RAZ 03PU Temelji službe Svetog Duha

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page DEV 03PN Foundations for Ministry of the Spirit and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎srpski (latinica)‎ • ‎русский • ‎ქართული

Skinite ovu stranu kao pdf dokument

3. sastanak: Temeljni principi Svetog Duha

Na ovom sastanku otkrićemo više o tome šta Biblija govori o službi Svetog Duha i kako da idemo u korak sa njim, ali i da pomažemo drugima u tome.

Srce vođe

 1. Šta učiš o prebivanju u Hristu? Kako praktikuješ prebivanje u njemu kada se radi o njegovoj Reči, molitvi, poslušnosti, MBD-u (Molitva/Brižnost/Deljenje), odnosu sa drugima i zajedništvu?
 2. U kojim oblastima života imaš problem da budeš poslušan Bogu?
 3. Koji nerazrešeni konflikt imaš?
 4. U kojim oblastima se verom oslanjaš na Boga više nego na svoje sposobnosti?


Slavljenje vernosti

 • Podelite šta se sve izdešavalo od poslednjeg sastanka. Tražite od njih da svoje iskustvo povežu sa ciljevima postavljenim na poslednjem sastanku.

Gvožđe o gvožđe: Oštriti sebe i druge (45 min)

Priče 27:17: "Gvožđe se gvožđem oštri, tako čovek oštri lice prijatelja svog.“

 1. Šta funkcioniše kako treba?
 2. Šta ne funkcioniše kako treba? Sa kakvim preprekama se suočavate?
 3. Koja moguća rešenja dolaze od ostalih članova grupe?
 4. Šta treba da uradite da biste dodali karakeristike koje nedostaju svakoj grupi?


Ja ću ____________ do ____________

Biblijsko proučavanje i otkrivanje – Temeljni principi Svetog Duha

1. deo: Potreba za Svetim Duhom

Dar Svetog Duha: Jovan 7:37-39; Jovan 14:15-26

Duh nam pomaže: 1. Korinćanima 2:12; Jovan 3:5-8; Rimljanima 8:15-16; Rimljanima 5:5

Pavle identifikuje dva tipa ljudi. Uporedite: 1. Korinćanima 2:14 i 1. Korinćanima 2:15-16

Pavle upozorava Galate na opasnost i rešenje: Galatima 3:3; Galatima 5:17

Pavle naglašava različite životne stilove: 1. Korinćanima 3:1-3

Upozorenje na ostajanje u grehu: 1. Jovanova 2:3-4; 1. Jovanova 3:6-9; Efescima 5:5-6

 • Šta ti je privuklo pažnju? (ili: Šta ti se najviše svidelo?) Zašto?

Zaključak:


2. deo: Rezultati ispunjenja Svetim Duhom

Pregled duhovnog disanja

Ispovedaj (izdahni): 1. Jovanova 1:9; Jevrejima 10:19-22

Zapovest i obećanje (udahni): Efescima 5:18; 1. Jovanova 5:14-15

Prisustvo koje daje snagu

Verom: Efescima 3:16-17

Predanjem: Rimljanima 12:1-2

Akcijom: 1. Jovanova 1.9; Efescima 4:29-30

Željom: Jovan 7:37-39

Izvor pouzdanja

Jevejima 11:6; Rimljanima 14:22-23; Jovan 14:21

Plodovi života koji je ispunjen Duhom

Jovan 16:13-14; Galatima 5:16-25; Dela 1:8

 • Šta ti je privuklo pažnju? (ili: Šta ti se najviše svidelo?) Zašto?

Zaključak: