09 USB Lidé, které připravil Bůh (Lidé pokoje)

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page FBS 09 God Prepared People and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎srpski (latinica)‎ • ‎čeština • ‎български • ‎русский • ‎ქართული

Stáhněte si tuto stránku jako pdf
First-third-blue.jpg

Chvála

Přečtěte si něco z Bible a zpívejte chválu

 • Příklad: Přečtěte si Římanům 11,33-36 a zazpívejte si jednu nebo dvě chvály.

Sdílení

Modlete se navzájem za své potřeby, poskytněte si biblické rady a povzbuzení.

 • Požádejte každého, aby řekl jeden nejvýraznější moment či zážitek z uplynulého týdne a jednu potíž nebo problém, se kterým se potýkal.
 • Otázka: „Co chceš, aby pro tebe Ježíš tento týden udělal?“ Modlete se navzájem za své potřeby.

Povzbuzení k věrnosti

Povzbuzujte ochotu následovat Ježíše.

 • Co se stalo, když jsi svěřil/a Bohu své plány a své věty „Řeknu/Udělám...“

Vize

Povzbuďte je výhledem do budoucna a vysvětlete jim, čím se mohou stát v Kristu nebo co skrze ně může Bůh učinit.

Příklad: Bůh mění životy lidí a používá je k tomu, aby skrze ně zjevil svou slávu. Jedním z takových lidí byl muž jménem Adam ze Středního východu. Byl vycvičen k tomu, aby se stal mučedníkem svého náboženství. Ale jedné noci se vše dramaticky změnilo, když se tento muž setkal s Kristem. Byl svým novým vztahem ke Kristu tak nadšen, že začal svědčit všem lidem, které znal. Navzdory pronásledování pokračoval v šíření evangelia a vyučování druhých. Povzbuďte je čtením 1. Korintským 1,24-31.Second-third-blue.jpg

Kontext

Ježíš vyzval čtyři muže, aby ho následovali a učili se být rybáři lidí. Tyto muže Ježíš vyučoval a ukazoval jim, jak se chovat v různých situacích. V poslední z těchto situací oslovil státního funkcionáře, který se k těmto čtyřem poté přidal a stal se jedním z nejbližších Ježíšových následovníků.

Četba

 • Přečtěte si nebo se podívejte všichni společně na Lukáše 5,27-32 dvakrát až třikrát.

Diskuze a sdílení myšlenek

 • Každý řekne, co ho a proč.
 • Proč myslíš, že je tento příběh důležitý?
 • Jak můžeme teď žít jinak, když tento příběh (pasáž) známe?

Vyprávění a opravování

 • Procvičujte vyprávění příběhu. Jeden vypráví, a skupina opravuje, pokud je třeba.

Shrnutí

Přečtěte si Lukáše 10,1-11. Ježíš vyslal své učedníky, aby dělali to samé, co on: modlili se za lidi, starali se o jejich potřeby a zvěstovali jim Boží království. To, co dělali, se dá shrnout slovy modlitba, služba, zvěstování. Ježíš se „násobil“ a rozšiřoval své učení tím, že získával nové následovníky, které pak posílal dál. Lidé pokoje a lidé, které připravil Bůh, vás a vaše zvěstování přijmou. Tito lidé pak přinesou evangelium k novým lidem ve své síti vztahů.

Pro další čtení: Nastudujte si následující texty o lidech pokoje a prodiskutujte je dalším členem skupinky: Lukáš 19,1-10; Marek 5,14-20; Jan 4,1-42; Skutky 16,13-15


Third-third-blue.jpg

Příprava

 • Zopakujte si „úžasnou otázku“ a projevování zájmu o druhé.
 • Procvičujte jakoukoli dovednost z předchozích lekcí, pokud je třeba.

Náš úkol

 • Vyberte pět lidí, kterým chcete v následujícím týdnu v něčem sloužit.
  • Použijte to, co jste se naučili tento týden alespoň u třech lidí.
 • Napište si další věty „Řeknu/Udělám … do kdy” a řekněte si je navzájem ve své skupince.

Modlitba

 • Odevzdejte své cíle a plány Pánu. Proste Pána, aby nám pomohl zůstat věrnýmia použil si nás k získávání nových učedníků.