Основополагащо библейско изучаване 07 „Пребъдване в Исус“

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page FBS 07 Abiding in Jesus and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎srpski (latinica)‎ • ‎čeština • ‎български • ‎русский • ‎ქართული

Свалете оттук тази страница като pdf
First-third-blue.jpg

Хваление

Прочетете пасаж от Писанието и се упражнявайте в песни на поклонение.

 • Пример: Прочетете Псалм 16:7-11 и научете нова песен

Грижа

Служете си един на друг в молитва, библейско съветване и насърчение.

 • Нека всеки да каже едно важно нещо и разкаже за едно предизвикателство, което е преживял тази седмица.
 • Попитайте, „Какво искате Исус да направи за вас тази седмица?” Молете се за нуждите на всекиго.

Празнувайте верността

Насърчете отчетност с любов, за да може да си помагат да се покоряват на Исус

 • Попитайте, „Какво стана, като се доверихте на Богаа с вашите цели и обещания „Аз ще____до____“?”

Мотивация и насърчение

Предайте виждането за това кои може да станат в Христос или какво Бог може да направи чрез тях.

Пример: Йоан 16 глава ни казва, че Светият Дух активно действа в сърцата на хората около нас. Той им показва греха им. Той влага желание в сърцата им да имат правилни взаимоотношения с Бога. Той влага копнеж да избегнат страха от смъртта, която е вечно осъждение. Той срива възраженията в умовете и сърцата им. Нашата работа е да хванем тези хора чрез свидетелстване, като намираме хората, чиито сърца са готови. Нека се насърчаваме един другиго, като си напомняме, че Светият Дух вече работи преди още да тръгнем.Second-third-blue.jpg

Контекст

Нощта преди да Исус бъде разпънат, Той е вечерял със Своите 12 най-близки ученици. Той им казал, че Си отива, но ще изпрати Утешителя, Светия Дух, Който ще бъде с тях завинаги. Той ги учи, че чрез присъствието на Светия Дух, Самият Той ще бъде с тях. Тази история използва образа на лоза и пръчките й, за да опише как трябва да изглежда нашето взаимоотношение с Исус.

Прочетете

 • Прочетете или гледайте Йоан 15:1-11 2-3 пъти, като всички други слушат.

Обсъждане „Откритие“

 • Всеки да каже какво е привлякло вниманието му (или какво му харесва най-много) и защо.
 • Защо според вас тази история е важна?
 • Как можем ние да живеем различно сега, след като знаем тази история (пасаж)?

Разкажете и поправете

 • Упражнявайте историята, като някой разкаже историята и помолете групата да поправят, ако е необходимо.

Обобщение

Без Исус, ние не можем да направим нищо. Ние може да имаме ползотворен живот, само когато зависим от Него и пребъдваме в Него. Това се случва, когато се покоряваме на Неговите пътища, като позволяваме на Неговия живот да тече в и чрез нас, за да може да принасяме плод за славата на Бога. С други думи, трябва да позволим на Духа на Христос, Светия Дух, да насочва и ръководи нашия живот на вяра.

За бъдещо обогатяване: Прочетете Предаваема идея №4: Как да ходим в Духа и обсъдете с друг член от групата.Third-third-blue.jpg

Подготовка за мисията

 • Прегледайте принципите на духовното дишане от урок 3, „Да вървим в крак със Светия Дух”.
 • Упражнявайте което и да е от уменията или теми от предишни уроци, според нуждата.


Изпълнение на мисията

 • Определете 5 човека от вашия списък на мрежата, на които ще разкажете историята или ще споделите благовестието тази седмица.
 • Напишете обещанията „Аз ще___до___“ и споделете с вашата малка група.


Молитва за мисията

 • В молитва посветете целите на всекиго на Господа. Молете се Господ да ни помогне да бъдем верни и да ни използва за полагане на началото на движение от хора, изграждащи ученици.