DEV 09NL Conducerea Bisericii (Slujirea)

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page DEV 09FN Church Leadership (Servanthood) and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎русский • ‎ქართული

Descărcați aici această pagină ca fișier pdf

Sesiunea a noua: Conducerea bisericii (Slujirea)

În această sesiune veți descoperi responsabilitatea de a crește alți conducători și ce anume are de spus Biblia despre felul de conducător-slujitor pe care Isus îl dorește pentru biserică.

Inima unui conducător (40 min)

 • Închinați-vă împreună, în grupul mare
 • Participanții se despart în grupuri de 3-4 persoane și discută următoarele:
  • Ce înveți despre cum să rămâi în Cristos prin intermediul Cuvântului, rugăciunii, ascultării, R-G-Î, relații și părtășie?
  • În ce domenii ale vieții tale ascultarea de Dumnezeu este o provocare?
  • Ce conflict nerezolvat ai?
  • Ce s-a întâmplat când I-ai încredintat lui Dumnezeu scopurile tale după ultima noastră întâlnire?

Exprimarea viziunii pentru inimă

Ce anume îți aduce bucurie? Viața lui Ioan Botezătorul ne poate învăța despre bucuria adevărată. Citiți Ioan 3:27-30. Ioan vedea lucrurile într-un mod bun. Știa cine era el și știa cine era Isus. El a învățat care era izvorul bucuriei. Ioan spune: „prietenul mirelui, care stă şi-l ascultă, se bucură foarte mult când aude glasul mirelui, şi această bucurie, care este a mea, este deplină.” Bucuria lui era deplină pentru că stătea lângă Mire și Îl auzea vorbind. Adevărata bucurie se găsește lângă Isus, ascultându-I vocea. Ioan mai știa de asemenea că după ce L-a auzit pe Isus vorbind, nu putea face decât să asculte de El. Ioan știa că tot ceea ce conta era să fie centrat pe Isus și nu pe el însuși. Ioan a spus: „Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micşorez.” Este vorba despre a muri față de noi înșine și a deveni ascultători de voia Sa. Ioan a fost un exemplu grozav în această privință. El a învățat care este izvorul bucuriei adevărate supunându-se lui Isus.

NOTĂ: Celebrați credincioșia în grupul mare astfel încât toți să beneficieze și să se simtă încurajați.

 • Oferă ocazia participanților să împărtășească ce s-a mai întâmplat de la ultima întâlnire. Roagă-i să vorbească raportat la țelurile stabilite la ultima întâlnire.

Fier pe fier: modelându-mă pe mine însumi și pe alții (45 min)

Proverbe 27:17 „După cum fierul ascute fierul, tot astfel şi omul însuşi îl face mai ager [ascute] pe semenul său.” (NTLR)

 • Fiecare persoană să se întoarcă în grupurile lor „fier pe fier”, să schițeze rețeaua lor de comunități misionare și apoi să împărtășească despre ea și să o evalueze împreună cu grupul din care face parte.
  1. Ce merge bine?
  2. Ce nu merge bine? Cu ce obstacole te confrunți?
  3. Care sunt alte soluții posibile primite de la membrii grupului?
  4. Ce trebuie să faci pentru a adăuga calitățile lipsă în fiecare grup?
  5. Unde vei începe un grup nou sau o biserică în această lună?
 • Roagă participanții să își stabilească țeluri în privința creșterii în urma evaluării, pe care le vor împărtăși celor din grupul lor mic. Apoi se vor ruga unii pentru alții.

Lecția nouă (45-60 min)

Temă relevantă de discuție: De ce este important și util pentru un conducător să știe despre conducerea prin slujire?

 • Roagă participanții să se separe în grupuri noi de 4-5 persoane (sau pot continua în grupurile lor „fier pe fier”)
 • În secțiunile următoare, fiecare grup va atribui versete fiecărui participant. Fiecare participant va citi apoi pasajele de mai jos și vor spune grupului ce au învățat.

Studiu biblic de explorare - Conducerea prin slujire

Revizuiți: Cele patru responsabilități ale unui conducător

 1. Să echipeze credincioși pentru lucrări de slujire
 2. Să păstorească turma lui Cristos
 3. Să fie un exemplu
 4. Să crească alți conducători

Secțiunea întâi: Responsabilitatea #4 – creșterea altor conducători

Exemplul lui Isus: Marcu 3:13-14; Matei 9:35-10:4; Ioan 17:18-20

Exemplul lui Pavel: 2 Timotei 2:2, Fapte 14:21-23, Fapte 20:4

 • După ce au împărtășit cu toții versetele atribuite lor, fiecare persoană din grup să împărtășească:
  • Ce anume ți-a atras atenția? (Sau ce ți-a plăcut cel mai mult?) De ce?

Rezumat: O responsabilitatea importantă a conducătorilor este aceea de a căuta tot timpul alți oameni pe care să îi crească pentru a fi conducători. Isus a crescut în mod intenționat pe alții și i-a trimis să continue lucrarea de extindere a Împărăției lui Dumnezeu. Pavel a urmat și el acest exemplu de creștere a rețelei de conducători care să ajute lucrarea. Conducătorii care au Biblia ca exemplu îi slujesc pe alții prin faptul că îi identifică și îi împuternicesc ca să conducă.

Secțiunea a doua: Slujitorii Slujitorului

Motivația pentru conducere: Matei 20:20-28; 1 Petru 5:1-4

Modelul lui Isus de conducere: Ioan 13:1-7; Filipeni 2:3-11

 • După ce au împărtășit cu toții versetele atribuite lor, fiecare persoană din grup să împărtășească:
  • Ce anume ți-a atras atenția? (Sau ce ți-a plăcut cel mai mult?) De ce?
  • Cum conduc în mod obișnuit conducătorii din zona voastră?
  • De care „drepturi” s-a golit Isus?
  • Ce vei face ca să conduci ca Isus?

Rezumat: Conducerea lumească caută putere, respect, plăcere, titluri și vrea să fie punctul focal. Conducătorii lumești îi controlează pe cei pe care ei îi supraveghează și deseori nu fac ceea ce ei îi învață pe alții. Conducerea biblică îi slujește pe alții așa cum a făcut-o Isus. Este interesant că Isus i-a spălat picioarele și lui Iuda Iscarioteanul; El îl iubea pe vrăjmașul Lui. Conducătorii biblici pun nevoile membrilor lor înaintea nevoilor lor proprii și îi împuternicesc ca să Îl slujească pe Cristos. Ei se golesc pe ei înșiși și se smeresc sacrificându-și dorințele lor de putere, poziție și popularitate. Conducerea evlavioasă conduce prin exemplu în loc să conducă controlând oameni și spunându-le ce să facă.

Smerește-te Nu îi domina Sclavul tuturor Fiind un exemplu

Pregătirea pentru misiune (20 min)

 • Spălați-vă picioarele unii altora.
 • În grupuri mici, fiecare persoană instruită să evalueze cum se descurcă în ce privește creșterea altora și în conducerea prin slujire. Îndeamnă-i să facă un plan pentru cum își vor atinge țelul.
 • Scrieți declarații „Eu voi... până...”. Includeți și „Pe cine vei învăța această lecție?”
 • Exersați orice abilitate în plus de care au nevoie conducătorii pentru a-și conduce grupurile sau pentru a începe grupuri noi

Trimiterea lucrătorilor

 • Reîntărește viziunea de ansamblu: o biserică sau o comunitate de credință la fiecare 1.000 de oameni
 • Petreceți timp în rugăciune:
  • încredințarea scopurilor propuse Domnului
  • ca Dumnezeu să ridice biserici conduse de Duhul Sfânt
  • pentru mai mulți lucrători în urma secerișului