NDËRTIMI 23SHP Bekojmë të Tjerët

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page DEV 23PN Blessing Others and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎русский • ‎ქართული

Shkarkojeni këtë faqe si dokument pdf


Sesioni 23: Bekojmë Personat Përreth

Në këtë sesion pjesëmarrësit do të zbulojnë mënyra praktike, të cilat do të bëjnë të mundur që ndërtimi i lëvizjes së kishave dhe bashkësive të mund të rezultojë në ndryshime pozitive në shoqëri përmes bekimit të komuniteteve.

Zemra e Drejtuesit

 1. Çfarë po mësoni mbi të qëndruarin në Krishtin? Si po e praktikoni të qëndruarin në Të përmes Fjalës së Tij, lutjes, bindjes, LKN, marrëdhënieve dhe qëndrimit së bashku?
 2. A keni ndonjë konflikt të pazgjidhur akoma?
 3. Në cilat fusha të jetës e keni të vështirë bindjen ndaj Zotit?
 4. Në cilat fusha po i besoni Perëndisë, përtej aftësive tuaja?


Kremtimi i Besnikërisë

 • Tregoni çfarë ka ndodhur që nga hera e fundit që jeni takuar. Lidheni ndarjen me qëllimet e takimit të kaluar.

Hekuri-hekurin: Mprehja e Vetvetes dhe e të Tjerëve

Fjalët e Urta 27:17 “Hekuri mpreh hekurin, kështu njeriu mpreh fytyrën e shokut të tij.”

 1. Çfarë po shkon ashtu si duhet?
 2. Çfarë nuk po shkon si duhet? Cilat janë pengesat me të cilat po përballeni?
 3. Cilat janë disa zgjidhje të mundshme nga anëtarët e tjerë të grupit?
 4. Çfarë duhet të bëni për të shtuar karakteristikat që mungojnë në secilin grup?
 5. Ku do ta filloni një grup të ri apo një kishë gjatë këtij muaji?
Studim Biblik Zbulues – Bekojmë të Tjerët

Përkufizimi i "Të Afërmit": Luka 10:29-37

Ndikimi i Mbretërisë: Luka 4:18-19

Të Bësh Mirë: Titit 2:11-24; Hebrenjve 13:15-16; 1 Timoteut 6:17-19; Filipianëve 2:3-4

 • Çfarë u tërhoqi vëmendjen (ose çfarë ju pëlqeu më shumë)? Përse?

Përmbledhje:


Përgatitja për Mision

Ide Projektesh për Komunitetin

Shembuj projektesh të mundshme:

 • Periferike dhe Urbane: të rinj që kanë lënë shkollën, droga, shtatzanitë e adoleshencës, përgatitja për punë, industritë e vogla ose trajnime profesionale, kujdesi për të moshuarit, shtëpi kujdesi ditor, prindërimi, problemet e martesës dhe familjes, këshillim në situata krize, mësimi i gjuhës ose përshtatja kulturore për emigrantët, etj.

Rurale: papunësia dhe trajnimi i aftësive, kanalizimet, uji, mungesa e arsimimit, nevoja për bashkëpunim, mosnjohja e shkrim-këndimit, programe për të rinj, lehtësimi dhe zhvillimi, etj.

Hapi 1 – Zbuloni nevojat duke pyetur njerëzit që jetojnë atje

Hapi 2 – Zgjidhni një fokus me të cilin të punoni

Hapi 3 – Planifikoni së bashku me anëtarët e kishës dhe zbatoni planin

Diskutim Grupi

 • Cilët do të ishin njerëzit më të përshtatshëm për të biseduar, në mënyrë që të kuptoni plotësisht nevojat dhe sfidat e komunitetit tuaj? • Çfarë pyetjesh do të donit t’u bëni, për të kuptuar se si mund ta bekojë kisha dhe bashkësia këtë komunitet? • Bazuar në njohurinë që tashmë keni për komunitetin, cilat mendoni se janë nevojat dhe shqetësimet? • Cilat nga këto nevoja mund të përmbushim me burimet që kemi tashmë? • Si e përfshini ju kishën tuaj në planifikimin e projekteve të komunitetit?


“Unë do të____më datë____”.