FBS 12 Otvaranje vrata

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page FBS 12 Opening Doors and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎srpski (latinica)‎ • ‎čeština • ‎български • ‎русский • ‎ქართული

Skinite ovu stranu kao pdf dokument
First-third-blue.jpg

Slavljenje

Pročitajte nešto iz Biblije i otpevajte pesmu slavljenja.

 • Na primer: Pročitajte Psalam 9:1-2 i otpevajte par pesama.

Brižnost

Služite jedni drugima u potrebama kroz molitvu, biblijski savet i ohrabrenje.

 • Neka svako iznese jednu važnu stvar i jedan izazov sa kojim se suočio ove nedelje.
 • Pitajte: „Šta želiš da Isus učini za tebe ove nedelje?“ Molite se za potrebe jedni drugih.

Slavite vernost

Podstičite obavezu ljubavi svakog člana da bude pokoran Isusu.

 • Pitajte: „Šta se dogodilo sa ciljevima koje si poverio Bogu i „ja ću do tada“ izjavama?“

Motivacija i ohrabrenje

Podelite viziju o njihovom identitetu u Hristu ili o tome šta sve Bog može da učini kroz njih.

Na primer: Pošto smo svi pozvani da sledimo Isusa i budemo ribari ljudski, treba da shvatimo da na ovom svetu postoje samo dve vrste ljudi - izgubljeni i spaseni. Izgubljeni treba da slede Isusa. Spaseni treba da nauče da budu ribari izgubljenih. Kada posmatrate svet kao dve vrste ljudi, onda će vaša svakodnevna interakcija sa njima biti mnogo jednostavnija. Ako sretnete izgubljenu osobu, svedočite joj. Ako sretnete spasenu osobu, ponudite joj obuku. Ne može biti jednostavnije od toga!Second-third-blue.jpg

Kontekst

Sveti Duh je naredio Petru da ode u primorski grad Kesariju gde je živeo rimski vojni kapetan Kornelije. On je bio od Boga pripremljena Osoba mira. Petar je poslušao Svetog Duha i otišao je u Kesariju da govori Korneliju o Isusu. Da vidimo šta se zatim desilo.

Pročitajte

 • Pročitajte ili odgledaje Dela 10:24-48 dva-tri puta dok ostali slušaju.

Otkrivanje i diskusija

 • Neka svako kaže šta mu je privuklo pažnju (ili šta mu se najviše svidelo) i zašto.
 • Šta misliš, zbog čega je ova priča važna?
 • Šta će se promeniti u našim životima sad kad znamo za ovu priču (odlomak)?

Prepričajte i ispravite

 • Vežbajte tako što će neko da prepriča priču, a grupa može da ga ispravlja ako bude potrebno.

Kratak pregled

Osobe mira su ljudi koji stvaraju odnose. Mi možemo da delimo evanđelje sa pojedincima, ali treba i da tražimo prilike tamo gde su otvorena vrata za deljenje evanđelja sa porodicom i prijateljima Osobe mira. Ovo su još neki primeri širenja evanđelja preko Osobe mira: Lidija i njeni ukućani (Dela 16:14-15), tamničar iz Filipa i njegov dom (Dela 16:30-33) i Matej carinik i njegovi prijatelji (Matej 9:9-10).Third-third-blue.jpg

Priprema za misiju

Vežbajte pripremanje misijskog sastanka u kući osobe mira.

 • Razgovarajte o tome kako će da pitaju osobu mira da bude domaćin sastanka.
 • Razgovarajte o tome kako da iskoristite kratke filmove i video-klipove iz filma “Isus“ kao uvod u duhovni razgovor koristeći dva standardna pitanja.
 • Razgovarajte o tome kako da ponudite priliku za molitvu.
 • Razgovarajte o tome kako da organizujete sledbeništvo sa onima koji su poverovali u Hrista.

Odlazak u misiju

 • Odaberite bar jednu osobu mira koju možete da zamolite da bude domaćin sastanka.
 • Odaberite pet osoba iz svog mrežnog spiska kojima ćete preuzevši inicijativu služiti ove nedelje.
 • Napišite „ja ću do tada“ izjave i podelite ih sa grupom.

Molitva za misiju

Neka svako posveti svoje ciljeve Gospodu. Molite Gospoda da nam pomogne da budemo verni i da nas koristi za osnivanje pokreta umnožavajućih učenika.