FBS 08 Čudesno pitanje i brižnost

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page FBS 08 Amazing Question and Care and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎srpski (latinica)‎ • ‎čeština • ‎български • ‎русский • ‎ქართული

Skinite ovu stranu kao pdf dokument
First-third-blue.jpg

Slavljenje

Pročitajte nešto iz Biblije pre početka slavljenja.

 • Na primer: Pročitajte Psalam 33:1-5 i otpevajte jednu ili dve pesme.

Brižnost

Služite jedni drugima u potrebama kroz molitvu, biblijski savet i ohrabrenje.

 • Neka svako iznese jednu važnu stvar i jedan izazov sa kojim se suočio ove nedelje.
 • Pitajte: „Šta želiš da Isus učini za tebe ove nedelje?“ Molite se za potrebe jedni drugih.

Slavite vernost

Podstičite obavezu ljubavi svakog člana da bude pokoran Isusu.

 • Pitajte: „Šta se dogodilo sa ciljevima koje si poverio Bogu i „ja ću do tada“ izjavama?“

Motivacija i ohrabrenje

Podelite viziju o njihovom identitetu u Hristu ili o tome šta sve Bog može da učini kroz njih.

Prve Isusove reči zabeležene u Markovom evanđelju pozivaju ljude na pokajanje. To znači da potpuno promenimo način razmišljanja zato što su Božiji putevi toliko različiti od naših. Jedan takav način razmišljanja je kako vidimo sami sebe. Potrebno nam novo shvatanje života sa Bogom i toga šta on može da učini u našim životima. Sledeće Isusove reči bile su: „Hajdete za mnom, pa ću učiniti da postanete ribari ljudski.“ Svaki učenik je pozvan da živi taj dvostruki poziv: da sledi njega i da bude ribar ljudski. Naša požrtvovana posvećenost Isusu transformiše naš svakodnevni život i sve naše međuljudske odnose. Ohrabrujmo jedni druge da se stalno kajemo za grehe, da sledimo Hrista i budemo ribari ljudski.
Second-third-blue.jpg

Kontekst

Par nedelja pre Isusove smrti, on i njegovi učenici došli su u grad Jerihon. Dok su ga napuštali u nameri da putuju 24 kilometra preko gore do Jerusalima, slepi čovek je pozvao Isusa nastojeći da privuče njegovu pažnju. Ova priča nam govori šta se zatim desilo.

Pročitajte

 • Pročitajte ili odgledajte Luka 18:35-43 dva do tri puta dok ostali slušaju.

Otkrivanje i diskusija

 • Neka svako kaže šta mu je privuklo pažnju (ili šta mu se najviše svidelo) i zašto.
 • Šta misliš, zbog čega je ova priča važna?
 • Šta će se promeniti u našim životima sad kad znamo za ovu priču (odlomak)?

Prepričajte i ispravite

 • Vežbajte tako što će neko da prepriča priču, a grupa može da ga ispravlja ako bude potrebno.

Kratak pregled

Isusovo saosećanje za ljude je ogromno. On slepom čoveku postavlja čudesno pitanje: „Šta hoćeš da ti učinim?“. Zatim ispunjava njegove potrebe. U Jovanu 14:12-13 Isus kaže: „Ko veruje u mene činiće dela koja ja činim, činiće i veća od ovih, jer ja idem k Ocu; i što god zaištete u moje ime, to ću učiniti, da se proslavi Otac u Sinu.“ Kao Isusovi sledbenici mi preuzimamo inicijativu i pokazujemo saosećanje prema ljudima u sili Duha, postavljajući im to isto čudesno pitanje i ispunjavajući na praktične načine njihove potrebe.Third-third-blue.jpg

Priprema za misiju

 • Vežbajte pričajući priču i koristeći čudesno pitanje. Vežbajte i prelazak iz razgovora u priču.
 • Opciono: ispričajte priču koristeći video-klip „Isus“.
 • Ažurirajte svoj mrežni spisak imenima novih ljudi ako je to potrebno.


Odlazak u misiju

 • Odaberite pet osoba sa svog mrežnog spiska kojima ćete ispričati ovu priču ili podeliti evanđelje ove nedelje
 • Napišite „ja ću do tada“ izjave i podelite ih sa grupom.


Molitva za misiju

 • Neka svako posveti svoje ciljeve Gospodu. Molite Gospoda da nam pomogne da budemo verni i da nas koristi za osnivanje pokreta umnožavajućih učenika.