибирах се вкъщи и биех жена си всеки ден.

0:01:42.720,0:01:44.130

Семейството ми беше съкрушено.

0:01:44.130,0:01:46.860

Бях съкрушен от вина, заради това, че се отнасях зле с жена си.

0:01:46.860,0:01:51.030

Тогава за пръв път чухме благовестието чрез филма "Исус", прожектиран от Кемпус Крусейд фор

0:01:51.030,0:01:53.140

Крайст през 2006 година.

0:01:53.220,0:01:56.940

Филмът ни показа как Бог може да ни спаси от този нещастен живот.

0:01:56.950,0:02:03.940

Мислех си каква спасителна сила донесоха тези големи бели мъже.

0:02:03.940,0:02:05.600

Първо се промени моята жена.

0:02:05.600,0:02:07.230

Аз видях промяната в живота й.

0:02:08.100,0:02:12.800

Заради безспирните й молитви Бог промени и мен и аз повярвах през 2007 година.

0:02:14.780,0:02:19.720

Животът ми постепенно се промени и хора от екипа на Кемпус Крусейд фор Крайст продължаваха да ни учат на повече неща.

0:02:19.720,0:02:21.940

за благовестието всяка седмица.

0:02:21.940,0:02:27.000

След като станах християнин, започнахме домашна църква в нашия дом.

0:02:27.000,0:02:31.940

Като осъзнах, че Исус е Бог и Спасител, аз започнах да споделям благовестието с цялото си семейство

0:02:31.940,0:02:34.190

и съседите си.

0:02:35.060,0:02:41.020

По-късно споделих благовестието с директора на училището, г-н Даравит.

0:02:41.030,0:02:46.680

Като обучавах г-н Даравит, той стана вярващ и веднага започна да изгражда

0:02:46.680,0:02:50.880

домашна църква в дома си и продължи да разширява дейността.

0:02:52.500,0:02:55.380

Аз продължих да споделям благовестието и в други села.

0:03:05.340,0:03:10.620

Домашната църква от второ поколение се основава чрез Даравит...

0:03:10.840,0:03:16.040

Бях болен. Чух за една медицинска клиника и отидох за лекарство в село Ковн Тмат.

0:03:16.040,0:03:20.010

Запознах се с Христос там чрез Феан.

0:03:20.010,0:03:23.130

Преди да повярвам в Христос, животът ми беше каша.

0:03:23.130,0:03:27.600

Пиех много и много пъти изневерявах на жена си.

0:03:27.600,0:03:33.720

Жена ми страдаше много заради мен, защото бях алкохолик и женкар.

0:03:33.720,0:03:37.110

Също бях загубил доверието на моите колеги.

0:03:37.110,0:03:41.360

След това Феан дойде и ме заведе в своя дом.

0:03:41.360,0:03:42.860

Сърцето ми бе променено.

0:03:42.860,0:03:48.140

Тогава започнах домашна църква в моя дом в село Тхан Кандал.

0:03:48.140,0:03:51.420

тази промяна на живота ме вдъхнови да живея за Него.

0:03:51.420,0:03:55.819

Затова отидох и заех техника за прожектиране на филма "Исус" от домашната църква на Феан.

0:03:55.819,0:03:59.350

Основавах няколко домашни групи.

0:03:59.350,0:04:06.840

Тогава броят на членовете на домашните църкви започна да нараства с прожектирането на филма "Исус".

0:04:07.080,0:04:13.040

В рамките на три години бях въвлечен в служението и като резултат моята домашна църква

0:04:13.040,0:04:16.269

се разрасна до 16 други домашни църкви.

0:04:16.269,0:04:23.100

Нарисувах тази диаграма, за да покажа движението за умножаване на домашни църкви.

0:04:25.460,0:04:31.030

Моето виждане е разширяване на Божието царство в провинцията, в която живея.

0:04:31.030,0:04:34.420

По една домашна църква във всяко село.

0:04:49.340,0:04:54.140

Третото поколение на домашната църква в Камбоджа се формира чрез Нак...

0:04:57.340,0:05:02.120

Преди да приема Христос, винаги се страхувах от злите духове.

0:05:02.120,0:05:03.560

Тогава се срещнах с Даравит.

0:05:03.560,0:05:10.880

Той ми каза, че след като повярвам в Исус, Той ще ме защитава от всякакви зли духове.

0:05:11.000,0:05:16.480

Даравит сподели с мен как да се моля за изгонване на злите духове.

0:05:16.490,0:05:21.010

След това аз се опитвах самостоятелно да се моля и да чета Библията.

0:05:21.010,0:05:24.250

на аз не се доверих напълно на Исус.

0:05:24.250,0:05:27.760

Аз тайно четях Библията и се молих.

0:05:27.760,0:05:35.570

След това Бог ми помогна да преодолея тези страхове и нямах повече кошмари

0:05:35.570,0:05:37.550

и можех да спя спокойно.

0:05:37.550,0:05:44.630

Тогава започнах да осъзнавам, че Исус може да помага на хората и да изгонва всякакви зли духове.

0:05:44.630,0:05:52.639

По-късно станах водач на моята домашна църква и винаги говорех на участниците,

0:05:52.639,0:05:59.139

че има само един Бог и Исус е Единственият, който може да защити моето семейство.

0:05:59.139,0:06:06.169

Сега моята домашна църква расте и моето виждане е за основаване на 5 до 10 домашни църква

0:06:06.169,0:06:07.580

в моята област.

0:06:07.580,0:06:12.750

Искам да благодаря на Бога, че благовестието достигна до моето село.

0:06:12.750,0:06:18.820

Моят съпруг мразеше християните и дори изхвърли Библията, която му показах.

0:06:18.820,0:06:24.229

Чрез искрените ми молитви, Бог го промени и сега той е вярващ.

0:06:24.229,0:06:28.760

Бог промени не само него, но и много хора от селото повярваха в Исус.

0:06:29.500,0:06:34.380

В Камбоджа има над 60 домашни църкви, като всеки месец се добавят нови.

0:06:34.380,0:06:38.020

Над 900 човека са повярвали в Христос.

0:07:13.100,0:07:17.920

Моята молитва е да видя всички камбоджанци променени от благовестието на Исус Христос.

0:07:18.240,0:07:27.300

Присъединете се към нас в молитва за 500 000 нови църкви в Югоизточна Азия, за да може всеки да познава някого, който наистина следва Христос.