07 USB Zůstávat v Ježíši

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page FBS 07 Abiding in Jesus and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎srpski (latinica)‎ • ‎čeština • ‎български • ‎русский • ‎ქართული

Stáhněte si tuto stránku jako pdf
First-third-blue.jpg

Chvála

Přečtěte si něco z Bible a zpívejte chválu

 • Příklad: Přečtěte si Žalm 16,7-11 a naučte

je novou píseň.

Sdílení

Modlete se navzájem za své potřeby, poskytněte si biblické rady a povzbuzení.

 • Požádejte každého, aby řekl jeden nejvýraznější moment nebo zážitek z uplynulého týdne a jednu potíž nebo problém, se kterým se potýkal.
 • Otázka: „Co chceš, aby pro tebe Ježíš tento týden udělal?“ Modlete se navzájem za své potřeby.

Povzbuzení k věrnosti

Povzbuzujte ochotu následovat Ježíše.

 • Co se stalo, když jsi svěřil/a Bohu své plány a své věty „Řeknu/Udělám...“?

Vize

Povzbuďte je výhledem do budoucna a vysvětlete jim, čím se mohou stát v Kristu nebo co skrze ně může Bůh učinit.

Příklad: Jan 16. kapitola nás učí, že Duch svatý aktivně pracuje v srdcích lidí kolem nás. Ukazuje jim jejich hříšnost, probouzí v nich touhu být v harmonii s Bohem, probouzí touhu zbavit se strachu ze smrti, z věčného soudu. Překonává námitky jejich rozumu a jejich srdcí. Našim úkolem je skrze naše osobní svědectví najít lidi, kteří jsou připraveni pro přijetí evangelia. Povzbuzujme jeden druhého tím, že Duch svatý pracuje už předtím, než my se vydáme na cestu!Second-third-blue.jpg

Kontext

V noci před tím, než byl Ježíš ukřižován, večeřel se svými 12 nejbližšími učedníky. Řekl jim, že odchází, ale že jim pošle Přímluvce, Ducha svatého, aby s nimi byl už napořád. Učil je, že když v nich bude přebývat Duch svatý, bude s nimi i On. V příběhu vinné révy a ratolestí se popisuje, jak by měl náš vztah k Ježíši vypadat.

Četba

 • Přečtěte si nebo se podívejte všichni společně

na Jana 15, 1-11 dvakrát až třikrát.

Diskuze a sdílení myšlenek

 • Každý řekne, co ho zaujalo a proč.
 • Proč myslíš, že je tento příběh důležitý?
 • Jak můžeme teď žít jinak, když tento příběh (pasáž) známe?

Vyprávění a opravování

 • Procvičujte vyprávění příběhu. Jeden vypráví, a skupina opravuje, pokud je třeba.

Shrnutí

Bez Ježíše nezmůžeme nic. Náš život může být naplněný pouze tehdy, pokud se na něj budeme plně spoléhat a zůstaneme v něm. To se nám podaří jen tak, že budeme dbát na jeho přikázání a dovolíme, aby nás On sám naplnil. Pak poneseme ovoce ke slávě Boží. Jinými slovy, potřebujeme Ježíšova Ducha, Ducha svatého, aby nás skrze naši víru vedl a uschopňoval.

Pro další čtení: Přečtěte si Zásadu 4: Jak žít v plnosti Ducha svatého a prodiskutujte to dalším členem skupinky.Third-third-blue.jpg

Příprava

 • Zopakujte si princip „duchovního dýchání“

z lekce 3 Kráčet s Duchem svatým.

 • Procvičujte si jakoukoli dovednost z předchozích lekcí, pokud je to třeba.


Náš úkol

 • Vyberte pět lidí ze své Sítě vztahů, kterým tento týden budete vyprávět svůj příběh nebo jim řeknete evangelium.
 • Napište si další věty „Řeknu/Udělám … do kdy” a řekněte si je navzájem ve své skupince.


Modlitba

 • Odevzdejte své cíle a plány Pánu. Proste Pána, aby nám pomohl zůstat věrnými

a použil si nás k získávání nových učedníků.