RAZ 01PV Vođenje procesa

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page DEV 01FN Leading the Process and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎srpski (latinica)‎ • ‎български • ‎русский • ‎ქართული

Skinite ovu stranu kao pdf dokument

1. sastanak: Vođenje procesa

Na ovom sastanku upoznaćete se sa ključnim komponentama Razvijanja vođstva i dobićete korisne savete za vođenje Temeljnog proučavanja Biblije (TPB).

Srce vođe (40 min)

 • Slavite Boga zajedno u velikoj grupi.
 • Neka se učesnici podele u grupe od 3-4 člana i prodiskutuju o sledećem:
  1. Šta učiš o prebivanju u Hristu? Kako praktikuješ prebivanje u njemu kada se radi o njegovoj Reči, molitvi, poslušnosti, MBD-u (Molitva/Brižnost/Deljenje), odnosu sa drugima i zajedništvu?
  2. U kojim oblastima života imaš problem da budeš poslušan Bogu?
  3. Koji nerazrešeni konflikt imaš?
  4. U kojim oblastima se verom oslanjaš na Boga više nego na svoje sposobnosti?

Deljenje vizije za Srce

Timotej je pripadao sledećoj generaciji vođa na čijem je razvoju radio Pavle. Timotej je bio veran ali mu je ipak trebalo Pavlovo ohrabrenje da se vežba u pobožnosti i prigrli disciplinu učeništva i odgovornosti duhovnog vođstva. Ovo su mudre reči za Timoteja, ali i za nas koji dovodimo druge Hristu i ribari smo ljudski. Pročitajte 1. Timoteju 4:11-16.

Slavljenje vernosti (20 min)

(NAPOMENA: Slavite vernost u velikoj grupi tako da svi mogu biti blagosloveni i ohrabreni)

 • Dajte učesnicima priliku da podele šta se dešavalo sa njima od poslednjeg sastanka. Tražite od njih da svoje iskustvo povežu sa ciljevima postavljenim na poslednjem sastanku.

Gvožđe o gvožđe: Oštriti sebe i druge (45 min)

Svaki put kad se sretnemo praktikovaćemo proces drugarskog mentorisanja koji se zove Gvožđe o gvožđe. Naziv dolazi iz Priča Solomunovih 27:17: "Gvožđe se gvožđem oštri, tako čovek oštri lice prijatelja svog.“ Pogledajmo format ovih sastanaka.

 • Pokažite Crkvene krugove zdravlja i kako da se umnožavanje prikaže u obliku dijagrama (najbolje na beloj tabli ili velikom papiru da bi svi mogli da vide demonstraciju).
  • Uverite se da svi imaju olovku i papir. Neka nacrtaju krug sa isprekidanom linijom koji predstavlja njihovu grupu za učeništvo.
  • Iznad kruga neka napišu tri broja: broj ljudi u grupi, broj vernika i broj onih koji su kršteni. Primer: 12/9/7
  • Pogledajte spisak karakteristika iz Dela 2:42-47 koje bi trebalo da poseduje svaka grupa. Koristite simbole ili slova za svaku od ovih karakteristika.
   1. Molitva (uzmite simbol osobe koja se moli ili MO)
   2. Slavljenje (simbol muzičke note ili SL)
   3. Pročavanje Reči (simbol knjige ili PR)
   4. Svedočenje/Molitva, Brižnost, Deljenje (simbol semena ili SV ili MBD)
   5. Zajedništvo (simbol srca ili Z)
   6. Krštenje (simbol vode ili K)
   7. Davanje (simbol novca ili D)
   8. Večera Gospodnja (simbol čaše ili VG)
   9. Vođe (simbol pastira, nasmejanog lica ili V)
  • Bilo bi dobro dodati i lokaciju, datum nastanka grupe i ime vođe ako je on već imenovan.
  • Neka članovi ocene svoju grupu. Ako u grupi postoje tražene karakteristike, neka ih napišu rečima ili simbolom unutar kruga. Ako grupa ne poseduje određene karakteristike, neka ih napišu izvan kruga. Ovo je primer:


DEV 01FN Cirlce eng.jpg

  • Kada se grupa identifikuje kao crkva, ona se crta kao krug sa punom linijom.
  • Nacrtajte primerak grupa od 2 do 3 generacije.
  • U velikoj grupi prodiskutujte o sledećim pitanjima. Koristite dijagram koji ste nacrtali za diskusiju.
   1. Šta funkcioniše kako treba?
   2. Šta ne funkcioniše kako treba? Sa kakvim preprekama se suočavate?
   3. Koja moguća rešenja dolaze od ostalih članova grupe?
   4. Šta treba da uradite da biste dodali karakeristike koje nedostaju svakoj grupi?
  • Analizirajte proces koji je korišćen pri demonstraciji.
   • Šta ti se najviše svidelo u procesu? Zašto?
 • Nacrtajte svoju generacijsku mapu po uzoru na prikazani proces.
  • Dajte vremena svakoj osobi da nacrta svoju generacijsku mapu.
  • U malim grupama od 3-4 člana objasnite dijagram i prodiskutujte o pitanjima.
  • NAPOMENA: Umnožavajuće mreže će biti vrlo male u ovom delu procesa. Mi samo podučavamo o formatu Gvožđe o gvožđe i nastojimo da utvrdimo glavni ishod, koji u veri predajemo Bogu u ovom procesu obuke.
  • Neka svaki učesnik postavi ciljeve iz svoje evaluacije i podeli ih sa svojom malom grupom.
  • Molite se jedni za druge.

Nova lekcija (45-60 min)

Drugi deo: Vođenje Temeljnog proučavanja Biblije

Proces tri trećine je vrlo moćan. On pomaže pri razvoju umnožavanja. Različite komponente ovog procesa daju svoj doprinos na različite načine. Hajde da otkrijemo kako teče ovaj proces.

 • Nacrtajte proces učeništva tri trećine (3/3) kao što je prikazano. Koristite samo crni marker. (NAPOMENA: Boje ćete dodati kasnije)
Brižnost (Kako si?) Nova lekcija Priprema za misiju (Vežba)
Slavljenje Odlazak u misiju (Postavljanje ciljeva)
Slavljenje vernosti (Pouzdanost i pregled) Molitva za misiju
Deljenje vizije (Motivisanost za to što mogu da postanu i šta Bog može da učini kroz njih)


  • Postavite pitanja u velikoj grupi:
   • Koji delovi su usmereni prema unutra i pomažu članovima grupe da izrastu u zdrave Isusove sledbenike?
   • Koji delovi su usmereni ka spolja i pomažu grupi da se umnoži?
  • Posle diskusije u velikoj grupi
   • Identifikujte delove usmerene prema unutra tako što ćete ih zaokružiti ZELENIM markerom ili staviti zelenu zvezdicu pored. To su: Brižnost, Slavljenje, Nova lekcija, Molitva za misiju.
   • Identifikujte delove usmerene ka spolja tako što ćete ih zaokružiti ili označiti zvezdicom CRVENIM markerom. To su: Slavljenje vernosti (Pouzdanost), Deljenje vizije,

Priprema za misiju (Vežba), Odlazak u misiju (Postavljanje ciljeva)

  • Naglasite da su ZELENI delovi više poput klasičnog proučavanja Biblije, važni su za rast i zdravlje. Čettiri CRVENA dela doprinose umnožavanju. Ako nemate dovoljno vremena, dajte prioritet CRVENIM delovima.

Pregled delova Temeljnog proučavanja Biblije i Priprema za misiju

 • Pogledajte ponovo glavne teme TPB-a i Pripreme za misiju i pokažite kako one dovode do željenog ishoda.
Tema Priprema za misiju
1 Sigurnost spasenja Vežbajte deljenje evanđelja
2 Odnos i zajedništvo Pregled mrežnog spiska;

Vežbajte dovođenje nekoga Hristu

3 Hodati u Duhu Biti ispunjen Svetim Duhom
4 Hrabro identifikovanje sa Isusom Započinjanje razgovora;

Deljenje evanđelja ili lekcije iz sledbeništva

5 Rast kroz Božiju reč Lično proučavanje Biblije
6 Razgovor sa Bogom Lično vreme za molitvu
7 Prebivati u Isusu Duhovno disanje (3. lekcija)
8 Čudesno pitanje i brižnost Prelazni razgovor i pričanje priče
9 Ljudi koje je Bog pripremio Čudesno pitanje i briga o drugima
10 Moja priča Pripremanje moje priče (svedočanstvo)
11 Biti svedok Uspešno svedočenje, Duhovno disanje, ispunjavanje Duhom
12 Otvaranje vrata Misijski sastanak
13 Obavezivanje jedni drugima Krug zdravlja
14 Sećanje na Isusovu žrtvu Pričest/Večera Gospodnja
15 Davanje sa ciljem Upravljanje davanjima i identifikovanje potreba
16 Cena učeništva Bilo koja veština ili tema iz prethodnih lekcija (obuka u pravo vreme)
17 Proučavanje koje traje Bilo koja veština ili tema iz prethodnih lekcija (obuka u pravo vreme)

Saveti za Brižnost

 • Merite vreme u delu Brižnost.
 • Ako neko ima potrebu ili problem koji zahteva dodatno vreme, zamolite ga da ostane posle sastanka da biste porazgovarali o tome.
 • Gledajte da im date mudar, biblijski savet, ali nemojte da se pretvorite u njihovog savetnika. Potaknite grupu da iznese predloge za pomoć i pobrine se za praktične potrebe.

Saveti za Otkrivanje i diskusija

 • Uključite sve članove u diskusiju:
  • Neka svi u grupi odgovore na prvo pitanje: Šta ti se najviše svidelo? Zašto?
  • Neka neko ko je upravo dao odgovor prozove sledećeg da odgovori na pitanje i nastavi diskusiju.
 • Da biste izbegli greške:
  • Pitajte ih na osnovu kog stiha su dobili određenu ideju.
  • Pitajte grupu šta misli o onome što je rečeno.
  • Neka članovi paze da svako prepriča priču kako treba (Pročitajte, Prepričajte, Ispravite).
 • Koristite biblijske priče.
 • Govorite samo 25% vremena, a 75% neka govori grupa.
 • Dopustite Svetom Duhu da deluje pre nego da tražite ispravne odgovore.
 • Vodite grupu tako što ćete postavljati pitanja.
 • Zabavite se!
 • Nemojte da govorite o politici ili o religiji, ni dobro ni loše.
 • Nemojte da menjate temu niti da se povodite za drugim interesantnim temama.
 • Nemojte da dominirate u razgovoru, neka učestvuju svi.
 • Nemojte previše da objašnjavate. Teško je izbeći objašnjavanje Svetog Pisma kada radimo sa novim vernicima. Moramo da im pokažemo da je autoritet Biblija, a ne mi. Ako smo autoritet mi, umnožavanje će biti ograničeno na naše vođstvo i vreme u kome obučavamo svaku grupu. Moramo da dopustimo Svetom Duhu da koristi svoju Reč u njihovim srcima.
 • Zapamtite, pazite na vreme! Treba da vam ostane dovoljno vremena za Pripremu za misiju i Odlazak u misiju.
 • Ako hoćete da o nekoj temi raspravljate duže, možete da ponovite lekciju na sledećem sastanku. Ne morate da prelazite na novu temu svake naredne nedelje.

Priprema za misiju (20 min)

 • Neka svako nađe sebi partnera:
  • Nacrtajte 3/3 procesa učeništva i identifikujte četiri dela umnožavanja.
  • Pogledajte 16. temu iz ciklusa Umnožavaj i deo Priprema za misiju.
  • Napišite "ja ću do tada“ izjave.

NAPOMENA: Bilo bi dobro da svaki učesnik odredi svog partnera sa kojim može da se poveže, moli se sa njim i da ohrabruju jedan drugoga između sastanaka.

Slanje radnika

 • Predočite im opštu viziju ili je osvežite ako su već upoznati sa njom: jedna crkva ili zajednica vernih na svakih 1000 ljudi.
 • Provedite vreme u molitvi:
  • svako neka podredi svoje ciljeve Gospodu
  • molite se da Bog podigne pokret crkava
  • molite se za još radnika koji će biti plod žetve