DEV 18FN Învățătură falsă

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page DEV 18FN False Teaching and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎русский • ‎ქართული

Descărcați aici această pagină ca fișier pdf


Sesiunea 18: Învățătură falsă

În această sesiune veți descoperi ce spune Biblia despre învățătorii și profeții falși, cum îi putem identifica și care ar trebui să fie răspunsul nostru.

Inima unui conducător (40 min)

 • Închinați-vă împreună, în grupul mare
 • Participanții se despart în grupuri de 3-4 persoane și discută următoarele:
  • Ce înveți despre cum să rămâi în Cristos prin intermediul Cuvântului, rugăciunii, ascultării, R-G-Î, relații și părtășie?
 • În ce domenii ale vieții tale ascultarea de Dumnezeu este o provocare?
 • Ce conflict nerezolvat ai?
  • Ce s-a întâmplat când I-ai încredintat lui Dumnezeu scopurile tale după ultima noastră întâlnire?

Exprimarea viziunii pentru inimă

Citiți Romani 8:28-29. Viața în care Îl urmăm pe Isus este o călătorie cu un final bine știut. Experiențele de pe parcurs vor include bucurii și provocări, râsete și lacrimi, binecuvântare și suferință, dar Pavel ne amintește că bunul nostru Tată Ceresc se gândește la un final mare pentru noi. El lucrează în și prin toate - lucruri bune sau rele - ca să ne facă să ne asemănăm din ce în ce mai mult cu Isus. Știind că acesta este țelul Său final pentru fiecare dintre cei care Îl urmează, ne încurajează să fim recunoscători în toate împrejurările și să cooperăm cu El. Trăind într-o dependență plină de încredere de Duhul Sfânt, noi creștem atât în caracterul nostru, cât și în ce privește prioritățile vieții noastre ca să fim mai mult și mai mult ca Isus. Isus este întotdeauna exemplul nostru în viață și în slujire. Isus a spus: „Ucenicul nu este mai presus de învăţătorul lui, dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul lui” (Luca 6:40). Acest adevăr nu răspunde la întrebarea „de ce” se întâmplă lucrurile, dar ne face să ne concentrem asupra întrebării mai importante: „Și acum ce fac? Ce lucrează Tatăl în viața mea prin această împrejurare?” Nu „ce” se întâmplă, ci mai degrabă cum răspundem noi la ceea ce ni se întâmplă este ceea ce determină care va fi rezultatul final în viețile noastre - să devenim asemănători lui Isus!

Celebrarea credincioșiei (20 min)

[NOTĂ: Celebrați credincioșia în grupul mare astfel încât toți să beneficieze și să se simtă încurajați.]

 • Oferă ocazia participanților să împărtășească ce s-a mai întâmplat de la ultima întâlnire. Roagă-i să vorbească raportat la țelurile stabilite la ultima întâlnire.

Fier pe fier: modelându-mă pe mine însumi și pe alții (45 min)

Proverbe 27:17 „După cum fierul ascute fierul, tot astfel şi omul însuşi îl face mai ager [ascute] pe semenul său.” (NTLR)

 • Roagă-i pe toți să se întoarcă în grupurile lor „fier pe fier, să deseneze comunitățile lor misionare și bisericile și apoi să împărtășească și să facă o evaluare împreună cu grupul lor.
 1. Ce merge bine?
 2. Ce nu merge bine? Cu ce obstacole te confrunți?
 3. Care sunt alte soluții posibile primite de la membrii grupului?
 4. Ce trebuie să faci pentru a adăuga caracteristicile lipsă în fiecare grup?
 5. Unde vei începe un grup nou sau o biserică în această lună?
 • Roagă participanții ca în urma evaluării să își stabilească țeluri de creștere, pe care le vor împărtăși celor din grupul lor mic. Apoi se vor ruga unii pentru alții.

Lecția nouă (45-60 min)

Subiect relevant de discuție: De ce este atât de important și de util să știm ce anume a fost revelat despre cum să identificăm învățătorii falși și învățăturile lor?

 • Roagă participanții să se separe în grupuri noi de 4-5 persoane (sau pot continua în grupurile lor „fier pe fier”)
 • În secțiunile următoare, fiecare grup va atribui versete fiecărui participant. Fiecare participant va citi apoi pasajele de mai jos și vor spune grupului ce au învățat.

Studiu biblic de explorare – Învățătura falsă

Secțiunea 1: Profeți și învățători falși

Pericolul unei învățături false: Fapte 20:28-32

Promisiunea faptului că va exista învățătură falsă: Matei 24:11

Învățători falși și Scriptura: Apocalipsa 22:18-19

Diminuează caracterul lui Cristos: Ioan 10:31-38, Ioan 18:19-24, 28-30

Altă Evanghelie: Galateni 1:6-10

Caracterul învățătorilor falși: 2 Petru 2:1-3, 10

 • După ce au împărtășit cu toții versetele atribuite lor, fiecare persoană din grup să împărtășească:
  • Ce anume ți-a atras atenția? (Sau ce ți-a plăcut cel mai mult?) De ce?
  • Ce învățăm despre apariția de noi profeți?
  • Cum poți identifica învățătorii și profeții falși?

Rezumat: Isus niciodată nu a prezis venirea unor profeți noi de la Dumnezeu, dar El a prezis venirea de profeți falși. Învățătorii și învățătura falsă adaugă la Scriptură sau iau din ea, îi diminuează caracterul lui Isus și adaugă cerințe pentru mântuire. Un exemplu este dat de învățătorii evrei care îi învățau pe alții că aceia care Îl urmau pe Isus trebuiau totodată să fie circumciși pentru a fi mântuiți (Fapte 15:1-2). Exemple moderne sunt Martorii lui Iehova, care învață că urmașii lui Isus trebuie să devină membri ai organizației lor, Watchtower, și să urmeze regulile lor pentru a fi salvați. Învățătorii falși au o morală ce este ipocrită, senzuală și controlatoare.

Secțiunea 2: Ce e de făcut cu învățătorii și profeții falși

Atitudinea noastră: Iuda 3-4

Cei care sunt înșelați: Iuda22-23

Cunoașterea lui Cristos: Col. 2:7-10

Răspunsul nostru: 1 Ioan 4:1-6, 2 Ioan 8-11

 • După ce au împărtășit cu toții versetele atribuite lor, fiecare persoană din grup să împărtășească:
 • Ce anume ți-a atras atenția? (Sau ce ți-a plăcut cel mai mult?) De ce?
  • Ce ar trebui să facem când ne întâlnim cu învățătură falsă sau cu profeți falși?
  • Cum ne putem proteja pe noi înșine și pe cei pe care îi conducem?

Rezumat: Noul Testament oferă un plan complet pentru modul în care să ne comportăm cu învățătorii falși. Planul este următorul: Fii atent la învățătorii falși, avertizează învățătorii falși cu ajutorul Scripturii, aspiră să Îl cunoști îndeaproape pe Cristos și Cuvântul Său, salvează-i pe cei care au fost amăgiți de învățătorii/învățătura falsă și cercetează fiecare învățătură.

Pregătirea pentru misiune (20 min)

 • În grupuri mici, fiecare participant să își evalueze punctele lor tari și slăbiciunile în ce privește modul în care tratează învățătura falsă și să facă un plan pentru cum vor evolua:
  • Ai întâlnit învățătură falsă? Dacă da, ce ai făcut?
  • Ce putem face pentru a ajuta noii credincioși din grupurile noastre și bisericile să fie pregătite?
 • Scrieți declarații „Eu voi... până...”. Includeți și „Pe cine vei învăța această lecție?”
 • Exersați orice abilitate în plus de care au nevoie conducătorii pentru a-și conduce grupurile sau pentru a începe grupuri noi

Trimiterea lucrătorilor

 • Reîntărește viziunea de ansamblu: o biserică sau o comunitate de credință la fiecare 1.000 de oameni
 • Petreceți timp în rugăciune:
  • încredințarea scopurilor propuse Domnului
  • ca Dumnezeu să ridice biserici conduse de Duhul Sfânt
  • pentru mai mulți lucrători în urma secerișului