DEV 21FN Soluționarea conflictelor

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page DEV 21FN Conflict Resolution and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎русский • ‎ქართული

Descărcați aici această pagină ca fișier pdf


Sesiunea 21: Soluționarea conflictelor

În această sesiune veți descoperi ce spune Biblia despre importanța soluționării conflictelor și căutarea unității în grupurile locale și în biserici.

Inima unui conducător (40 min)

 • Închinați-vă împreună, în grupul mare
 • Participanții se despart în grupuri de 3-4 persoane și discută următoarele:
  1. Ce înveți despre cum să rămâi în Cristos prin intermediul Cuvântului, rugăciunii, ascultării, R-G-Î, relații și părtășie?
  2. În ce domenii ale vieții tale ascultarea de Dumnezeu este o provocare?
  3. Ce conflict nerezolvat ai?
  4. Ce s-a întâmplat când I-ai încredintat lui Dumnezeu scopurile tale după ultima noastră întâlnire?

Exprimarea viziunii pentru inimă

Citiți Matei 9:10-13. Conectarea cu oamenii, a le arăta dragoste și acceptare, presupune să intrăm în lumea lor și să împărțim mâncarea lor. Isus și-a arătat inima plină de milă iubitoare și de har față de oameni, indiferent de reputația lor sau de situația în care se aflau. Acțiunile Sale au scos la lumină inima Sa și dragostea Sa necondiționată. Gândirea obișnuită a oamenilor din timpurile Sale era că un om bun avea să fie contaminat cumva dacă relaționa cu păcătoșii. Isus a arătat în El Însuși și a învățat exact contrariul. Puterea dragostei lui Dumnezeu revelată în Isus poate vindeca și transforma viețile cele mai distruse și mai mizerabile. Isus vrea să continuie aceeași lucrare de slujire astăzi, prin intermediul ucenicilor Săi. Chiar dacă ne-am putea simți incomod atunci când mergem către oameni, ne putem bucura de ei ca o expresie a milei pline de iubire a lui Isus.

Celebrarea credincioșiei (20 min)

[NOTĂ: Celebrați credincioșia în grupul mare astfel încât toți să beneficieze și să se simtă încurajați.]

 • Oferă ocazia participanților să împărtășească ce s-a mai întâmplat de la ultima întâlnire. Roagă-i să vorbească raportat la țelurile stabilite la ultima întâlnire.

Fier pe fier: modelându-mă pe mine însumi și pe alții (45 min)

Proverbe 27:17 „După cum fierul ascute fierul, tot astfel şi omul însuşi îl face mai ager [ascute] pe semenul său.” (NTLR)

 • Fiecare persoană să se întoarcă în grupurile lor „fier pe fier”, să schițeze rețeaua lor de comunități misionare și apoi să împărtășească despre ea și să o evalueze împreună cu grupul din care face parte.
  1. Ce merge bine?
  2. Ce nu merge bine? Cu ce obstacole te confrunți?
  3. Care sunt alte soluții posibile primite de la membrii grupului?
  4. Ce trebuie să faci pentru a adăuga caracteristicile lipsă în fiecare grup?
  5. Unde vei începe un grup nou sau o biserică în această lună?
 • Roagă participanții ca în urma evaluării să își stabilească țeluri de creștere, pe care le vor împărtăși celor din grupul lor mic. Apoi se vor ruga unii pentru alții.

Lecția nouă (45-60 min)

Subiect relevant de discutat: De ce este important și de folos dacă știm cum să tratăm conflictul în grupurile și bisericile noastre?

 • Roagă participanții să se separe în grupuri noi de 4-5 persoane (sau pot continua în grupurile lor „fier pe fier”)
 • În secțiunile următoare, fiecare grup va atribui versete fiecărui participant. Fiecare participant va citi apoi pasajele de mai jos și vor spune grupului ce au învățat.

Studiu biblic de explorare – Soluționarea conflictului

Secțiunea 1: Vor fi conflicte

Conflicte apar în biserică: Fapte 15:36-40; Filipeni 4:2-3; 2 Timotei 4:11

A fi gata să suferim nedreptatea: 1 Corinteni 6:1-8

Căutarea unității: Efeseni 4:1-6; Col 3:12-14

 • După ce au împărtășit cu toții versetele atribuite lor, fiecare persoană din grup să împărtășească:
  • Ce anume ți-a atras atenția? (Sau ce ți-a plăcut cel mai mult?) De ce?

Rezumat: Natural, vor avea loc conflicte între oameni. Chiar și Pavel a avut un conflict cu partenerul său de lucrare, în legătură cu cine ar trebui să fie parte din echipa de misiune. Dar în Cristos, noi trebuie să ne străduim să căutăm unitatea cu ceilalți credincioși. Unitatea este atât de importantă, încât Pavel i-a îndemnat pe corinteni să fie gata să sufere nedreptatea de dragul păstrării unității în biserică.

Secțiunea 2: Calea Împărăției

În Împărăție există așteptarea de a ne ierta unii pe alții: Matei 18:21-35

Responsabilitatea de a iubi: Romani 12:9-21

Responsibilitatea de a iniția: Matei 5:23-25; Matei 18:15-17

Responsibilitatea de a ne ocupa de emoții: Efeseni 4:26-27

 • După ce au împărtășit cu toții versetele atribuite lor, fiecare persoană din grup să împărtășească:
  • Ce anume ți-a atras atenția? (Sau ce ți-a plăcut cel mai mult?) De ce?

Rezumat: În Împărăție există așteaptarea de a ne ierta unii pe alții. De fapt, Isus a avertizat că credincioșii vor cunoaște pedeapsa dacă nu își iartă frații din toată inima. Fiecare credincios ar trebui să ia inițiativa și să facă tot ceea ce îi stă în putere pentru a căuta pacea în relațiile sale. Nu lăsa mânia să se adune în inima ta. Îi dă lui Satana un punct de sprijin și ne face să fim parte din planul său de distrugere. În calitate de conducători, trebuie să fim exemple de oameni care trăiesc o viață de har și iertare și e nevoie să îi ajutăm pe cei pe care îi păstorim să aplice și ei aceste lucruri în viețile lor.

Pregătirea pentru misiune (20 min)

 • În grupurile mici, fiecare participant să evalueze punctele sale tari și pe cele slabe în ce privește soluționarea conflictelor și să facă un plan pentru cum va evolua în conflictele:
  • dintre tine și alții
  • dintre oameni din biserica și din grupurile tale
 • Scrieți declarații „Eu voi... până...”. Includeți și „Pe cine vei învăța această lecție?”
 • Exersați orice abilitate în plus de care au nevoie conducătorii pentru a-și conduce grupurile sau pentru a începe grupuri noi

Trimiterea lucrătorilor

 • Reîntărește viziunea de ansamblu: o biserică sau o comunitate de credință la fiecare 1.000 de oameni
 • Petreceți timp în rugăciune:
  • încredințarea scopurilor propuse Domnului
  • ca Dumnezeu să ridice biserici conduse de Duhul Sfânt
  • pentru mai mulți lucrători în urma secerișului