DEV 11PN Identitate și libertate în Cristos

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page DEV 11PN Identity and Freedom in Christ and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎русский • ‎ქართული

Descărcați aici această pagină ca fișier pdf

Sesiunea 11: Identitate în Cristos

În această sesiune veți descoperi ce are de spus Biblia despre noua noastră idenitatea în Cristos și veți face ceea ce este necesar pentru a trăi ca răspuns la aceste adevăruri.

Inima unui conducător

 1. Ce înveți despre cum să rămâi în Cristos? Cum pui în prectică această rămânere în El prin intermediul Cuvântului, rugăciunii, ascultării, R-G-Î, relații și părtășie?
 2. În ce domenii ale vieții tale ascultarea de Dumnezeu este o provocare?
 3. Ce conflict nerezolvat ai?
 4. În ce domenii te încrezi în Dumnezeu prin credință, mai presus de propria ta pricepere?Fier pe fier: modelându-mă pe mine însumi și pe alții (45 min)

Proverbe 27:17 „După cum fierul ascute fierul, tot astfel şi omul însuşi îl face mai ager [ascute] pe semenul său.” (NTLR)

 • Ce merge bine?
 • Ce nu merge bine? Cu ce obstacole te confrunți?
 • Care sunt alte soluții posibile primite de la membrii grupului?
 • Ce trebuie să faci pentru a adăuga calitățile lipsă în fiecare grup?
 • Unde vei începe un grup nou sau o biserică în această lună?

Eu voi _______ până_______


Lecția nouă

Studiu biblic de explorare - Identitate

 • Viața de gândire: Romani 12:1-2, Efeseni 4:22-24
  • Ce ți-a plăcut cel mai mult? De ce?


Secțiunea 1: SUNT IMPORTANT

Matei 5:13 Sunt sarea pământului.
Matei 5:14 Sunt lumina lumii.
Ioan 1:12 Sunt copilul lui Dumnezeu.
Ioan 15:1,5 Sunt o mlădiță a adevăratei vii, un făgaș pentru viața Sa.
Ioan 15:16 Am fost ales și numit să aduc roade.
Fapte 1:8 Sunt un martor personal al lui Cristos.
I Cor. 3: 16 Sunt templul lui Dumnezeu.
I Cor. 12: 27 Sunt un mădular al trupului lui Cristos.
2 Cor. 5: 17, 18 Sunt un ambasador al împăcării pentru Cristos.
2 Cor. 6: 1 Sunt un împreună lucrător cu Dumnezeu (l Cor.3:9)
Efes. 1: 1 Sunt sfânt.
Efes. 2: 6 Am fost înviat și șed împreună cu Cristos.
Efes. 2: 10 Sunt lucrarea lui Dumnezeu.
Filip. 3: 20 Sunt cetățean al raiului (Efes.2:6).
 • Ce anume ți-a atras atenția? (sau: Ce ți-a plăcut cel mai mult?) De ce?Secțiunea 2: SUNT ACCEPTAT

Ioan 15:15 Sunt prietenul lui Cristos.
Romani 5:1 Am fost socotit neprihănit.
I Cor. 6: 17 Sunt lipit de Domnul și sunt un Duh cu El.
I Cor. 6: 20 Am fost răscumpărat cu un preț. Sunt al lui Dumnezeu.
I Cor. 12: 27 Sunt un mădular al trupului lui Cristos.
2 Cor. 5: 21 Sunt neprihănire.
Efes. 1: 5 Am fost adoptat ca să fiu copilul lui Dumnezeu.
Efes. 2: 18 Am acces direct la Dumnezeu prin Duhul Sfânt.
Efes. 2: 19 Fac parte din casa lui Dumnezeu.
Efes. 2: 19 Sunt împreună-cetățean cu ceilalți sfinți.
Efes. 3: 12 Pot să ma apropii de Dumnezeu cu îndrăzneală și încredere.
Col. 1:14 Am fost răscumpărat și iertat de toate păcatele mele.
Col. 2:10 Am totul în Cristos.


 • * Ce anume ți-a atras atenția? (sau: Ce ți-a plăcut cel mai mult?) De ce?


Secțiunea 3: SUNT ÎN SIGURANȚĂ

Ioan 1:12 Sunt copil al lui Dumnezeu (Gal.3:26-28).
Rom. 8: 28 Sunt asigurat că toate lucrurile lucrează împreună pentru bine.
Rom. 8: 35 Nu pot fi separat de dragostea lui Dumnezeu.
Rom. 8: 1 Sunt liber de orice condamnare pentru totdeauna.
Rom. 8: 33 Sunt liber de orice acuzații mi s-ar putea aduce.
2 Cor. 1: 21 Am fost întărit, uns și pecetluit de Dumnezeu.
Efes. 1: 13-14 Mi s-a dat Duhul Sfânt ca o pecete ce îmi garantează moștenirea viitoare.
Col. 1: 13 Am fost eliberat de sub domnia întunericului și dus în Împărăția lui Cristos.
Col. 3:3 - Filip. 1:6 Sunt încrezător că lucrarea cea bună pe care Dumnezeu a început-o în mine va fi împlinită.
Filip. 4:13 Pot face totul prin Cel care mă întărește.
2 Tim. 1:7 Nu mi-a fost dat un duh de frică, ci unul de putere, dragoste și chibzuință.
Evr. 4: 16 Pot găsi har și milă la nevoie.
I Ioan 5:18 Sunt născut din Dumnezeu și cel rău nu mă poate atinge.
 • Ce anume ți-a atras atenția? (sau: Ce ți-a plăcut cel mai mult?) De ce?


Pregătirea pentru misiune

 • Respingerea omului vechi
  • Căror lucruri le sunteți încă robi sau încă le practicați din vechea voastră viață. Categorii de luat în considerare:
   • Relații cu părinții
   • Frica de duhuri rele
   • Tradiții culturale sau religia precedentă
   • Neiertare față de alții


 • Acceptarea omului nou
  • Ce adevăr îți este cel mai greu să îl accepți. Care ar fi o atitudine, acțiune sau convingere pe care e nevoie să o schimbi?


Eu voi ______ până _______


CINE SUNT EU ÎN CRISTOS (Adaptat după http://ficm.org/about-us/#!/who-i-am-in-christ)