FBS 13 Obavezivanje jedni drugima

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page FBS 13 Committing to One Another and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎srpski (latinica)‎ • ‎čeština • ‎български • ‎русский • ‎ქართული

Skinite ovu stranu kao pdf dokument
First-third-blue.jpg

Slavljenje

Pročitajte nešto iz Biblije i otpevajte pesmu slavljenja.

 • Na primer: Pročitajte Psalam 100 i otpevajte par pesama.

Brižnost

Služite jedni drugima u potrebama kroz molitvu, biblijski savet i ohrabrenje.

 • Neka svako iznese jednu važnu stvar i jedan izazov sa kojim se suočio ove nedelje.
 • Pitajte: „Šta želiš da Isus učini za tebe ove nedelje?“ Molite se za potrebe jedni drugih.

Slavite vernost

Podstičite obavezu ljubavi svakog člana da bude pokoran Isusu.

 • Pitajte: „Šta se dogodilo sa ciljevima koje si poverio Bogu i „ja ću do tada“ izjavama?“

Motivacija i ohrabrenje

Podelite viziju o njihovom identitetu u Hristu ili o tome šta sve Bog može da učini kroz njih.

Na primer: Pročitajte Efescima 2:1-10. Zar to nije predivno? Bili smo mrtvi u svojim prestupima, ali Bog nas je oživeo. On je to učinio da biste vi mogli da činite dobra dela koja vam je on pripemio. Naši životi su ispunjeni svrhom i značenjem! Ohrabrujmo jedni druge podsećajući se na ove istine.Second-third-blue.jpg

Kontekst

U vreme praznika Pentekosta Jerusalim je bio stecište Jevreja iz celog sveta. Bog je poslao svog Duha na 120 svojih sledbenika koji su bili sakupljeni na jednom mestu. Kroz silu Svetog Duha 120 sledbenika je progovorilo na jezicima hodočasnika koji su došli sa svih strana sveta. Petar je počeo da propoveda okupljenoj masi o Isusovoj smrti i uskrsnuću, dokazujući da je on Mesija. Kao rezultat, tri hiljade ljudi je poverovalo u Hrista i krstilo se. Ali šta se desilo posle toga?

Pročitajte

 • Pročitajte ili odgledajte Dela 2:41-47 dva-tri puta dok ostali slušaju

Otkrivanje i diskusija

 • Neka svako kaže šta mu je privuklo pažnju (ili šta mu se najviše svidelo) i zašto.
 • Šta misliš zbog čega je ova priča važna?
 • Šta će se promeniti u našim životima sad kad znamo za ovu priču (odlomak)?

Prepričajte i ispravite

 • Vežbajte tako što će neko da prepriča priču, a grupa može da ga ispravlja ako bude potrebno.

Kratak pregled

Pročitajte Matej 16:18. Sveti Duh je vodio prve vernike da se redovno sastaju zbog slavljenja, molitve, zajedništva i proučavanja Božije reči. Oni su voleli jedni druge i posezali su za onima koji još nisu upoznali Hrista. Na svakom mestu opisanom u Delima, ljudi koji su postajali Hristovi sledbenici bili su isto tako posvećeni jedni drugima. Ovo je opis lokalne crkve!Third-third-blue.jpg

Priprema za misiju

 • Vežbajte crtanje crkvenog kruga zdravlja koji nam olakšava da zapamtimo sve karakteristike crkve. Karakteristike crkve su slavljenje, ljubav jedni prema drugima, proučavanje Božije reči, molitva, večera Gospodnja, krštenje, stvaranje učenika, svedočenje, brižne i darežljive vođe.
 • Razgovarajte o sledećem: „Da li članovi ove grupe žele da na isti način budu posvećeni jedni drugima? Da budu crkva Gospodnja na ovom mestu?“

Odlazak u misiju

 • Odaberite pet osoba iz svog mrežnog spiska kojima ćete preuzevši inicijativu služiti ove nedelje.
 • Napišite „ja ću do tada“ izjave i podelite ih sa grupom.

Molitva za misiju

Neka svako posveti svoje ciljeve Gospodu. Molite Gospoda da nam pomogne da budemo verni i da nas koristi za osnivanje pokreta umnožavajućih učenika.