DEV 12FN Familie sănătoasă (soț-soție)

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page DEV 12FN Healthy Family (Husband-Wife) and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎русский • ‎ქართული

Descărcați aici această pagină ca fișier pdf


Sesiunea 12: Familie sănătoasă (soț-soție)

În această sesiune veți descoperi ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre o relație sănătoase între un soț și o soție.

Inima unui conducător (40 min)

 • Închinați-vă împreună, în grupul mare
 • Participanții se despart în grupuri de 3-4 persoane și discută următoarele:
  • Ce înveți despre cum să rămâi în Cristos? Cum rămâneți în El prin intermediul Cuvântului, rugăciunii, ascultării, R-G-Î, relații și părtășie?
  • În ce domenii ale vieții tale ascultarea de Dumnezeu este o provocare?
  • Ce conflict nerezolvat ai?
  • Ce s-a întâmplat când I-ai încredintat lui Dumnezeu scopurile tale după ultima noastră întâlnire?

Exprimarea viziunii pentru inimă

Ați avut parte de încercări și suferințe? Dacă da, asta este o parte normală a vieții pe pământ pentru cei ce Îl urmează pe Cristos. La urma urmei, noi Îl urmăm și căutăm să fim ca Isus care poartă încă cicatricile propriei crucificări!

În Luca 9:23, Isus a spus foarte clar: „Apoi a zis tuturor: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze.” Petru, unul dintre conducătorii bisericii primare a trăit și el aceste lucruri. Spre finalul vieții sale, el a scris două scrisori credincioșilor care se confruntau cu încercări și care aveau nevoie de încurajare. Ascultați cuvintele lui și lăsați-le să vă încurajeze și pe voi.


Citește 1 Petru 1:3-9 și 2 Petru 5:6-10.

Tu nu ești singur. Nu numai că frații și surorile trec prin aceleași lucruri, dar Însuși Domnul știe cum este să trăiești așa ceva și se îngrijește de tine.

Evrei 12:2-3 ne încurajează: „Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Uitaţi-vă dar cu luare-aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoşilor o împotrivire aşa de mare faţă de Sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeţi inima şi să cădeţi de oboseală în sufletele voastre.” - Evrei 12:2-3

Haideți să ne ajutăm unii pe alții pe drumul vieții, amintindu-ne unii altora aceste adevăruri.

Celebrarea credincioșiei (20 min.)

NOTĂ: Celebrați credincioșia în grupul mare astfel încât toți să beneficieze și să se simtă încurajați.


Oferă ocazia participanților să împărtășească ce s-a mai întâmplat de la ultima întâlnire. Roagă-i să vorbească raportat la țelurile stabilite la ultima întâlnire.

Fier pe fier: modelându-mă pe mine însumi și pe alții (45 min)

Proverbe 27:17 „După cum fierul ascute fierul, tot astfel şi omul însuşi îl face mai ager [ascute] pe semenul său.” (NTLR)

 • Fiecare persoană să se întoarcă în grupurile lor „fier pe fier”, să schițeze rețeaua lor de comunități misionare și apoi să împărtășească despre ea și să o evalueze împreună cu grupul din care face parte.
  • Ce merge bine?
  • Ce nu merge bine? Cu ce obstacole te confrunți?
  • Care sunt alte soluții posibile primite de la membrii grupului?
  • Ce trebuie să faci pentru a adăuga calitățile lipsă în fiecare grup?
  • Unde vei începe un grup nou sau o biserică în această lună?

• Roagă participanții să își stabilească țeluri în privința creșterii în urma evaluării, pe care le vor împărtăși celor din grupul lor mic. Apoi se vor ruga unii pentru alții.

Lecția nouă (45-60 min)

Studiu biblic de explorare - Soți și soții

Temă relevantă de discutat: De ce este important și util să știm ce anume a fost revelat despre relații de supunere între soți și soții?

 • Roagă participanții să se separe în grupuri noi de 4-5 persoane (sau pot continua în grupurile lor „fier pe fier”)
 • În secțiunile următoare, fiecare grup va atribui versete fiecărui participant. Fiecare participant va citi apoi pasajele de mai jos și vor spune grupului ce au învățat.

Secțiunea 1: Originea căsniciei

Model original - Geneza 2:20-24

Consecința căderii - Geneza 3:16b

Așteptări de la relații - Efeseni 5:15-21

 • Fiecare persoană citește versetele primite. Apoi, fiecare persoană să răspundă în grupul său:
  • Ce anume ți-a atras atenția? (Sau ce ți-a plăcut cel mai mult?) De ce?
  • Cum ai descrie conflictul dintre soți și soții?

Rezumat: Relație de căsnicie a fost gândită să fie cea mai apropiată dintre toate relațiile umane. Dumnezeu i-a dat-o pe Eva lui Adam pentru că nu exista niciun partener potrivit printre animalele pe care Dumnezeu le-a creat. Modelul de căsnicie al lui Dumnezeu presupune un bărbat și o femeie. Legătura dintre soț și soție are prioritate asupra tuturor celorlalte obligații inclusiv cele față de părinți. Datorită neascultării lor, există o luptă continuă între femeie și bărbat pentru conducerea căsniciei. Pavel explică asta prin Cristos, toate relațiile noastre ar trebui să fie călăuzite de supunere plină de Duh, unul față de celălalt.

Secțiunea 2: Supunere reciprocă

De ce supunere - Efeseni 5:31-32

Rolul soțului - Efeseni 5:25-30, 33; 1 Petru 1:7-9

Rolul soției—Efeseni 5:22-24, 33; 1 Petru 3: 1-6, 8-9

 • Fiecare persoană citește versetele primite. Apoi, fiecare persoană răspunde în grup:
  • Ce anume ți-a atras atenția? (Sau ce ți-a plăcut cel mai mult?) De ce?
  • Ce responsabilități au soții și soțiile unii față de alții?
  • Ce putem învăța din relațiile dintre Isus și biserică?

Rezumat: Supunerea este planul lui Dumnezeu pentru toți credincioșii. Dacă soțul sau soția fac greșeli care perturbă armonia căminului, calea de ieșire este ca mai întâi să mărturiseasc păcatul lui Dumnezeu (1 Ioan 1:9) și apoi să mărturisească celui față de care a greșit (Iacov 5:16). Chiar dacă soțul sau soția nu își împlinește responsabilitatea, tu trebuie să o împlinești pe a ta. Exemplul tău îl/o va ajuta să se schimbe.

În ochii lui Dumnezeu, nu există nicio diferență între valoarea unui soț și cea a unei soții. Amândoi trebuie să se supună unul altuia în frică de Dumnezeu. Dar, în cămin, soția se supune soțului și copiii se supun părinților. Astfel, relația soț/soție simbolizează relația dintre Biserică și Cristos. Amintiți-vă, conducătorii de biserică ar trebui să crească în exemplul pe care îl dau în privința unei căsnicii evlavioase. (Tit 1:5-9; 1 Timotei 3:1-7).

Citește Efeseni 5:33.

Pregătirea pentru misiune (20 min)

 • În grupuri mici, fiecare participant să evalueze cum este viața sa în ce privește supunerea sa față de soț/soție și să facă un plan pentru cum va începe imediat să evolueze.
 • Discutați moduri practice de aplicare:
  • Ce situații cauzează în mod obișnuit certuri acasă între soț și soție?
  • De ce soții și soțiile încalcă deseori învățăturile biblice în acele situații?
  • Ce trebuie să faci acasă la tine ca să asculți învățăturile biblice despre relația soț/soție?
 • Scrieți declarații „Eu voi, până când”. Includeți și „Pe cine vei învăța această lecție?”
 • Exersați orice abilitate în plus de care au nevoie conducătorii pentru a-și conduce grupurile sau pentru a începe grupuri noi.

Trimiterea lucrătorilor

 • Reîntărește viziunea de ansamblu: o biserică sau o comunitate de credință la fiecare 1.000 de oameni
 • Petreceți timp în rugăciune:
  • încredințarea scopurilor propuse Domnului
  • ca Dumnezeu să ridice biserici conduse de Duhul Sfânt
  • pentru mai mulți lucrători în urma secerișului