FBS 05 Rast kroz Božiju reč

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page FBS 05 Growing through God’s Word and the translation is 100% complete.


Other languages:
English • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎srpski (latinica)‎ • ‎čeština • ‎български • ‎русский • ‎ქართული

Skinite ovu stranu kao pdf dokument
First-third-blue.jpg

Slavljenje

Pročitajte nešto iz Biblije pre početka slavljenja.

 • Na primer: Počitajte Otkrivenje 7:12: „Blagoslov i slava i mudrost i zahvalnost i čast i sila i snaga Bogu našemu u sve vekove. Amin.”

Brižnost

Služite jedni drugima u potrebama kroz molitvu, biblijski savet i ohrabrenje.

 • Neka svako iznese jednu važnu stvar i jedan izazov sa kojim se suočio ove nedelje.
 • Pitajte: „Šta želiš da Isus učini za tebe ove nedelje?“ Molite se za potrebe jedni drugih.

Slavite vernost

Podstičite obavezu ljubavi svakog člana da bude pokoran Isusu.

 • Pitajte: „Šta se dogodilo sa ciljevima koje si poverio Bogu i „ja ću do tada“ izjavama?“

Motivacija i ohrabrenje

Podelite viziju o njihovom identitetu u Hristu ili o tome šta sve Bog može da učini kroz njih.

Na primer: Bog nam je kroz Isusa dao svaki duhovni blagoslov. On nas je usvojio, primio u svoju porodicu i zove nas svojom decom. "U njemu ste i vi, pošto ste čuli istinitu reč, evanđelje svoga spasenja, i poverovali, zapečaćeni obećanim Svetim Duhom, koji je kapara našeg nasledstva“ (Efescima 1:13-14a). Kakav predivan poklon! Ovo je Božije obećanje za tebe.Second-third-blue.jpg

Kontekst

Posle uskrsnuća, Isus se narednih četrdeset dana mnogo puta pokazao svojim učenicima. Jednom prilikom se pojavio za vreme njihovog sastanka u velikoj sobi i objašnjavao im važnost njegove reči.

Pročitajte

 • Pročitajte ili odgledajte Luka 24:36-49 dva-tri puta dok ostali slušaju.

Otkrivanje i diskusija

 • Neka svako kaže šta mu je privuklo pažnju (ili šta mu se najviše svidelo) i zašto.
 • Šta misliš, zbog čega je ova priča važna?
 • Šta će se promeniti u našim životima sad kad znamo za ovu priču (odlomak)?

Prepričajte i ispravite

 • Vežbajte tako što će neko da prepriča priču, a grupa može da ga ispravlja ako bude potrebno.

Kratak pregled

Isus želi da razumemo Božiju reč i šta nas ona uči o njemu. Isusov život je ispunio obećanja data u Božijoj reči. On hoće da mi govorimo drugima o onome što učimo.

Pročitajte 2. Timotiju 3:16-17, Rimljanima 10:17 i Jevrejima 4:12 koji će vam istaknuti istinu o Božijoj reči.

Svakodnevno čitanje Biblije je veoma važno ako želimo da bolje upoznamo Isusa.Third-third-blue.jpg

Priprema za misiju

 • Obavežite se da ćete svakog dana pročitati najmanje jednu glavu iz Božije reči, počevši od Jovanovog evanđelja.
 • Molite se da vas Sveti Duh podučava dok čitate Bibliju. Pročitajte glavu i odgovorite na tri pitanja:
  • O čemu govori ova glava?
  • Kako to mogu da primenim?
  • Kome mogu da pomognem koristeći to što sam saznao?
 • Razmislite o tome šta vas je Sveti Duh naučio o značenju ovog teksta.

Odlazak u misiju

 • Odaberite pet osoba sa svog mrežnog spiska kojima ćete ispričati ovu priču ili podeliti evanđelje ove nedelje.
 • Napišite „ja ću do tada“ izjave i podelite ih sa grupom.

Molitva za misiju

 • Neka svako posveti svoje ciljeve Gospodu. Molite Gospoda da nam pomogne da budemo verni i da nas koristi za osnivanje pokreta umnožavajućih učenika.