11 USB Být svědkem

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page FBS 11 Being a Witness and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎srpski (latinica)‎ • ‎čeština • ‎български • ‎русский • ‎ქართული

Stáhněte si tuto stránku jako pdf
First-third-blue.jpg

Chvála

Přečtěte si něco z Bible a zpívejte chválu

 • Příklad: Přečtěte si Žalm 95,1-7 a zazpívejte

si pár chval.

Sdílení

Modlete se navzájem za své potřeby, poskytněte si biblické rady a povzbuzení.

 • Požádejte každého, aby řekl jeden nejvýraznější zážitek a jeden problém.
 • Otázka: „Co chceš, aby pro tebe Ježíš tento týden udělal?“ Modlete se navzájem za své potřeby.

Povzbuzení k věrnosti

Povzbuzujte ochotu následovat Ježíše.

 • Co se stalo, když jsi svěřil/a Bohu své plány a své věty „Řeknu/Udělám...“?

Vize

Povzbuďte je výhledem do budoucna a vysvětlete jim, čím se mohou stát v Kristu nebo co skrze ně může Bůh učinit.

Příklad: V knize Skutků vidíme, jak věřící učí a vedou ostatní věřící k tomu, aby oni vedli zase další lidi. Jeden z Ježíšových následovníků se jmenoval Barnabáš. Ten našel nového věřícího jménem Pavel a pomáhal mu. Pavel našel mladého věřícího jménem Timoteus a vzal ho s sebou, aby mohli společně na mnoha místech sdílet evangelium. Později, Pavel píše Timoteovi, že by měl toto učení svěřit dalším věřícím, kteří budou schopni učit zase další. Přečtěte si 2. Timoteovi 2,2. Ježíš učil Barnabáše, ten učil Pavla, ten učil Timotea, a ten zase další věřící, kteří učili další mladší křesťany. Všichni křesťané jsou vyzváni k tomu, aby vedli ostatní, kteří povedou zase jiné. Tímto způsobem se evangelium může rychle rozšířit!Second-third-blue.jpg

Kontext

Poté, co byl Ježíš vzkříšen z mrtvých, pokračoval ve vyučování svých učedníků o Božím království. Když se s nimi setkal naposledy, zdůraznil jim, v čem spočívá jejich poslání a přislíbil jim pomoc, které se jim dostane.

Četba

 • Přečtěte si nebo se podívejte všichni společně na Skutky 1,1-8 dvakrát až třikrát.

Diskuze a sdílení myšlenek

 • Každý řekne, co ho zaujalo a proč.
 • Proč myslíš, že je tento příběh důležitý?
 • Jak můžeme teď žít jinak, když tento příběh (pasáž) známe?

Vyprávění a opravování

 • Procvičujte vyprávění příběhu. Jeden vypráví

a skupina opravuje, pokud je to třeba.

Shrnutí

Následovat Ježíše znamená poslouchat jeho přikázání a být jeho svědky. To však můžeme činit pouze s pomocí Ducha svatého. Pouze v Jeho moci a síle můžeme být dobrými svědky. Bůh chce, abychom své svědectví přinášeli všem lidem: těm, kteří jsou jako my, ale také těm, kteří jsou jiní. Těm, kteří jsou blízko i těm, kteří žijí v jiných částech světa.

Pro další čtení: Přečtěte si [[Zásadu 5: Jak svědčit v moci Ducha svatého a povídejte si o ní s dalším členem skupiny]].Third-third-blue.jpg

Příprava

 • Připomeňte jim: Úspěšné svědectví spočívá v tom, že převezmeme iniciativu, vysvětlíme evangelium v moci Ducha svatého a výsledky necháme na Bohu.
 • Zopakujte si princip „duchovního dýchání“ a dejte každému příležitost pro výdech a nádech.
 • Vyzvěte je, aby se modlili za to, aby jejich život byl kontrolován a naplňován Duchem svatým.

Náš úkol

 • Vyberte pět lidí, kterým chcete v následujícím týdnu v něčem sloužit.
  • Použijte to, co jste se naučili tento týden alespoň u třech lidí.
 • Napište si další věty „Řeknu/Udělám … do kdy” a řekněte si je navzájem ve své skupince.

Modlitba

 • Odevzdejte své cíle a plány Pánu. Proste Pána, aby nám pomohl zůstat věrnými a použil si nás k získávání nových učedníků.