STHB 05 Rritja Përmes Fjalës së Zotit

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page FBS 05 Growing through God’s Word and the translation is 98% complete.
Outdated translations are marked like this.


Other languages:
English • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎srpski (latinica)‎ • ‎čeština • ‎български • ‎русский • ‎ქართული

Shkarkojeni këtë faqe si dokument pdf
First-third-blue.jpg

Lavdërim

Lexoni një fragment shkrimi për të ngrohur atmosferën për adhurim dhe lavdërim.

 • Shembull: Lexoni Zbul. 7:12 Le të nderojmë dhe adhurojmë Zotin me një këngë.”

Kujdesi

Kujdesuni për nevojat e njëri-tjetrit në lutje, këshillim biblik dhe inkurajim.

 • Kërkojini çdo personi të tregojë një inkurajim dhe një sfidë me të cilën është përballur këtë javë.
 • Pyesni: “Çfarë doni që të bëjë Jezusi për ju këtë javë?” Lutuni për nevojat e njëri-tjetrit.

Kremtoni Besnikërinë

Inkurajoni llogaridhënie me dashuri, për t'iu bindur Jezusit

 • Pyetini: “Çfarë ndodhi kur i besuat Zotit për qëllimet tuaja dhe për deklaratat “Unë do të _____ më datë _____...?”

Dhënia e Vizionit

Jepuni vizionin për identitetin e tyre në Krishtin, ose për atë që mund të bëjë Perëndia përmes tyre.

Shembull: Perëndia na ka dhënë çdo bekim frymëror përmes Jezusit. Ai na ka birësuar në familjen e Tij dhe na quan bijtë e Tij. “Në të edhe ju, pasi e dëgjuat fjalën e së vërtetës, ungjillin e shpëtimit tuaj, dhe pasi besuat, u vulosët me Frymën e Shenjtë të premtimit, i cili është kapari i trashëgimisë sonë, për shpengimin e plotë të zotërimit të blerë, për lëvdim të lavdisë së tij.” (Efesianëve 1:13-14a) Çfarë dhurate e mrekullueshme! Ky është premtimi i Perëndisë për ju.Second-third-blue.jpg

Konteksti

Pas ringjalljes së Jezusit, Ai iu shfaq dishepujve të Tij shumë herë përgjatë një periudhe 40 ditore. Në një nga këto herë Ai u shfaq ndërsa ata ishin mbledhur për t’u takuar në një dhomë të madhe dhe po u shpjegonte rëndësinë e Fjalës së Tij.

Lexoni

 • Lexoni ose shikoni Luka 24:36-49 2-3 herë, ndërsa gjithë të tjerët dëgjojnë.

Pyetje Zbuluese

 • Gjithsecili të thotë se çfarë i tërhoqi më shumë vëmendjen (ose çfarë u pëlqeu më shumë) dhe pse.
 • Si mendoni, përse është e rëndësishme kjo histori?
 • Si mund ta ndryshojmë stilin tonë të jetesës tani që lexuam këtë histori (pasazh)?

Tregoni dhe Korrigjoni

 • Praktikojeni historinë duke i kërkuar dikujt ta tregojë atë dhe ndërkohë grupi do ta korrigjojë, nëse është e nevojshme.

Përmbledhje

Jezusi dëshiron që ne ta kuptojmë Fjalën e Perëndisë dhe çfarë na mëson ajo për Të. Jeta e Jezusit përmbushi premtimet e shkruara në Fjalën e Perëndisë. Ai dëshiron që ne t’u tregojmë të tjerëve atë që mësojmë.

Lexoni 2 Timoteut 3:16-17, Romakëve 10:17 dhe Hebrenjve 4:12 për të theksuar të vërtetat e Fjalës së Perëndisë.

Leximi i Fjalës së Tij çdo ditë është i rëndësishëm për njohjen e Jezusit.Third-third-blue.jpg

Përgatitja për Mision

 • Përkushtohuni të lexoni të paktën një kapitull nga Fjala e Perëndisë çdo ditë, duke filluar me Ungjillin e Gjonit.
 • Lutuni që Shpirti i Shenjtë do t’u mësojë ndërsa lexoni Fjalën e Tij. Lexoni kapitullin dhe më pas përgjigjiuni këtyre tre pyetjeve:
  • Për çfarë flet ky pasazh?
  • Si mund ta zbatoj këtë?
  • Kë mund të ndihmoj duke përdorur këtë pasazh?
 • Meditoni mbi atë që ju ka mësuar Shpirti i Shenjtë për kuptimin e këtij pasazhi.

Pjesëmarrja në Mision

 • Zgjidhni 5 persona nga Lista e Rrjetit tuaj, të cilëve do t’u tregoni historinë ose me të cilët do të ndani ungjillit gjatë kësaj jave.
 • Shkruani deklarata “Unë do të _____ më datë _____” dhe tregojani grupit tuaj.

Lutja për Misionin

 • Dorëzojani Perëndisë qëllimet e gjithsecilit. Kërkojini Atij të na ndihmojë të tregohemi besnikë dhe të na përdorë të nisim një lëvizje për të bërë dishepuj.