Список за проверка на настанот и сценарио

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Event Checklist and Script and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎srpski (latinica)‎ • ‎čeština • ‎български • ‎македонски • ‎русский • ‎ქართული

Download here this page as pdf file

Список за проверка на настанот и сценарио

Список за проверка на настанот'

[ ] Датум, време, место и обезбеден домаќин.

[ ] Список на покани

[ ] Презентер, лице за сведоштво, обезбедно лице за односи со јавност.

[ ] Обезбедена програма (краток клип).

[ ] Обезбедени материјали.

[ ] Проверена опрема.

[ ] Датум за ОБП, време, место и обезбеден водач.

Пример за сценарио на настанот

Ја ценам можноста да бидам овде со вас на овој настан. Ви благодарам за присуството!

Верувам дека сите ќе се сложите дека последните неколку години беа предизвикувачки. Затоа сакавме да дојдете. Веруваме дека вашите коментари за некои кратки филмски исечоци ќе ни помогнат на сите. Секој клип е со траење од неколку минути.

Има неколку прашања што ќе им ги поставам на секој од вас на крајот на секој краток клип: Двете прашања се… Што најмногу ви се допадна? Зошто?

Пред крајот ќе направиме пауза и _____________ [име на лицето за сведоштво] во врска со темата, во неколку минути ќе ги потенцира пораките и како тие влијаеле на неговиот/нејзиниот живот. На крајот, би сакале да дадеме заклучок за којшто ќе размислите дома.'

Но, засега , да го погледнеме првиот исечок, ______________ [име на клипчето] и додека гледате запамтете: Што најмногу ви се допадна? Зошто?'

ПОКАЖИ ГО КЛИПОТ

“Тоа беше интересно. Добро, кој прв ќе одговори? Што најмногу ти се допадна? Зошто?

ПРОДОЛЖИ СО ПОВТОРУВАЊЕ ДОДЕКА НЕКОЈ НЕ ОДГОВОРИ И ПОТОА ПОВТОРИ ГО ПОВТОРНО И ПОВТОРНО ДОДЕКА СИТЕ НЕ ОДГОВОРАТ. ОХРАБРИ ГИ ДОДЕКА ОДГОВАРААТ. МОЖЕБИ ЌЕ САКАШ ДА ЗЕМАШ БЕЛЕШКИ

Беше охрабрувачки да ги слушнам сите одговори. Сега, да го погледнеме следниот клип.

ПРОДОЛЖИ ГО ИСТИОТ ПРОЦЕС СО ДРУГИТЕ КЛИПОВИ.

ПРЕД ПОСЛЕДНИОТ КЛИП НЕКА_______ (лицето за сведоштво) ГО ДАДЕ СВОЕТО СВЕДОШТВО.

Пред да го погледнеме последниот клип, би сакал______ [лицето за сведоштво] да одвои неколку минуити и да го каже своето лично мислење за оваа тема.

ЛИЦЕТО ГО ДАВА СВОЕТО СВЕДОШТВО.

Ти благодарам! Тоа многу ме охрабри. Сега да го погледнеме нашиот последен клип и да ги слушнеме вашите одговори.

ПОСЛЕДНИОТ КЛИП Е КЛАСИЧНИОТ ЗАВРШЕТОК НА ФИЛМОТ ИСУС

Што најмногу ви се допадна? Зошто?

Колку прекрасно време си поминавме, би сакал да ви дадам една од овие брошури за вас. [Предај ги брошурите]

Ова е заклучокот за оваа вечер. Завртете на страна 12 и ќе ја видите истата молитва со која заврши последниот клип.

Ако ја молите оваа молитва

[ПРОЧИТАЈ ЈА СТРАНА 13 И ДИЈАГРАМОТ СО ВОЗОТ НА СТРАНА 14]

Ве молам земете ги брошурите дома со вас и би ви препорачал да ја прочитате целата брошура.

_________ [име на водачот на ОБП] би сакал да ве покани да го продолжите разговорот. Ве молам дојдете __________ [датум, време] на_______ [локација]. Знам дека тој/таа ќе го цени вашето учество за да им помогнеме на другите. [ПОВТОРЕТЕ ГО ОВА НЕКОЛКУ ПАТИ]

Ви благодарам што дојдовте!”