DEV 04NL Temelia Evangheliei

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page DEV 04FN Foundations of the Gospel and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎русский • ‎ქართული

Descărcați aici această pagină ca fișier pdf

Sesiunea 4: Temelia Evangheliei

În această sesiune veți descoperi mai multe despre ce are de spus Biblia despre Evanghelie și ce anume a înfăptuit moartea lui Cristos pentru noi.

Inima unui conducător (40 min)

 • Închinați-vă împreună, în grupul mare
 • Participanții se despart în grupuri de 3-4 persoane și discută următoarele:
  1. Ce înveți despre cum să rămâi în Cristos prin intermediul Cuvântului, rugăciunii, ascultării, R-G-Î, relații și părtășie?
  2. În ce domenii ale vieții tale ascultarea de Dumnezeu este o provocare?
  3. Ce conflict nerezolvat ai?
  4. Ce s-a întâmplat când I-ai încredintat lui Dumnezeu scopurile tale stabilite la ultima noastră întâlnire?

Exprimarea viziunii pentru inimă

Citește Romani 12:3-8. După ce Pavel îi sfătuiește pe romani să coopereze în lucrarea Duhului Sfânt de a le reînnoi mințile, el vorbește despre una dintre schimbările fundamentale care apar într-o minte nouă: cum ne vedem pe noi înșine. Nu te gândi la tine așa cum obișnuiai să te gândești, ci fă-o evaluându-te într-un mod onest. Asta înseamnă să acceptăm cu umilință cine suntem în relație cu Dumnezeu și cu alți oameni. Nu ar trebui să ne comparăm cu alții pentru că Dumnezeu este cel care dă. El dă o măsură de credință fiecăruia; El dă daruri diferite; El dă roluri diferite. Dar orice ni s-a dat, ar trebui să folosim prin credință, cu toată inima noastră. Nu fi surprins de diversitatea din biserică! Să ne încurajăm unul pe altul ca să folosim credința noastră și darurile noastre cu bucurie, încrezându-ne în Dumnezeu cu toată inima noastră.

Celebrarea credincioșiei (20 min)

NOTĂ: Celebrați credincioșia în grupul mare, astfel încât toți să beneficieze și să se simtă încurajați.

 • Împărtășiți ce s-a mai întâmplat de la ultima întâlnire. Roagă-i să vorbească raportat la țelurile stabilite la ultima întâlnire.

Fier pe fier: modelându-mă pe mine însumi și pe alții(45 min)

„După cum fierul ascute fierul, tot astfel şi omul însuşi îl face mai ager[ascute] pe semenul său.” (NTLR)

 • Fiecare persoană să se întoarcă în grupurile lor „fier pe fier”, să schițeze rețeaua lor de comunități misionare și biserici și apoi să împărtășească despre ea și să o evalueze împreună cu grupul din care face parte.
  1. Ce merge bine?
  2. Ce nu merge bine? Cu ce obstacole te confrunți?
  3. Care sunt alte soluții posibile primite de la membrii grupului?
  4. Ce trebuie să faci pentru a adăuga caracteristicile lipsă în fiecare grup?
  5. Unde vei începe un grup nou sau o biserică în această lună?
 • Roagă participanții să își stabilească țeluri de a crește în urma evaluării, pe care le vor împărtăși celor din grupul lor mic. Apoi se vor ruga unii pentru alții.

Lecția nouă (45-60 min)

Temă relevantă de discutat: De ce este important să știm ce anume a fost revelat despre faptul de a fi separați de Dumnezeu și de a avea nevoie de un Mântuitor?

 • Participanții să se separe în grupuri noi de 4-5 persoane (sau pot continua cu grupurile lor „fier pe fier”)
 • În secțiunile următoare, fiecare grup distribuie versete fiecărui participant. Fiecare participant va citi apoi pasajele de mai jos și vor spune ce au învățat.

Studiu biblic de explorare - Evanghelia

Secțiunea 1: problema noastră

Mânia lui Dumnezeu în privința păcatului: Romani 1:18-25; Coloseni 3:5-6; Efeseni 2:3

Separarea de Dumnezeu și nevoia de a avea un Mântuitor: Romani 3:23; Ioan 3:19-20; Efeseni 2:12

Legea scoate la lumină vina noastră: Romani 3:20; Romani 7:7; Galateni 3:21-23

Pedeapsa (plata) pentru păcat: Romani 1:32; Romani 6:23

 • După ce au împărtășit cu toții versetele atribuite lor, fiecare persoană din grup să împărtășească:
  • Ce anume ți-a atras atenția? (Sau ce ți-a plăcut cel mai mult?) De ce?

Concluzie: Fiecare persoană este separată de Dumnezeu datorită păcatului ei și merită pedeapsa. Datorită naturii noastre păcătoase, o persoană nu poate sub nicio formă să împlinească cerințele Legii de a fi dreaptă cu Dumnezeu (să devină neprihănită).

Secțiunea 2: Soluția lui Dumnezeu

Cristos a plătit pentru pedeapsă: Romani 5:7-8; 2 Corinteni 5:21; 1 Petru 3:18

Dumnezeu ne dă calea: Ioan 3:16-18; Romani 6:23

Nu datorită faptelor bune: Efeseni 2:8-9; Tit 3:4-7

Fapte bune după mântuire: Efeseni 2:10; Tit 2:14

 • După ce au împărtășit cu toții versetele atribuite lor, fiecare persoană din grup să împărtășească:
  • Ce anume ți-a atras atenția? (Sau ce ți-a plăcut cel mai mult?) De ce?
  • De ce mântuirea oferită ca dar Îl glorifică pe Dumnezeu, nu pe om?
  • În ce fel este aceasta diferită de calea mântuirii pe care ai învățat-o în religia ta anterioară?

Concluzie: Oamenii trebuie să depindă de jertfa lui Isus Cristos, în loc de faptele lor bune, pentru a deveni neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și a fi primiți de El. Doar Isus a împlinit în chip perfect cerințele Legii în ce privește neprihănirea. Datorită milei și dragostei lui Dumnezeu, Isus a murit ca înlocuitor și ca jertfă pentru toți oamenii și a fost înviat din morți. Cei care Îl primesc pe Cristos ca Domn sunt declarați neprihăniți datorită lucrării lui Cristos pe cruce. Faptele bune sunt rezultatul plin de roade al mântuirii noastre.

Secțiunea 3: Evanghelia

Mesajul Evangheliei: Luca 24:45-48; 1 Cor 15:1-8

Nici un alt mesaj: Romani 1:16; Galateni 1:6-9; 2 Tesaloniceni 1:8

Confirmarea adevărului Evangheliei, arătându-se la mai mult de 500 de persoane: Romani 1:1-4; 1 Corinteni 15:6

Confirmarea adevărului Evangheliei, profeție împlinită:

  • Geneza 3:15, (care a fost scrisă prin anii 1500 î.Hr.)
  • Psalmi 22:17, (care a fost scrisă prin anii 1000 î.Hr.)
  • Isaia 53:12, (care a fost scrisă prin anii 550 î.Hr.)
 • După ce au împărtășit cu toții versetele atribuite lor, fiecare persoană din grup să împărtășească:
  • Ce anume ți-a atras atenția? (Sau ce ți-a plăcut cel mai mult?) De ce?
 • Discutați în ce fel primirea și proclamarea Evangheliei a adus bucurie fiecărui participant.

Concluzie: Evanghelia înseamnă „veste bună”. De aceea, Evanghelia înseamnă vestea cea bună despre jertfa lui Isus pentru păcatele noastre și despre învierea Lui. Adevărul Evangheliei este confirmat de faptul că Isus a împlinit profețiile și de învierea Sa din morți, lucru care a dovedit că El este Fiul lui Dumnezeu.

Rezumatul lecției: Dumnezeu a anunțat pedeapsa pentru păcat împotriva întregii omeniri. Dar datorită dragostei și milei Sale, El Însuși a găsit o cale prin care păcatele noastre să fie iertate, prin moartea și învierea lui Isus Cristos. O persoană este îndreptățită (declarată ca fiind dreaptă) înaintea lui Dumnezeu prin faptul că ea crede în Evanghelie, mai degrabă decât prin faptul că face fapte bune. O definiție a Evangheliei - „Isus a murit pentru păcatele noastre și a fost înviat din morți. Dacă cineva crede Evanghelia și prin pocăință se predă pe el însuși lui Cristos ca Domn, păcatele lui sunt iertate.”


Pregătirea pentru misiune (20 min)

 • Îndeamnă-i să își găsească câte un partener: exersați modul în care împărtășiți Evanghelia și evaluați modalități prin care să vă îmbunătățiți felul în care explicați Evanghelia.
 • Scrieți declarații „Eu voi... până...”. Includeți „Pe cine veți învăța această lecție?”
 • Exersați orice abilitate în plus este necesară conducătorilor pentru a-și conduce grupurile sau pentru a începe unele noi.


Trimiterea lucrătorilor

 • Reîntărește viziunea de ansamblu: o biserică sau o comunitate de credință la fiecare 1.000 de oameni
 • Petreceți timp în rugăciune:
  • încredințarea scopurilor propuse Domnului
  • ca Dumnezeu să ridice biserici conduse de Duhul Sfânt
  • pentru mai mulți lucrători în urma secerișului.