DEV 10FN Conducerea Bisericii (Administrare)

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page DEV 10FN Church Leadership (Stewardship) and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎русский • ‎ქართული

Descărcați aici această pagină ca fișier pdf


Sesiunea 10: Conducerea Bisericii (Administrare)

În această sesiune, veți descoperi ce spune Biblia despre rolul nostru de administratori ai bunurilor lui Dumnezeu.

Inima unui conducător (40 min)

 • Închinați-vă împreună, în grupul mare
 • Participanții se despart în grupuri de 3-4 persoane și discută următoarele:
  • Ce înveți despre cum să rămâi în Cristos prin intermediul Cuvântului, rugăciunii, ascultării, R-G-Î, relații și părtășie?
  • În ce domenii ale vieții tale ascultarea de Dumnezeu este o provocare?
  • Ce conflict nerezolvat ai?
  • Ce s-a întâmplat când I-ai încredintat lui Dumnezeu scopurile tale după ultima noastră întâlnire?

Exprimarea viziunii pentru inimă

Isus era plin de Duh Sfânt și ascultător de Tatăl. Odată, Isus era în Ierusalim, trecând pe lângă niște oameni bolnavi. Dintre toți cei bolnavi, Isus a vindecat doar pe unul (Ioan 5:1-9). Isus nu i-a vindecat pe toți. I-a vindecat doar pe cei pe care Tatăl I-a spus să îi vindece. El a abordat viața cu intenționalitate. Fiecare persoană și fiecare om era privit cu scop. Cererile și așteptările permanente ale oamenilor ne fac să ne simțim ca și cum trebuie să ținem lucrurile în mișcare și să împlinim așteptările tuturor. Dar viața lui Isus ne provoacă să gândim și să acționăm diferit. Celor ce Îl acuzau, Isus le-a spus: „Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la Sine; El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând şi tot ce face Tatăl, face şi Fiul întocmai. Căci Tatăl iubeşte pe Fiul şi-I arată tot ce face... Eu nu pot face nimic de la Mine Însumi... pentru că nu caut să fac voia Mea, ci voia Tatălui, care M-a trimis” (Ioan 5:19,20,30). Suntem provocați să trăim și să slujim altora cu intenționalitate, ascultând de îndrumările Duhului Sfânt și făcând lucrarea pe care și Tatăl o face. Haideți să Îi aducem rugăciuni continuu lui Dumnezeu despre cum să folosiți activitățile și conversațiile pe care la aveți pentru a vă dezvolta în mod strategic atât pe voi înșivă cât și mișcarea de ucenici în care v-a chemat.

Celebrarea credincioșiei (20 min)

[NOTĂ: Celebrați credincioșia în grupul mare astfel încât toți să beneficieze și să se simtă încurajați.]

 • Oferă ocazia participanților să împărtășească ce s-a mai întâmplat de la ultima întâlnire. Roagă-i să vorbească raportat la țelurile stabilite la ultima întâlnire.

Fier pe fier: modelându-mă pe mine însumi și pe alții

Proverbe 27:17 „După cum fierul ascute fierul, tot astfel şi omul însuşi îl face mai ager [ascute] pe semenul său.” (NTLR)

 • Roagă-i să se întoarcă în grupurile lor „fier pe fier”, să schițeze rețeaua lor de comunități misionare și apoi să împărtășească despre ea și să o evalueze împreună cu grupul din care face parte.
  1. Ce merge bine?
  2. Ce nu merge bine? Cu ce obstacole te confrunți?
  3. Care sunt alte soluții posibile primite de la membrii grupului?
  4. Ce trebuie să faci pentru a adăuga calitățile lipsă în fiecare grup?
  5. Unde vei începe un grup nou sau o biserică în această lună?
 • Roagă participanții să își stabilească țeluri în privința creșterii în urma evaluării, pe care le vor împărtăși celor din grupul lor mic. Apoi se vor ruga unii pentru alții.

Lecția nouă (45-60 min)

Temă relevantă de discuție: De ce este important și de ajutor ca noi să știm despre administrare?

 • Roagă participanții să se separe în grupuri noi de 4-5 persoane (sau pot continua în grupurile lor „fier pe fier”)
 • În secțiunile următoare, fiecare grup va atribui versete fiecărui participant. Fiecare participant va citi apoi pasajele de mai jos și vor spune grupului ce au învățat.

Studiu biblic de explorare: Administrare

Introducere: Un administrator („econom” în Biblie) este definit ca „unul care administrează proprietatea altuia.” Dumnezeu este Creatorul și, în felul acesta, proprietarul pământului și a tot ce este pe el. Prin autoritatea și puterea Sa, Dumnezeu i-a dat omului responsabilitatea de a guverna, a lucra și a avea grijă de creația Sa în cooperare cu El. Acesta este fundamentul biblic pentru rolul de administrator al unui om.

Secțiunea 1: Dumnezeu deține, noi administrăm

Dumnezeu deține totul: Genesa 1:1; Psalmi 24:1-2, Psalmi 50:9-12; Romani 11:33-36

Noi nu deținem nimic: Iov 1:21; 1 Timotei 6:6-7; Romani 11:33-36

Dumnezeu așteaptă să-I fie administrate bunurile: Luca 19:11-26; Matei 24:45-51

Dumnezeu ne va ține la socoteală: 1 Corinteni 3:12-15; 2 Corinteni 5:9-10

 • După ce au împărtășit cu toții versetele atribuite lor, fiecare persoană din grup să împărtășească:
  • Ce anume ți-a atras atenția? (Sau ce ți-a plăcut cel mai mult?) De ce?

Rezumat: În calitatea Sa de Creator al pământului, Dumnezeu deține pe bună dreptate totul. Tot ce avem ne-a fost dat de Dumnezeu. Așteptarea Sa este ca noi să acționăm ca niște buni administratori ai lucrurilor pe care ni le-a dat. Într-o zi vom da socoteală în ce privește modul în care am folosit ceea ce ne-a încredințat.

Secțiunea 2: Domenii de administare

O stare de mulțumire pentru ceea ce avem: 1 Timotei 6:8-10; Filipeni 4:10-13; 1 Timotei 6:17-19

Credincioși să ne folosim darurile și abilitățile: 1 Corinteni 4:1-5; Romani 12:6-8; 1 Tesaloniceni 2:4

Administrarea banilor: Deuteronom 8:17-18; Matei 6:19-21; Luca 16:10-12; 2 Corinteni 8:1-5, 13-15

 • După ce au împărtășit cu toții versetele atribuite lor, fiecare persoană din grup să împărtășească:
  • Ce anume ți-a atras atenția? (Sau ce ți-a plăcut cel mai mult?) De ce?

Rezumat: Administrarea este o perspectivă bazată pe adevărul că Dumnezeu este proprietarul, iar noi suntem managerii lucrurilor care Îi aparțin Lui. Administrarea înseamnă mai mult decât cum ne folosim banii. Are legătură cu modul în care ne folosim toate darurile și resursele pe care Dumnezeu ni le-a dat pentru a-L glorifica pe El și a extinde Împărăția Sa. În contextul bisericilor și a părtășiilor noastre, Dumnezeu intenționează ca noi să ne folosim toate resursele pentru a maximiza impactul nostru, aducând mai mulți oameni la Cristos și multiplicând bisericile și părtășiile.

1. Administratorii sunt recunoscători și mulțumiți

Mulțumirea vine din perspectiva faptului că avem încredere în Dumnezeu și realizăm că El deține totul. Dacă îmi displace ce au alții sau mă plâng de ceea ce am eu, nu sunt un administrator credincios. Pavel ne îndeamnă să ne coborâm așteptările, să fim fericiți cu lucrurile de primă necesitate ale vieții (1 Timotei 6:8). Ar trebui să apreciem ceea ce ne-a oferit Dumnezeu.

2. Administratorii dau de bunăvoie

Faptul că știm că Dumnezeu deține totul (Psalmi 24:1-2) și că El a promis că va avea grijă de nevoile noastre (Matei 6:33) ne eliberează, astfel încât să fim niște persoane care dăruiesc de bunăvoie și care sunt generoase față de alții.

3. Administratorii pot să se bucure de binecuvântări

Dumnezeu se îngrijește de noi și se așteaptă să ne bucurăm de ceea ce ne oferă (1 Timotei 6:17-19)

4. Administratorii înțeleg că munca este un dar

Dumnezeu ne asigură atât capacitatea de a munci, cât și ocazia de a munci. (Deuteronomy 8:17-18)

Pregătirea pentru misiune (20 min)

 • În grupuri mici, fiecare participant să evalueze următoarele trei domenii și să facă un plan pentru cum pot să evolueze.

Bani

Cum sunt colectați banii în biserica ta sau în părtășia din care faci parte? Cine îi ține? Cine decide cum sunt folosiți? Cum se țin la socoteală? Este procesul transparent?

Acordați-vă unii altora feedback și observații despre cum să vă îmbunătățiți procesele financiare.

Daruri și abilități

Li se oferă ocazii membrilor din biserica voastră sau din părtășia voastră de a sluji în domeniile în care au daruri?

Cum ar putea fi folosite darurile oamenilor chiar și mai eficient?

Ce veți face după instruire pentru a vă îmbunătăți modul în care administrați și sunteți ținuti la socoteală pentru resursele pe care vi le-a dat Dumnezeu vouă și bisericilor și părtășiilor din care faceți parte?

Mulțumire

Cum apreciezi starea ta de mulțumire în privința venitului pe care îl obții? Dar în privința posesiunilor tale? Te lupți cu invidia?

 • Scrieți declarații „Eu voi... până...”. Includeți și „Pe cine vei învăța această lecție?”
 • Exersați orice abilitate în plus de care au nevoie conducătorii pentru a-și conduce grupurile sau pentru a începe grupuri noi

Trimiterea lucrătorilor

 • Reîntărește viziunea de ansamblu: o biserică sau o comunitate de credință la fiecare 1.000 de oameni
 • Petreceți timp în rugăciune:
  • încredințarea scopurilor propuse Domnului
  • ca Dumnezeu să ridice biserici conduse de Duhul Sfânt
  • pentru mai mulți lucrători în urma secerișului