05 USB Duchovní růst skrze četbu Božího slova

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page FBS 05 Growing through God’s Word and the translation is 100% complete.


Other languages:
English • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎srpski (latinica)‎ • ‎čeština • ‎български • ‎русский • ‎ქართული

Stáhněte si tuto stránku jako pdf
First-third-blue.jpg

Chvála

Chválení Boha začněte četbou z Bible.

 • Příklad: Přečtěte si Zjevení 7,12 „Dobrořečení i sláva a moudrost, díky a čest i moc a síla Bohu našemu na věky věků. Amen!“

Sdílení

Modlete se navzájem za své potřeby, poskytněte si biblické rady a povzbuzení.

 • Požádejte každého, aby řekl jeden nejvýraznější moment nebo zážitek z uplynulého týdne a jednu potíž či problém, se kterým se potýkal.
 • Otázka: „Co chceš, aby pro tebe Ježíš tento týden udělal?“ Modlete se navzájem za své potřeby.

Povzbuzení k věrnosti

Povzbuzujte ochotu následovat Ježíše.

 • Co se stalo, když jsi svěřil/a Bohu své plány a své věty „Řeknu/Udělám...“?

Vize

Povzbuďte je výhledem do budoucna a vysvětlete jim, čím se mohou stát v Kristu nebo co skrze ně může Bůh učinit.

Příklad: Bůh nám skrze Ježíše dal veškerá duchovní požehnání. Přijal nás do své rodiny a nazval nás svými dětmi. „V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobyl k chvále své slávy.“ (Efezským 1,13-14) Toto vám slibuje Bůh.Second-third-blue.jpg

Kontext

Po svém vzkříšení se Ježíš několikrát během 40 dnů zjevuje svým učedníkům. Jednou se zjevuje, když se učedníci scházejí ve velké místnosti a vysvětluje smysl svých slov.

Četba

 • Přečtěte si nebo se podívejte všichni společně na Lukáše 24, 36-49 dvakrát až třikrát.

Diskuze a sdílení myšlenek

 • Každý řekne, co ho zaujalo a proč.
 • Proč myslíš, že je tento příběh důležitý?
 • Jak můžeme teď žít jinak, když tento příběh (pasáž) známe?

Vyprávění a opravování

 • Procvičujte vyprávění příběhu. Jeden vypráví, a skupina opravuje, pokud je třeba.

Shrnutí

Ježíš chce, abychom pochopili Boží slovo a vše, co říká o něm. Ježíš svým životem naplnil mnoho slibů v Božím slově. Chce, abychom ostatním vyprávěli o tom, co jsme se naučili.

Přečtěte si verše 2. Timoteovi 3,16-17, Římanům 10,17 a Židům 4,12, které obsahují důležité pravdy o Božím slově.

Denní čtení Bible je důležitou součástí poznávání Ježíše.Third-third-blue.jpg

Příprava

 • Vezměte si předsevzetí přečíst alespoň jednu kapitolu z Bible každý den. Začněte Janovým evangeliem.
 • Modlete se za to, aby vás Duch svatý učil při čtení Božího slova. Přečtěte si kapitolu a pak odpovězte na tyto 3 otázky:
  • O čem tato pasáž je?
  • Jak to mohu aplikovat?
  • Jak mohu tuto pasáž použít, abych někomu pomohl?
 • Přemýšlejte nad tím, co vás Bůh svatý naučil o smyslu této pasáže.

Náš úkol

 • Vyberte pět lidí ze své Sítě vztahů, kterým tento týden budete vyprávět svůj příběh nebo jim řeknete evangelium.
 • Napište si další věty „Řeknu/Udělám … do kdy” a řekněte si je navzájem ve své skupince.

Modlitba

 • Odevzdejte své cíle a plány Pánu. Proste Pána, aby nám pomohl zůstat věrnými

a použil si nás k získávání nových učedníků.