02 USB Vztah a společenství

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page FBS 02 Relationship and Fellowship and the translation is 100% complete.


Other languages:
English • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎srpski (latinica)‎ • ‎čeština • ‎български • ‎македонски • ‎русский • ‎ქართული

Stáhněte si tuto stránku jako pdf
First-third-blue.jpg

Chvála

Chválení Boha začněte četbou z Bible

 • Příklad: Žalm 48,9-10: „Vzpomínáme, Bože,

na tvé milosrdenství“ Zastavme se na chvíli a řekněme Ježíši, že jsem vděční za jeho lásku

Sdílení

Modlete se navzájem za své potřeby, poskytněte si biblické rady a povzbuzení.

 • Požádejte každého, aby řekl jeden nejvýraznější moment či zážitek z uplynulého týdne a jednu potíž nebo problém, se kterým se potýkal.
 • Otázka: „Co chceš, aby pro tebe Ježíš tento týden udělal?“ Modlete se navzájem

za své potřeby.

Povzbuzení k věrnosti

Povzbuzujte ochotu následovat Ježíše.

 • Co se stalo, když jsi svěřil/a Bohu své plány

a své věty „Řeknu/Udělám...“?

Vize

Povzbuďte je výhledem do budoucna a vysvětlete jim, čím se mohou stát v Kristu nebo co skrze ně může Bůh učinit.

Příklad: Když přijmeme Krista, změní se náš život navždy. V 2. Korintským 5,17 se říká, že kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! To je o nás! My jsme novým stvořením a když budeme následovat Krista, naše životy se budou měnit a budou získávat smysl a význam. Povzbuzujme se touto pravdou na naší společné cestě novým životem.Second-third-blue.jpg

Kontext

Ti, kteří byli opovrhováni společností, slyšeli na Ježíšovo učení. Náboženským vůdcům (farizejům) a učitelům zákona se nelíbilo, že se Ježíš stýkal s těmito lidmi. A tak vypráví Ježíš příběh o marnotratném synovi, aby všem ukázal, co Bůh cítí k hříšným lidem.

Četba

 • Přečtěte si společně Lukáše 15,11-24 dvakrát až třikrát.

Diskuze a sdílení myšlenek

 • Každý řekne, co ho zaujalo a proč.
 • Proč myslíš, že je tento příběh důležitý?
 • Jak můžeme teď žít jinak, když tento příběh (pasáž) známe?

Vyprávění a opravování

 • Procvičujte si vyprávění příběhu. Jeden vypráví

a skupina opravuje, pokud je to třeba.

Shrnutí

Náš nebeský Otec je připraven odpustit hříchy svým dětem. Náš hřích nemění nic na tom, že Bůh je naším otcem. Ale hřích má důsledky a ovlivňuje náš vztah k Bohu. Necítíme se v Boží blízkosti dobře. 1. Janův 1,9 říká: „Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.“

Pro další čtení: Přečtěte si Zásadu 2: Jak prožívat Boží lásku a odpuštění a povídejte si o ní s dalším členem ze skupiny.Third-third-blue.jpg


Příprava

 • Projděte si svou Síť vztahů a pokud je potřeba, přidejte na ni další jména.
 • Procvičujte sdílení evangelia a způsob, jak někoho vést k modlitbě za přijetí Krista.
 • Připomeňte jim, co mohou dělat, když někdo řekne ANO evangeliu.


Náš úkol

 • Vyberte pět lidí ze své Sítě vztahů, kterým tento týden budete vyprávět svůj příběh nebo jim řeknete evangelium.
 • Napište si další věty „Řeknu/Udělám … do kdy” a řekněte si je navzájem ve své skupince.


Modlitba

 • Odevzdejte své cíle a plány Pánu. Proste Pána, aby nám pomohl zůstat věrnými a použil si nás k získávání nových učedníků.