FBS 09 Ljudi koje je Bog pripremio

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page FBS 09 God Prepared People and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎srpski (latinica)‎ • ‎čeština • ‎български • ‎русский • ‎ქართული

Skinite ovu stranu kao pdf dokument
First-third-blue.jpg

Slavljenje

Pročitajte nešto iz Biblije pre početka slavljenja.

 • Na primer: Pročitajte Rimljanima 11.33-36 i otpevajte jednu ili dve pesme.

Brižnost

Služite jedni drugima u potrebama kroz molitvu, biblijski savet i ohrabrenje.

 • Neka svako iznese jednu važnu stvar i jedan izazov sa kojim se suočio ove nedelje.
 • Pitajte: „Šta želiš da Isus učini za tebe ove nedelje?“ Molite se za potrebe jedni drugih.

Slavite vernost

Podstičite obavezu ljubavi svakog člana da bude pokoran Isusu.

 • Pitajte: „Šta se dogodilo sa ciljevima koje si poverio Bogu i „ja ću do tada“ izjavama?“

Motivacija i ohrabrenje

Podelite viziju o njihovom identitetu u Hristu ili o tome šta sve Bog može da učini kroz njih.

Na primer: Bog menja živote i koristi ih na svoju slavu. Jedan takav primer je priča o čoveku sa Bliskog istoka koji se zove Adam. On je bio obučavan da postane mučenik za svoju religiju. Međutim, jedne večeri sve se naglo promenilo kada je na dramatičan način susreo Hrista. Adam je toliko bio oduševljen zbog svog odnosa sa Hristom da je počeo da svedoči svima koje je poznavao. Danas, iako trpi progonstvo, on ne prestaje da evangelizira i obučava druge ljude. Ohrabrite učesnike čitajući 1. Korinćanima 1:24-31.Second-third-blue.jpg

Kontekst

Isus je potaknuo četvoricu muškaraca da ga slede i nauče kako da budu ribari ljudi. Obučavajući svoje sledbenike da budu ribari ljudi, on je uspostavio model za šest različitih situacija u kojima mogu da se nađu. Poslednja situacija je uključivala državnog službenika koji će se pridružiti četvorici muškaraca i postati jedan od Isusovih najbližih sledbenika.

Pročitajte

 • Pročitajte ili odgledajte Luka 5:27-32 dva- tri puta dok ostali slušaju.

Otkrivanje i diskusija

 • Neka svako kaže šta mu je privuklo pažnju (ili šta mu se najviše svidelo) i zašto.
 • Šta misliš, zbog čega je ova priča važna?
 • Šta će se promeniti u našim životima sad kad znamo za ovu priču (odlomak)?

Prepričajte i ispravite

 • Vežbajte tako što će neko da prepriča priču, a grupa može da ga ispravlja ako bude potrebno.

Kratak pregled

Pročitajte Luka 10:1-11. Isus je poslao svoje sledbenike da čine isto što je i on činio: da se mole za ljude, da se pobrinu za njihove potrebe i govore o Božijem carstvu. Ove aktivnosti mogu da se sažmu u princip Molitva, brižnost i deljenje. Isus je sebe umnožio tako što je obučio i poslao nove radnike. Osoba mira je osoba koju je Bog pripremio da primi tebe i tvoju poruku. Preko svojih veza ona otvara nove mreže ljudi koji će čuti evanđelje.

Za daljnje proučavanje: Proučite ove osobe mira i prodiskutujte o njima sa drugim članom grupe: Luka 19:1-10, Marko 5:14-20, Jovan 4:1-42 i Dela 16:13-15.


Third-third-blue.jpg

Priprema za misiju

 • Vežbajte postavljanje čudesnog pitanja i brigu o drugima.
 • Vežbajte bilo koju veštinu ili temu iz prethodnih lekcija ako je to potrebno.

Odlazak u misiju

 • Odaberite pet osoba iz svog mrežnog spiska kojima ćete preuzevši inicijativu služiti ove nedelje.
  • Primenite ono što ste naučili ove nedelje na najmanje tri te osobe.
 • Napišite „ja ću do tada“ izjave i podelite ih sa grupom.

Molitva za misiju

 • Neka svako posveti svoje ciljeve Gospodu. Molite Gospoda da nam pomogne da budemo verni i da nas koristi za osnivanje pokreta umnožavajućih učenika.