DEV 13FN Familie sănătoasă (părinte-copil)

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page DEV 13FN Healthy Family (Parent-Child) and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎русский • ‎ქართული

Descărcați aici această pagină ca fișier pdf


Sesiunea 13: Familie sănătoasă (părinte – copil)

În această sesiune veți descoperi ce anume spune Cuvântul lui Dumnezeu despre relații sănătoase între părinți și copii.

Inima unui conducător (40 min)

 • Închinați-vă împreună, în grupul mare
 • Participanții se despart în grupuri de 3-4 persoane și discută următoarele:
  • Ce înveți despre cum să rămâi în Cristos prin intermediul Cuvântului, rugăciunii, ascultării, R-G-Î, relații și părtășie?
  • În ce domenii ale vieții tale ascultarea de Dumnezeu este o provocare?
  • Ce conflict nerezolvat ai?
  • Ce s-a întâmplat când I-ai încredintat lui Dumnezeu scopurile tale după ultima noastră întâlnire?

Exprimarea viziunii pentru inimă

Citiți Ioan 15:1-5,8. Pe vremea lui Isus, o vie avea un singur scop, anume acela de a produce struguri pentru vin. Ea nu era folosită aproape deloc în scop ornamental. Frunzele drăguțe și bogate, oricât de frumoase ar fi fost, nu aveau nicio valoare și nu își împlineau scopul. Isus vorbea despre El ca fiind adevărata Viță a lui Dumnezeu, iar cei ce Îl urmau erau mlădițele Lui. El va produce fructul, iar toți aceia care sunt legați la El vor fi mlădițe care vor rodi. Mlădițele nu pot da naștere la fruct, doar vița poate face asta. Frânge o mlădiță a viței și ea se usucă și moare fără rod. Vița este singurul izvor al vieții și produce roade pe mlădițele sănătoase. Grădinarul hrănește vița și ajută mlădițele sănătoase care rodesc să devină și mai roditoare. Pentru a trece de la „roade” la „mai multe roade” este nevoie de o curățare a viței - îndepărtarea lucrurilor bune care distrag atenția de la țelul principal, acela de a duce roade. Atunci când experimentezi durerea și pierderea în viața ta, bucură-te. Cooperează cu Grădinarul cât rămâi în Isus, Vița, știind că scopul Lui este acela de a trece de la „a rodi”, la „multe fructe” și „la mai multe fructe” (Ioan 15:2) pentru slava Sa, arătând că ești ucenicul lui Isus (Ioan 15:8). Trăiește zilnic predat lui Isus pentru că despărțit de El nu vei fi rodnic.

Celebrarea credincioșiei (20 min)

[NOTĂ: Celebrați credincioșia în grupul mare astfel încât toți să beneficieze și să se simtă încurajați. ]

 • Oferă ocazia participanților să împărtășească ce s-a mai întâmplat de la ultima întâlnire. Roagă-i să vorbească raportat la țelurile stabilite la ultima întâlnire.

Fier pe fier: modelându-mă pe mine însumi și pe alții (45 min)

Proverbe 27:17 „După cum fierul ascute fierul, tot astfel şi omul însuşi îl face mai ager [ascute] pe semenul său.” (NTLR)

 • Fiecare persoană să se întoarcă în grupurile lor „fier pe fier”, să schițeze rețeaua lor de comunități misionare și apoi să împărtășească despre ea și să o evalueze împreună cu grupul din care face parte.
  1. Ce merge bine?
  2. Ce nu merge bine? Cu ce obstacole te confrunți?
  3. Care sunt alte soluții posibile primite de la membrii grupului?
  4. Ce trebuie să faci pentru a adăuga calitățile lipsă în fiecare grup?
  5. Unde vei începe un grup nou sau o biserică în această lună?
 • Roagă participanții să își stabilească țeluri în privința creșterii în urma evaluării, pe care le vor împărtăși celor din grupul lor mic. Apoi se vor ruga unii pentru alții.

Lecția nouă (45-60 min)

Subiect relevant: De ce este important să înțelegem relațiile sănătoase între părinți și copii?

 • Roagă participanții să se separe în grupuri noi de 4-5 persoane (sau pot continua în grupurile lor „fier pe fier”)
 • În secțiunile următoare, fiecare grup va atribui versete fiecărui participant. Fiecare participant va citi apoi pasajele de mai jos și vor spune grupului ce au învățat.

Studiu biblic de descoperire – Părinți și copii

Recapitulare: Citiți Efeseni 5:21 ca temelie pentru principiul biblic al supunerii... Supunerea este planul lui Dumnezeu pentru toți credincioșii.

Secțiunea 1: Roluri și așteptări

Rolurile părinților și ale copiilor: Efeseni 6:1-4; Exod 20:12

Părinții trebuie să îi învețe pe copii: Deuteronom 6:6-9; Proverbe 22:6

Copiii trebuie să asculte: Proverbe 1:8-9

Rolul Scripturii: 2 Timotei 3:14-16

 • După ce au împărtășit cu toții versetele atribuite lor, fiecare persoană din grup să împărtășească:
  • Ce anume ți-a atras atenția? (Sau ce ți-a plăcut cel mai mult?) De ce?
  • Care sunt responsabilitățile copiilor față de părinți?
  • Care sunt responsabilitățile părinților față de copii?

Rezumat: Un copil trebuie să își asculte părinții, cu excepția cazurilor în care așteptările părinților sunt în contradicție cu poruncile biblice. Exemplele ar putea fi cel al lui Isus care a rămas la Templu atunci când părinții Lui au plecat spre casă(Luca 2:39-52) sau atunci când Isus a rămas cu ucenicii Săi atunci când mama Sa L-a căutat(Marcu 4:31-35). Isus Însuși a propovăduit că ascultarea de Cuvântul Său ar putea crea diviziune în sânul familiilor (Matei 10:34-39).

Secțiunea 2: Disciplinarea copilului nostru

Nevoia de echilibru: Coloseni 3:20-21

Ajutor de la alți credincioși: Tit 2:2-8

Scopul disciplinei: Evrei 12:7-11

Exemplul lui Dumnezeu: Plângerile lui Ieremia 3:22-23

 • După ce au împărtășit cu toții versetele atribuite lor, fiecare persoană din grup să împărtășească:
  • Ce anume ți-a atras atenția? (Sau ce ți-a plăcut cel mai mult?) De ce?
  • În ce fel evită părinții să își provoace copii?
  • În ce fel ne este exemplu Tatăl nostru ceresc în această privință?

Rezumat: Dacă există deja probleme care perturbă armonia unei familii, calea către vindecare începe cu mărturisirea păcatelor înaintea lui Dumnezeu (1 Ioan 1:9) și față de persoana căreia i-am greșit (Iacov 5:16a) ceea ce va conduce la iertare și restaurarea relației rănite. Copiii sunt responsabili pentru a se supune părinților lor, cu excepția situațiilor în care li de cere să încalce cuvântul revelat al lui Dumnezeu. În acele situații, copii trebuie să asculte de Biblie. Chiar și în acele situații, copiii trebuie să își trateze părinții cu respect. Părinții trebuie să își crească copiii în disciplina și încurajarea Domnului și să nu îi întărâte. Atunci când suntem tentați să răspundem nepotrivit copiilor sau părinților, noi trebuie să ne supunem inimile lui Dumnezeu și să rezistăm tentației. Amintiți-vă, conducătorii de biserici ar trebui să crească în ce privește felul în care își administrează familiile și își cresc copiii (Tit 1:5-9, 1 Timotei 3:1-7).

Pregătirea pentru misiune (20 min)

 • În grupuri mici, fiecare persoană să își evalueze viața în domeniul supunerii în relația părinte/copil și îndeamnă-i să facă un plan pentru cum să înceapă imediat să evolueze.
 • Discutați moduri practice de aplicare:
  • Care are fi câteva modalități bune de a disciplina copiii fără ca asta să conducă la o demoralizare a lor?
  • Cum putem echilibra disciplina cu încurajarea pentru a împlini acest scop?
  • Ce putem face ca să rezolvăm problemele pe care le întâmpinăm ca părinți, potrivit cu aceste pasaje?
  • Scrieți declarații „Eu voi... până...”. Includeți și „Pe cine vei învăța această lecție?”
 • Exersați orice abilitate în plus de care au nevoie conducătorii pentru a-și conduce grupurile sau pentru a începe grupuri noi

Trimiterea lucrătorilor

 • Reîntărește viziunea de ansamblu: o biserică sau o comunitate de credință la fiecare 1.000 de oameni
 • Petreceți timp în rugăciune:
  • încredințarea scopurilor propuse Domnului
  • ca Dumnezeu să ridice biserici conduse de Duhul Sfânt
  • pentru mai mulți lucrători în urma secerișului