NDËRTIMI 21SHP Zgjidhja e Konfliktit

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page DEV 21PN Conflict Resolution and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎русский • ‎ქართული

Shkarkojeni këtë faqe si dokument pdf


Sesioni 21: Zgjidhja e Konfliktit

Në këtë sesion, ju do të zbuloni çfarë thotë Bibla mbi rëndësinë e zgjidhjes së konfliktit dhe ruajtjen e unitetit në grupet lokale dhe nëpër kisha.

Zemra e Drejtuesit

 1. Çfarë po mësoni mbi të qëndruarin në Krishtin? Si po e praktikoni të qëndruarin në Të përmes Fjalës së Tij, lutjes, bindjes, LKN, marrëdhënieve dhe qëndrimit së bashku?
 2. A keni ndonjë konflikt të pazgjidhur akoma?
 3. Në cilat fusha të jetës e keni të vështirë bindjen ndaj Zotit?
 4. Në cilat fusha po i besoni Perëndisë, përtej aftësive tuaja?


Kremtimi i Besnikërisë

 • Tregoni çfarë ka ndodhur që nga hera e fundit që jeni takuar. Lidheni ndarjen me qëllimet e takimit të kaluar.

Hekuri-hekurin: Mprehja e Vetvetes dhe e të Tjerëve

Fjalët e Urta 27:17 “Hekuri mpreh hekurin, kështu njeriu mpreh fytyrën e shokut të tij.”

 1. Çfarë po shkon ashtu si duhet?
 2. Çfarë nuk po shkon si duhet? Cilat janë pengesat me të cilat po përballeni?
 3. Cilat janë disa zgjidhje të mundshme nga anëtarët e tjerë të grupit?
 4. Çfarë duhet të bëni për të shtuar karakteristikat që mungojnë në secilin grup?
 5. Ku do ta filloni një grup të ri apo një kishë gjatë këtij muaji?

Studim Biblik Zbulues – Zgjidhja e Konfliktit

Seksioni 1: Konfliktet Do të Ndodhin

Konflikti Ndodh në Kishë: Veprat e Apostujve 15:36-40; Filipianëve 4:2-3; 2 Timoteut 4:11

Gatishmëria për të duruar padrejtësinë: 1 Korintasve 6: 1-8

Luftoni për Unitet: Efesianëve 4:1-6; Kol 3:12-14

 • Çfarë u tërhoqi vëmendjen (ose çfarë ju pëlqeu më shumë)? Përse?

Përmbledhje:


Seksioni 2: Mënyra e Perëndisë

Falja është e pritshme në Mbretërinë e Perëndisë: Mateu 18:21-35

Përgjegjësia për të dashur: Romakëve 12:9-21

Përgjegjësia për të marrë iniciativën: Mateu 5:23-25; Mateu 18:15-17

Përgjegjësia për të kontrolluar emocionet: Efesianëve 4:26-27

 • Çfarë u tërhoqi vëmendjen (ose çfarë ju pëlqeu më shumë)? Përse?

Përmbledhje:


Përgatitja për Mision

Vlerësoni pikat tuaja të forta dhe të dobëta në zgjidhjen e konfliktit dhe Hartoni një Plan mbi çfarë mund të bëni për t’u përmirësuar.

 • Midis jush dhe të tjerëve
 • Midis njerëzve të kishës dhe grupeve tuaja“Unë do të____më datë____”.