Основополагащо библейско изучаване 03 "Да вървим в крак със Светия Дух"

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page FBS 03 Keeping in Step with the Spirit and the translation is 100% complete.


Other languages:
English • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎srpski (latinica)‎ • ‎čeština • ‎български • ‎русский • ‎ქართული

Свалете оттук тази страница като pdf
First-third-blue.jpg

Хваление

Прочетете пасаж от Писанието и се упражнявайте в песни на поклонение

 • Пример: Псалм 66:4 „Нека цялата земя Ти се поклони и да Ти пее, да възпява Твоето име!“ нека спрем и хвалим Бога с простичка песен.

Грижа

Служете си един на друг в молитва, библейско съветване и насърчение.

 • Нека всеки да каже едно важно нещо и разкаже за едно предизвикателство, което е преживял тази седмица.
 • Попитайте, „Какво искате Исус да направи за вас тази седмица?” Молете се за нуждите на всекиго.

Празнувайте верността

Насърчете отчетност с любов, за да може да си помагат да се покоряват на Исус

 • Попитайте, „Какво стана, като се доверихте на Бога с вашите цели и обещания „Аз ще____до____“?”

Мотивация и насърчение

Предайте виждането за това кои може да станат в Христос или какво Бог може да направи чрез тях.

Пример: Един ден една жена отишла да посети своя съседка. Като си говорили тя споделила благовестието с нея и жената повярвала в Христос. Но тогава жената започнала да плаче. „Съпругът ми почина преди 2 седмици. Защо не ми каза това по-рано?” Не знаем кога ще бъде последния ден на човека. Затова ние трябва да споделяме благовестието, когато имаме възможност.Second-third-blue.jpg

Контекст

Когато повярваме в Исус, Божият Дух започва да живее в нас. Той е наречен Светият Дух, Духът на истината и наш Помощник. Неговото служение в нашия живот е толкова важно, че ние ще отделим време да изучаваме нашето взаимоотношение с Него.

Прочетете

 • Прочетете І Коринтяни 2:14-3:3 2-3 пъти, като всички други слушат.

Обсъждане „Откритие“

 • Всеки да каже какво е привлякло вниманието му (или какво му харесва най-много) и защо.
 • Защо според вас тази история е важна?
 • Как можем ние да живеем различно сега, след като знаем тази история (пасаж)?

Разкажете и поправете

 • Упражнявайте историята като някой разкаже историята и помолете групата да поправят, ако е необходимо.

Обобщение

Въпреки, че Духът живее във всички християни, не всички християни са водени от Духа. Когато ние се доверяваме на нашите собствени усилия или поемаме контрол върху нашия живот, Библията ни нарича плътски и ние не преживяваме изобилен или ползотворен живот. Прочетете Галатяни 5:22-24. Ние можем да използваме трите кръга, които да ни помогнат да помним трите вида хора, описани в І Коринтяни (нарисувайте трите кръга).

За бъдещо обогатяване: Прочетете Предаваема идея №3: Как може да бъдете изпълнени със Светия Дух и обсъдете с друг член от групата.Third-third-blue.jpg

Подготовка за мисията

 • Преподавайте принципа на духовно дишане
 • Издишане – І Йоан 1:9 като изповядваме нашите грехове, се съгласяваме да променим нашето отношение или действия.
 • Вдишване – предайте контрола над вашия живот на Христос
 • Нека да се молят да бъдат контролирани от Светия Дух
 • Татко, аз се нуждая от Теб. Признавам, че аз съм контролирал живота си и съм съгрешавал срещу Теб. Благодаря Ти за това, че прощаваш греховете ми заради смъртта на Христос на кръста. Каня Те да поемеш контрола върху моя живот и да ме изпълниш с твоя Свети Дух. Моля се това в името на Исус като израз на моята вяра. Благодаря Ти за това, че поемаш контрола над моя живот и ме изпълваш с Твоя Свети Дух.
 • Упражнявайте се в рисуване на трите кръга и обучение на принципа на духовно дишане

Изпълнение на мисията

 • Определете 3 човека, на които да кажете какво сте научили за Светия Дух.
 • Определете 2 човека, с които ще говорите тази седмица за благовестието.
 • Напишете обещанията „Аз ще___до___“ и ги споделете с малката си група.

Молитва за мисията

 • Посветете целите на всеки на Господа. Молете се Господ да ни помогне да бъдем верни и да ни използва за полагане на началото на движение от хора, изграждащи ученици.