RAZ 02PV Identifikacija sa Isusom

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page DEV 02FN Identifying with Jesus and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎srpski (latinica)‎ • ‎русский • ‎ქართული

Skinite ovu stranu kao pdf dokument

2. sastanak: Identifkovanje sa Isusom

Na ovom sastanku otkrićete koliko je važno identifikovati se sa Isusom kroz krštenje i pričest.

Zahtev vođe (vas) ili vašeg trenera pre sastanka:

Molimo vas da porazgovarate sa pastorom o tome kako on želi da se činovi krštenja i pričesti obavljaju u novim grupama koje se tek formiraju – ko to može da obavlja, na koji način i kada. Evo jednog primera šta možete da kažete pri takvom razgovoru:

„Pastore, drago nam je zbog svega što Bog radi kroz vas i vašu crkvu. Članovi vaše crkve su bili veoma vredni na ovoj obuci u poslednja dva meseca. Završili su početnu obuku i imaju svoju misijsku zajednicu. Pošto obučavaju nove vernike i uče ih da budu poslušni Hristu, nailaze na teme koje imaju posebno mesto u crkvi, među kojima su krštenje i pričest. Želimo da im govorimo o ovim važnim temama, ali, kao i u celoj našoj obuci, želimo da teoriju pretočimo u praksu. Što se tiče ove dve teme, hteli bismo da dobijemo smernice od vas kako da postupamo nadalje. Molimo vas da pogledate lekciju (obezbedite jedan primerak za njega/nju) i date nam uputstva kako da ih novi vernici primene. Naša želja je da ove teme budu što jasnije novim hrišćanima, ali i da budu u skladu sa vašim željama. Kako da mi i vaši članovi u ovoj obuci nastavimo dalje?“

Srce vođe (40 min)

 • Slavite Boga zajedno u velikoj grupi
 • Neka se učesnici podele u grupe od 3-4 člana i prodiskutuju o sledećem:
  1. Šta učiš o prebivanju u Hristu? Kako praktikuješ prebivanje u njemu kada se radi o njegovoj Reči, molitvi, poslušnosti, MBD-u (Molitva/Brižnost/Deljenje), odnosu sa drugima i zajedništvu?
  2. U kojim oblastima života imaš problem da budeš poslušan Bogu?
  3. . Koji nerazrešeni konflikt imaš?
  4. Šta se desilo sa ciljevima koje si postavio i predao Bogu na našem poslednjem sastanku?

Deljenje vizije za Srce

Petar je bio jedan od Isusovih najbližih sledbenika. Doživeo je mnogo čuda i osetio uzbuđenje zato što ga je Bog koristio pred mnoštvom ljudi. Međutim, kao mlad vođa načinio je i mnogo grešaka. Često je umeo da preduzme ili kaže nešto bez razmišljanja. Lagao je kad su ga pitali da li je Isusov sledbenik. Iz njegovog života možemo toliko toga da naučimo o srcu i ljubavi prema Gospodu. Svi mi koji učimo da budemo vođe znamo šta su padovi. Ali, ohrabrite se. Isus je pun milosti i blagosti za nas. On će vas strpljivo voditi i učiti na tom putu.

Slavljenje vernosti (20 min)

NAPOMENA: Slavite vernost u velikoj grupi tako da svi mogu biti blagosloveni i ohrabreni.

 • Dajte učesnicima priliku da podele šta se dešavalo sa njima od poslednjeg sastanka. Tražite od njih da svoje iskustvo povežu sa ciljevima postavljenim na poslednjem sastanku.

Gvožđe o gvožđe: Oštriti sebe i druge (45 min)

Priče 27:17: "Gvožđe se gvožđem oštri, tako čovek oštri lice prijatelja svog.“

 • Ako je potrebno, pogledajte proces crtanja krugova zdravlja (iz Razvijaj PV01)
 • Neka se svi vrate u svoje male grupe i nacrtaju svoju mrežu misijskih zajednica i crkava. Neka to podele i ocene sa svojom grupom.
  1. Šta funkcioniše kako treba?
  2. Šta ne funkcioniše kako treba? Sa kakvim preprekama se suočavate?
  3. Koja moguća rešenja dolaze od ostalih članova grupe?
  4. Šta treba da uradite da biste dodali karakeristike koje nedostaju svakoj grupi?
 • Neka postave ciljeve za poboljšanje do kojih su došli putem evaluacije i neka ih podele sa svojom malom grupom. Neka se potom mole jedni za druge.

Nova lekcija (45-60 min)

Relevantna tema: Zašto je važno razumeti značaj identifikacije sa Isusom?

 • Neka se učesnici raspodele u nove grupe od 4-6 osoba (ili mogu da ostanu u grupama Gvožđe o gvožde)
 • U delovima koji slede članovi u svakoj grupi treba da dobiju stihove. Svaki član treba da pročita svoje stihove i kaže drugima šta je saznao iz njih.

Biblijsko proučavanje i otkrivanje – Identifikovanje sa Isusom

1. deo: Identifikacija sa Isusom kroz krštenje

Jevreji i Samarjani: Dela 2:37-41; Dela 8::5-13

Pavle: Dela 9:10-12, 17-19; Dela 22:12-16

Neznabošci koji se traže Boga: Dela 8:34-38; 10:44-48

Osobe mira u Filipima: Dela 16:13-15; Dela 16:25-34

Osobe mira u Korintu: Dela 18:5-8; 1. Korinćanima 1:14-16

 • Kada svi pročitaju stihove koji su im dodeljeni, neka svaki član u grupama podeli sa ostalima:
  • Šta ti je privuklo pažnju? (ili: Šta ti se najviše svidelo?) Zašto?
  • Kakvi su bili ti ljudi pre nego što su se krstili?
  • Kako bi opisao obrazac krštenja u ovim stihovima?

Zaključak: Pročitajte Rimljanima 6:4-5. Poznati kineski pastor Vočman Ni je rekao: „Krštenje je spoljni izraz unutrašnje vere.“ Krštenje je stvar poslušnosti. U Mateju 3:13 Isus je postavio model krštenja, a u Mateju 28:19 zapovedio je učenicima da tako čine i ostalima. To ne znači da će svaki greh u našim životima nestati pre nego što poslušamo njegovu naredbu. Kod krštenja se ne radi o tome da li si zreo, već da li si siguran da želiš da posvetiš život Hristu i budeš njegov sledbenik. Iako u svakom primeru iz Dela apostolskih vidimo da su novi vernici bili odmah kršteni, ne postoji direktna naredba da se neko krsti odmah. Važno je da neko razume šta je krštenje pre nego što bude kršten. Ipak, treba da pazimo da ne sprečavamo ljude da poslušaju Boga i krste se odmah nakon obraćenja.

2. deo: Identifikacija sa Isusom kroz večeru Gospodnju

Isusov primer: Luka 22:14-20

Pavlove instrukcije: 1. Korinćanima 11:23-28

 • Pošto su svi podelili svoje dodeljene stihove, neka svaki pojedinac u grupi podeli sa ostalima:
  • Šta ti je privuklo pažnju? (ili: Šta ti se najviše svidelo?) Zašto?
  • Šta je u vezi sa tim Isus učio svoje sledbenike?
  • Kako je Pavle učio Korinćane da budu poslušni Isusovom učenju?

Zaključak: Isusova smrt i uskrsnuće su bili toliko značajni da nam je Gospod ostavio dva obreda koja treba da obavljamo kako bismo se identifikovali sa njim. Krštenje se obavlja jednom i simbolizuje našu odlučnost da se identifikujemo sa Isusovom smrću i uskrsnućem. Pričešće se obavlja na redovnoj bazi i podseća nas na novi zavet koji imamo sa Bogom zbog Isusove smrti i uskrsnuća. Podučavanje novih vernika o krštenju se nalazi u Temeljnom proučavanju Biblije 4: Hrabro identifikovanje sa Isusom. Podučavanje novih vernika o pričešću nalazi se u Temeljnom proučavanju Biblije 14: Sećanje na Isusovu žrtvu.

Priprema za misiju (20 min)

Na osnovu razgovora sa pastorom pre sastanka, vežbajte kako da krštavate i vodite pričest.

 • Ako imate dozvolu za krštenje i pričest u misijskoj zajednici, vežbajte kako da na jednostavan način vodite čin krištenja i pričest.
 • Ako krštenje i pričest mogu da vode samo pastor ili neko od crkvenih starešina, zamolite pastora da opiše proces kakav koriste u crkvi da bi novi vernici mogli da se upoznaju sa njim.
 • Napišite „ja ću do tada“ izjave. Dodajte i „Kome ću da predajem ovu lekciju?"
 • Vežbajte neku od dodatnih veština koje su neophodne za vođenje sopstvene grupe i osnivanje novih.

Slanje radnika

 • Predočite ili osvežite opštu viziju: jedna crkva ili zajednica vernih na svakih 1000 ljudi.
 • Provedite vreme u molitvi:
  • svako neka podredi svoje ciljeve Gospodu
  • molite se da Bog podigne pokret crkava
  • molite se za još radnika koji će biti plod žetve