DEV 19FN Călătoriile lui Pavel

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page DEV 19FN Paul’s Journey and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎русский • ‎ქართული

Descărcați aici această pagină ca fișier pdf


Sesiunea 19: Călătoriile misionare ale lui Pavel

În această sesiune veți explora cele trei călătorii misionare ale lui Pavel și veți învăța principiile din felul în care a pus bazele mișcării de ucenici și ale bisericilor în partea de Est a Imperiului Roman, în numai 10 ani.

Inima unui conducător (40 min)

 • Închinați-vă împreună, în grupul mare
 • Participanții se despart în grupuri de 3-4 persoane și discută următoarele:
  • Ce înveți despre cum să rămâi în Cristos prin intermediul Cuvântului, rugăciunii, ascultării, R-G-Î, relații și părtășie?
  • Ce conflict nerezolvat ai?
  • În ce domenii ale vieții tale ascultarea de Dumnezeu este o provocare?
  • În ce domenii te încrezi în Dumnezeu prin credință, mai presus de propria ta pricepere?

Exprimarea viziunii pentru inimă

Citiți Filipeni 4:4-7. Sunt atât de multe provocări, dificultăți, încercări în viață. Viața este dificilă. Isus a spus simplu: „În lume veți avea necazuri”... (Ioan 16:33). Dar în mijlocul tuturor situațiilor, bune și rele, Isus este cu noi, întotdeauna. El nu ne părăsește și nu ne abandonează niciodată. Pavel a învățat să trăiască cu acest adevăr. El îi încurajează pe credincioși să trăiască cu bucuria și pacea lui Isus, să se bucure în Domnul, să răspundă cu blândețe chiar și când viața nu este blândă. Să nu ne îngrijorăm de nimic, ci să ne rugăm pentru tot, cu mulțumiri, insistând asupra nevoilor noastre înaintea Tatălui nostru ceresc. Pavel a învățat, în mijlocul unor împrejurări grele, că atunci când răspundem în acest fel, Tatăl nostru iubitor ne inundă cu pacea Sa care ne păzește și ne întărește inima mai presus de înțelegerea noastră. Isus și-a instruit ucenicii înainte de a fi fost trădat. „Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.” Ioan 14:27

Celebrarea credincioșiei (20 min)

[NOTĂ: Celebrați credincioșia în grupul mare astfel încât toți să beneficieze și să se simtă încurajați.]

 • Oferă ocazia participanților să împărtășească ce s-a mai întâmplat de la ultima întâlnire. Roagă-i să vorbească raportat la țelurile stabilite la ultima întâlnire.

Fier pe fier: modelându-mă pe mine însumi și pe alții (45 min)

Proverbe 27:17 „După cum fierul ascute fierul, tot astfel şi omul însuşi îl face mai ager [ascute] pe semenul său.” (NTLR)

 • Fiecare persoană să se întoarcă în grupurile lor „fier pe fier”, să schițeze rețeaua lor de comunități misionare și apoi să împărtășească despre ea și să o evalueze împreună cu grupul din care face parte.
  1. Ce merge bine?
  2. Ce nu merge bine? Cu ce obstacole te confrunți?
  3. Care sunt alte soluții posibile primite de la membrii grupului?
  4. Ce trebuie să faci pentru a adăuga calitățile lipsă în fiecare grup?
  5. Unde vei începe un grup nou sau o biserică în această lună?
 • Roagă participanții ca în urma evaluării să își stabilească țeluri de creștere, pe care le vor împărtăși celor din grupul lor mic. Apoi se vor ruga unii pentru alții.

Lecția nouă (45-60 min)

Subiect relevant de discutat: De ce este important să studiem călătoriile misionare ale lui Pavel?

 • Roagă participanții să se separe în grupuri noi de 4-5 persoane (sau pot continua în grupurile lor „fier pe fier”)
 • În secțiunile următoare, fiecare grup va citi pasajele și va răspunde la întrebări.

Secțiunea 1: Prima călătorie misionară

Cipru: Fapte 13:4-12

Antiohia Pisidiei (Galatia): Fapte 13:13-52

Iconia (Galatia): Fapte 14:1-7

Listra și Derbe (Galația): Fapte 14:8-21

Întoarcerea acasă: Fapte 14:21-28

 1. Unde s-a dus și cât a stat acolo?
 2. Ce au făcut acolo Pavel și cei care erau cu el?
 3. Care a fost urmarea?

Rezumat: (împarte exemplare ale hărții sau folosește ppt-ul)

Expunerea video se găsește la: https://vimeo.com/212151574

 • CIPRU -insula primește mărturia Evangheliei în 2 luni prin intermediul Evangheliei și a semnelor
 • FRIGIA - în mai puțin de 1 lună
  • Pavel se îndreaptă către capitală - ANTIOHIA PISIDIEI
  • Mișcarea de ucenici apare în întreaga regiune
  • Ucenici plini de bucurie și Duh Sfânt
  • Pavel a fost izgonit în urma persecuției
 • GALATIA – 3-4 luni
  • ICONIA - mulți cred prin intermediul mărturiei îndrăznețe și a semnelor; alungat de persecuție.
  • LISTRA – credincioși din rândul ne-evreilor prin intermediul semnelor și a mărturiei. Gonit de persecuție.
  • DERBE – mulți ucenici
 • S-a reîntors & i-a întărit pe credincioși (timp de câteva luni?)
  • A organizat biserici (a numit prezbiteri)
 • PAMFILIA – perioadă de timp necunoscută
  • Perga – a predicat Evanghelia

Secțiunea 2: A doua călătorie misionară

Galatia: Fapte 15:39-16:10

Filipi (Macedonia): Fapte 16:11-40

Tesalonic (Macedonia): Fapte 17:1-9

Berea (Macedonia): Fapte 17:10-15

Atena (Grecia): Fapte 17:16-34

Corint (Grecia): Fapte 18:1-17

Întoarcerea acasă: Fapte 18:18-22

Macedonia (Amfipoli, Apolonia, Tesalonic, Berea); Ahaia (Atena): Fapte 17:1-34

Ahaia (Corint); Asia (Efes): Fapte 18:1-21

 1. Unde s-a dus și cât timp a stat acolo?
 2. Ce au făcut Pavel și echipa sa cât timp au stat acolo?
 3. Ce urmări a avut?

Rezumat: (împarte exemplare ale hărții sau folosește ppt-ul)

Imaginile video pot fi găsite la adresa: https://vimeo.com/212256306

 • CIPRU – Barnaba și Marcu îi vizitează pe credincioși
 • GALATIA & FRIGIA – îi revizitează pe credincioși; în creștere (2-4 luni)
 • ASIA, MISIA, BITINIA împiedicați de Duhul Sfânt
 • MACEDONIA – 3-4 luni
  • FILIPI – mărturie prin intermediul a două persoane ale păcii, miracol. Alungat de autorități
  • TESALONIC – capitala, un număr mare de ucenici; Alungat de evrei
  • BEREA – număr mare de ucenici. Alungat de evrei, dar Timotei și Sila mai rămân
 • AHAIA – 1.5 ani
  • ATENA – câțiva ucenici, răspuns slab
  • CORINT – seceriș grozav; Priscila și Aquila. Protejați de autorități; stă 1.5 ani. Instruire săptămânală. A ajuns cu Evanghelia la cea mai mare parte a Ahaiei
 • Stă puțin timp în Efes; îi lasă pe Priscila și Aquila

Secțiunea 3: A treia călătorie misionară

Galatia, Efes (Asia): Fapte 18:23-19:22

Efes (Asia): Fapte 19:23-20:1

Macedonia, Grecia: Fapte 20:2-6

Troa: Fapte 20:7-12

Întoarcerea la Efes: Fapte 20:13-38

 1. Unde s-a dus și cât timp a stat acolo?
 2. Ce au făcut Pavel și tovarășii săi cât timp au stat acolo?
 3. Ce urmări a avut?

Rezumat: (împarte exemplare ale hărții sau folosește ppt-ul)

Imaginile video pot fi găsite la adresa: https://vimeo.com/212256457

 • GALATIA & FRIGIA – revizitează credincioșii – câteva săptămâni - luni
 • ASIA – 3 ani
  • EFES – mărturie zilnică & instruire făcute de Pavel; semne mărețe; angajament radical și transformarea vieții
  • TOATĂ ASIA aude Evanghelia (+8 milioane de oameni)
  • Efes devine CENTRUL
 • MACEDONIA/ AHAIA revizitează credincioșii – 4-5 luni
  • ILIRIC - predică Evanghelia
 • EFES (Milet) - a vizitat credincioșii – 1 săptămână

Rezumatul lecției

După 10 ani de lucrare misionară, Pavel scrie aceste cuvinte: “de la Ierusalim şi ţările de primprejur până la Iliric, am răspândit cu prisosinţă Evanghelia lui Hristos... nemaiavând nimic de înfăptuit în aceste regiuni (NLTR)”. (Romani 15:19,23)

Principii:

A. Modelul lui Pavel:

 • El a stabilit strategic anumite locuri.
 • A împărtășit Evanghelia cu îndrăzneală.
 • A ucenicizat și a împuternicit repede noi conducători.
 • A înmulțit biserici ca acestea să ajungă cu Evanghelia mai departe.

B. El a stabilit centre regionale

 • Apoi i-a ajutat pe localnici să se extindă în acea zonă

C. El a avut două priorități

 1. A lucrat noapte și zi pentru a câștiga urmași devotați
  • Oameni ai păcii, oameni ai relațiilor
  • Prin mărturie, semne, transformarea vieții
 2. Zidirea noilor credincioși, ajutându-i să înceapă să multiplice mărturia și instruirea lor

D. El a plantat ADN-ul ucenicilor multiplicatori

* El a lucrat cu ucenicii săi săptămânal sau zilnic și apoi a mers mai departe" ** Exemplu - și-a împărțit VIAȚA sa cu ei - Filipeni 3:17 ** Le-a dat un model de urmat (Romani 6:17, 2 Timotei 2:2)

 • A încurajat îndrăzneala în fața persecuției
 • Plantarea bisericii a fost realizată pe parcurs, cu ajutorul mărturiei creștinilor

E. El a ridicat & instruit conducătorii/instructorii care au ieșit în evidență

 • Deseori ei erau credincioși noi - Fapte 14:23
 • A avut instructori principali /ajutoare în fiecare regiune


Pregătirea pentru misiune (20 min)

 • În grupurile mici, fiecare persoană să evalueze felul în care aplică principiile pe care le-au învățat din viața lui Pavel și să facă un plan pentru modul în care vor începe imediat să evolueze.
 • Discutați aplicații practice:
  • planificarea strategică
  • concentrare pe împărtășirea Evangheliei și instruirea noilor credincioși
  • identificarea, dezvoltarea și împuternicirea noilor conducători
 • Scrieți declarații „Eu voi... până...”. Includeți și „Pe cine vei învăța această lecție?”
 • Exersați orice abilitate în plus de care au nevoie conducătorii pentru a-și conduce grupurile sau pentru a începe grupuri noi

Trimiterea lucrătorilor

 • Reîntărește viziunea de ansamblu: o biserică sau o comunitate de credință la fiecare 1.000 de oameni
 • Petreceți timp în rugăciune:
  • încredințarea scopurilor propuse Domnului.
  • ca Dumnezeu să ridice biserici conduse de Duhul Sfânt.
  • pentru mai mulți lucrători în urma secerișului.Prima călătorie misionară

Fapte 13: 4-52 Cipru, Frigia (Antiohia Pisidiei); Fapte 14: 1-25 Galatia (Iconia, Listra, Derbe), Pamfilia (Perga) DEV 19FN Journey 01 ENG.jpg

A doua călătorie misionară

Fapte 15:39-16:40 Galatia, Frigia, Macedonia (Filipi) Fapte 17:1-34 Macedonia (Tesalonic, Berea), Ahaia (Atena) Fapte 18:1-21 Ahaia (Corint), Asia (Efes) DEV 19FN Journey 02 ENG.jpg

A treia călătorie misionară

Fapte 18:23-20:1 Galatia, Frigia, Asia (Efes); Fapte 20:1-38 Macedonia, Grecia, Asia (Efes) DEV 19FN Journey 03 ENG.jpg

După 10 ani, nu a mai rămas NIMIC de înfăptuit! 6-7 Centre (ale mișcării de plantare a bisericilor)!

DEV 19FN Journey 04 ENG.jpg


Romani 15:19,23 - De la Ierusalim la Iliric...nimic de înfăptuit în aceste regiuni.

Pavel & Sila

Barnaba & Marcu