12 USB Otevřené dveře (Evangelizační akce)

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page FBS 12 Opening Doors and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎srpski (latinica)‎ • ‎čeština • ‎български • ‎русский • ‎ქართული

Stáhněte si tuto stránku jako pdf
First-third-blue.jpg

Chvála

Přečtěte si něco z Bible a zpívejte chválu

 • Příklad: Přečtěte si Žalm 9,1-2 a zazpívejte

si pár chval.

Sdílení

Modlete se navzájem za své potřeby, poskytněte si biblické rady a povzbuzení.

 • Požádejte každého, aby řekl jeden nejvýraznější moment nebo zážitek z uplynulého týdne a jednu potíž nebo problém, se kterým se potýkal.
 • Otázka: „Co chceš, aby pro tebe Ježíš tento týden udělal?“ Modlete se navzájem za své potřeby.

Povzbuzení k věrnosti

Povzbuzujte ochotu následovat Ježíše.

 • Co se stalo, když jsi svěřil/a Bohu své plány a své věty „Řeknu/Udělám...“?

Vize

Povzbuďte je výhledem do budoucna a vysvětlete jim, čím se mohou stát v Kristu nebo co skrze ně může Bůh učinit.

Příklad: Každý člověk je pozván k tomu, aby následoval Ježíše a byl rybářem lidí. Na světě jsou tedy pouze dva typy lidí: ztracení a spasení. Ztracení lidé potřebují následovat Krista. Spasení lidé se potřebují naučit, jak nacházet a získávat ty ztracené. Když si představíte svět jako místo, kde žijí jen dva typy lidí, vaše každodenní působení se tím hodně zjednoduší. Pokud se setkáte se ztraceným člověkem, řekněte mu o Ježíši. Pokud se setkáte se spaseným člověkem, nabídněte mu, že ho naučíte vést druhé. Už o moc jednodušší do být nemůže!Second-third-blue.jpg

Kontext

Petra dovedl Duch svatý do Césareje, kde žil římský důstojník jménem Kornélius. Kornélius byl člověkem pokoje, kterého tam Bůh umístil. Petr uposlechl Boží příkaz a cestoval do Césareje, aby tam svědčil Kornéliovi o Ježíši. Pojďme se podívat na to, co se stalo.

Četba

 • Přečtěte si nebo se podívejte všichni společně na Skutky 10,24-48 dvakrát až třikrát.

Diskuze a sdílení myšlenek

 • Každý řekne, co ho zaujalo a proč.
 • Proč myslíš, že je tento příběh důležitý?
 • Jak můžeme teď žít jinak, když tento příběh (pasáž) známe?

Vyprávění a opravování

 • Procvičujte vyprávění příběhu. Jeden vypráví, a skupina opravuje, pokud je třeba.

Shrnutí

Lidé pokoje jsou lidé vztahů. Můžeme sdílet evangelium s jednotlivci, ale také bychom měli využít otevřených dveří a přinášet evangelium k rodinám a přátelům lidí pokoje. Dalšími biblickými příklady šíření evangelia skrze vztahy jsou Lydie a její dům (Skutky 16,14-15), Filipský žalářník a jeho dům (Skutky 16,30-33) a celník Matouš se svými přáteli (Matouš 9,9-10).Third-third-blue.jpg

Příprava

Procvičujte přípravu evangelizační akce v domě jednoho z lidí pokoje.

 • Prodiskutujte spolu, jakým způsobem požádat člověka pokoje, zda by nechtěl pořádat u sebe doma jednu z těchto akcí.
 • Prodiskutujte, jakým způsobem využít krátké filmy a klipy z filmu Ježíš k tomu, abyste pomocí dvou otázek začali diskuzi o duchovních tématech.
 • Proberte spolu, jak navrhnout příležitost pro modlitbu.
 • Mluvte o tom, co dělat, když se někdo rozhodne vložit svou víru v Krista.

Náš úkol

 • Najděte alespoň jednoho člověka pokoje, kterého byste mohli požádat o pořádání evangelizační akce.
 • Vyberte pět lidí, kterým chcete v následujícím týdnu v něčem sloužit.
 • Napište si další věty „Řeknu/Udělám … do kdy” a řekněte si je navzájem ve své skupince.

Modlitba

Odevzdejte své cíle a plány Pánu. Proste Pána, aby nám pomohl zůstat věrnými a použil si nás k získávání nových učedníků.