Основополагащо библейско изучаване 09 „Подготвени от Бога хора“

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page FBS 09 God Prepared People and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎srpski (latinica)‎ • ‎čeština • ‎български • ‎русский • ‎ქართული

Свалете оттук тази страница като pdf
First-third-blue.jpg

Хваление

Прочетете пасаж от Писанието и се упражнявайте в песни на поклонение.

 • Пример: Прочетете Римляни 11:33-36 и изпейте 1-2 песни.

Грижа

Служете си един на друг в молитва, библейско съветване и насърчение.

 • Нека всеки да каже едно важно нещо и разкаже за едно предизвикателство, което е преживял тази седмица.
 • Попитайте, „Какво искате Исус да направи за вас тази седмица?” Молете се за нуждите на всекиго.

Празнувайте верността

Насърчете отчетност с любов, за да може да си помагат да се покоряват на Исус

 • Попитайте, „Какво стана, като се доверихте на Бога с вашите цели и обещания „Аз ще____до____“?”

Мотивация и насърчение

Предайте виждането за това кои може да станат в Христос или какво Бог може да направи чрез тях.

Пример: Бог променя живота и го използва за Своя слава. Един пример е историята на човека от близкия изток, наречен Адам. Той е бил обучаван да бъде мъченик за своята религия. Всичко това обаче се е променило една нощ, когато той по драматичен начин срещнал Христос. Той е бил толкова развълнуван за новото си взаимоотношение с Христос, че започнал да свидетелства на всички, които познава. Въпреки, че е бил преследван, той продължил да споделя благовестието и да обучава другите хора. Насърчавал ги с прочита от І Коринтяни 1:24-31.Second-third-blue.jpg

Контекст

Исус предизвиква четирима мъже да Го следват и ги учи да ловят хора. Когато Исус е обучавал Своите последователи да ловят хора, Той моделирал шест различни ситуации за тях. Последната ситуация е била за най-малко вероятния ученик, чиновника, който се присъединява към четиримата и става един от най-близките последователи на Исус.

Прочетете

 • Прочетете или гледайте Лука 5:27-32 2-3 пъти, като всички слушат.

Обсъждане „Откритие“

 • Всеки да каже какво е привлякло вниманието му (или какво му харесва най-много) и защо.
 • Защо според вас тази история е важна?
 • Как можем ние да живеем различно сега, след като знаем тази история (пасаж)?

Разкажете и поправете

 • Упражнявайте историята, като някой разкаже историята и помолете групата да поправят, ако е необходимо.

Обобщение

Прочетете Лука 10:1-11. Исус изпраща Своите последователи да вършат същите неща като него: молитва за хората, грижа за нуждите на хората и споделяне на Царството. Това може бъде обобщено като молитва, грижа и споделяне. Той се умножава като обучава и изпраща нови работници. Човекът на мира е подготвен от Бога човек, който ще приеме вас и вашето послание. Чрез своите взаимоотношения, той отваря нови мрежи от хора за благовестието.

За бъдещо обогатяване: Изследвайте следните хора на мира и обсъдете с друг член от групата: Лука 19:1-10, Марк 5:14-20, Йоан 4:1-42, Деяния на апостолите 16:13-15


Third-third-blue.jpg

Подготовка за мисията

 • Прегледайте като използвате „Изумителният въпрос“ и грижа за другите хора
 • Упражнявайте което и да е умение или тема от предишни уроци, според нуждата.

Изпълнение на мисията

 • Определете 5 хората от вашия списък на мрежата, на които ще поемете инициативата да служите на тази седмица.
  • Използвайте това, което сте научили тази седмица, с поне трима човека.
 • Напишете обещанията „Аз ще___до___“ и споделете с вашата малка група.

Молитва за мисията

 • В молитва посветете целите на всекиго на Господа. Молете се Господ да ни помогне да бъдем верни и да ни използва за полагане на началото на движение от хора, изграждащи ученици.