Основополагащо библейско изучаване 02 "Взаимоотношение и общение"

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page FBS 02 Relationship and Fellowship and the translation is 100% complete.


Other languages:
English • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎srpski (latinica)‎ • ‎čeština • ‎български • ‎македонски • ‎русский • ‎ქართული

Свалете оттук тази страница като pdf
First-third-blue.jpg

Хваление

Прочетете пасаж от Писанието, за да започнете полагане на основа за поклонение и хваление.

 • Пример: Псалм 48:9 „Каквото чухме, това и видяхме в града на Господа Вседържител, в града на нашия Бог. Бог ще го утвърди за вечни времена.” Нека спрем и кажем на Исус колко благодарни сме за Неговата любов към нас.

Грижа

Служете си един на друг в молитва, библейско съветване и насърчение.

 • Нека всеки да каже едно важно нещо и разкаже за едно предизвикателство, което е преживял тази седмица.
 • Попитайте, „Какво искате Исус да направи за вас тази седмица?” Молете се за нуждите на всекиго.

Празнувайте верността

Насърчете отчетност с любов, за да може да си помагат да се покоряват на Исус

 • Попитайте, „Какво стана, като се доверихте на Бога с вашите цели и обещания „Аз ще____до____“?”

Мотивация и насърчение

Предайте виждането за това кои може да станат в Христос или какво Бог може да направи чрез тях.

Пример: Когато ние приемем Христос, нашият живот се променя завинаги. Във ІІ Коринтяни 5:17 се казва, че всеки, който принадлежи на Христос, е ново създание, старият живот премина, новият живот започна! Това сме ние! Ние сме нови създания и като следваме Христос, нашият живот ще продължи да се променя, за да бъде изпълнен с цел и значение. Нека се насърчим един другиго с тази истина, като пътуваме заедно в този нов живот.Second-third-blue.jpg

Контекст

Тези, на които се гледа с пренебрежение в обществото, са откликвали на учението на Исус. Религиозните водачи (фарисеите) и учителите на закона не са харесвали, че Исус има връзка с тези хора. Затова Исус разказва една история за един изгубен син, за да обясни Божието отношение към грешниците.

Прочетете

 • Прочетете или гледайте Лука 15:11-24 2-3 пъти, като всички слушат.

Обсъждане „Откритие“

 • Всеки да каже какво е привлякло вниманието му (или какво му харесва най-много) и защо.
 • Защо според вас тази история е важна?
 • Как можем ние да живеем различно сега, след като знаем тази история (пасаж)?

Разкажете и поправете

 • Упражнявайте историята като някой разкаже историята и помолете групата да поправят, ако е необходимо

Обобщение

Нашият небесен Баща е готов да прости греховете на Неговите деца. Нашият грях не променя факта, че Бог е нашият Баща. Грехът обаче има последствия и той влияе на нашето общение с Бога. Ние нямаме общение с нашия Баща. І Йоан 1:9 ни уверява: „Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен и ще ни прости греховете и ще ни очисти от цялото ни нечестие.”

За бъдещо обогатяване: Прочетете Предаваема идея №2: Как можем да преживеем Божията любов и прошка и го обсъдете с друг член от групата.Third-third-blue.jpg


Подготовка за мисията

 • Прегледайте списъка на мрежата от взаимоотношения и добавете хора, ако е необходимо
 • Упражнявайте се в споделяне на благовестието и водене в молитвата за приемане на Христос
 • Напомнете им какво да направят, когато някой каже ДА на благовестието.


Изпълнение на мисията

 • Определете 5 човека от вашия списък на мрежата, на които ще разкажете историята или с които ще споделите благовестието тази седмица.
 • Напишете обещанията „Аз ще___до___“ и споделете с вашата група.


Молитва за мисията

 • В молитва посветете целите на всекиго на Господа. Молете се Господ да ни помогне да бъдем верни и да ни използва за полагане на началото на движение от хора, изграждащи ученици.