NDËRTIMI 02SHP Themelet e Shërbesës së Shpirtit të Shenjtë

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page DEV 03PN Foundations for Ministry of the Spirit and the translation is 97% complete.
Other languages:
English • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎srpski (latinica)‎ • ‎русский • ‎ქართული

Shkarkojeni këtë faqe si dokument pdf

Sesioni 3: Themelet e Shërbesës së Shpirtit të Shenjtë

Në këtë sesion ne do të zbulojmë se çfarë thotë Bibla për shërbesën e Shpirtit të Shenjtë, si mund të ecim personalisht me Të dhe si të ndihmojmë të tjerët të bëjnë të njëjtën gjë.

Zemra e një Drejtuesi

 1. Çfarë po mësoni mbi të qëndruarin në Krishtin? Si po e praktikoni të qëndruarin në Të përmes Fjalës së Tij, lutjes, bindjes, LKN, marrëdhënieve dhe qëndrimit së bashku?
 2. Në cilat fusha të jetës e keni të vështirë bindjen ndaj Zotit?
 3. A keni ndonjë konflikt të pazgjidhur akoma?
 4. Në cilat fusha po i besoni Perëndisë përtej aftësive tuaja?


Kremtimi i Besnikërisë

 • Tregoni çfarë ka ndodhur që nga hera e fundit që jeni takuar. Kërkojuni atyre ta lidhin ndarjen me qëllimet e takimit të kaluar.

Hekuri-hekurin: Mprehja e Vetvetes dhe e të Tjerëve

Fjalët e Urta 27:17 “Hekuri mpreh hekurin, kështu njeriu mpreh fytyrën e shokut të tij.”

 1. Çfarë po shkon ashtu si duhet?
 2. Çfarë nuk po shkon si duhet? Cilat janë pengesat me të cilat po përballeni?
 3. Cilat janë disa zgjidhje të mundshme nga anëtarët e tjerë të grupit?
 4. Çfarë duhet të bëni për të shtuar karakteristikat që mungojnë në secilin grup?


“Unë do të____më datë____”.

Studim Biblik Zbulues – Themelet e Shërbesës së Shpirtit të Shenjtë

Seksioni 1: Nevoja që kemi për Shpirtin e Shenjtë

Dhurata e Frymës: Gjoni 7:37-39; Gjoni 14:15-26

Shpirti i Shenjtë na ndihmon ne: 1 Korintasve 2:12; Gjoni 3:5-8; Romakëve 8:15-16; Romakëve 5:5

Pali identifikon dy lloje njerëzish. Krahasoni: 1 Korintasve 2:14 dhe 1 Korintasve 2:15-16

Pali paralajmëron galatasit në lidhje me rrezikun dhe zgjedhjet e tyre: Galatasve 3:3; Galatasve 5:17

Pali thekson stile të tjera jetese: 1 Korintasve 3:1-3

Paralajmërime në lidhje me praktikimin e vazhdueshëm të mëkatit: 1 Gjonit 2:3-4; 1 Gjonit 3:6-9; Efesianëve 5:5-6

 • Çfarë u tërhoqi vëmendjen (ose çfarë ju pëlqeu më shumë)? Përse?

Përmbledhje:


Seksioni 2: Rezultatet që shohim kur jemi të mbushur me Shpirtin e Shenjtë

Përmbledhje e Frymëmarrjes Shpirtërore

Rrëfehu (Nxirre frymën): 1 Gjonit 1:9; Hebrenjve 10:19-22

Urdhër dhe Premtim (Merr frymë): Efesianëve 5:18; 1 Gjonit 5:14-15

Prani Fuqizuese

Përmes Besimit: Efesianëve 3:16-17

Përmes Dorëzimit: Romakëve 12:1-2

Përmes Veprimeve: 1 Gjonit 1:9; Efesianëve 4:29-30

Përmes Dëshirës: Gjonit 7:37-39

Burimi i Sigurisë

Hebrenjve 11:6; Romakëve 14:22-23; Gjoni 14:21

Rezultatet e Jetës së Mbushur me Shpirtin e Shenjtë

Gjoni 16:13-14; Galatasve 5:16-25; Veprat e Apostujve 1:8

 • Çfarë u tërhoqi vëmendjen (ose çfarë ju pëlqeu më shumë)? Përse?

Përmbledhje: