14 USB Připomínka Ježíšovy oběti (Večeře Páně)

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page FBS 14 Remembering Jesus Sacrifice and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎srpski (latinica)‎ • ‎čeština • ‎български • ‎русский • ‎ქართული

Stáhněte si tuto stránku jako pdf
First-third-blue.jpg

Chvála

Přečtěte si něco z Bible a zpívejte chválu

 • Přečtěte si Matouše 10,28-30 a zpívejte chvály.
 • (Volitelné) Použijte verše k Vyznání víry, např. Filipským 2,11 (Ježíš Kristus jest Pán) nebo 1. Timoteovi 2,4-6.

Sdílení

Modlete se navzájem za své potřeby, poskytněte si biblické rady a povzbuzení.

 • Požádejte každého, aby řekl jeden nejvýraznější moment či zážitek z uplynulého týdne a jednu potíž nebo problém, se kterým se potýkal.
 • Otázka: „Co chceš, aby pro tebe Ježíš tento týden udělal?“ Modlete se navzájem za své potřeby.

Povzbuzení k věrnosti

Povzbuzujte ochotu následovat Ježíše.

 • Co se stalo, když jsi svěřil/a Bohu své plány a své věty „Řeknu/Udělám...“?

Vize

Povzbuďte je výhledem do budoucna a vysvětlete jim, čím se mohou stát v Kristu nebo co skrze ně může Bůh učinit.

Příklad: Přečtěte si Židům 10,19-25. Bůh nechce, abychom žili izolovaně. Chce, abychom žili ve společenství. V životě musíme překonávat mnoho překážek a potřebujeme povzbuzení a oporu na naší cestě s Bohem. Následování Ježíše je mnohem snazší ve společenství. Potřebujeme jeden druhého. Nezanedbávejme společná setkávání!Second-third-blue.jpg

Kontext

Bůh dal Židům speciální svátek jménem Pesach, aby si připomínali vyvedení z Egypta. V noci před tím, než byl Ježíš ukřižován, slavil Pesach se svými učedníky a vysvětloval jim, že tento svátek ukazuje na něj.

Četba

 • Přečtěte si nebo se podívejte všichni společně na Lukáše 22,14-20 dvakrát až třikrát.

Diskuze a sdílení myšlenek

 • Každý řekne, co ho zaujalo a proč.
 • Proč myslíš, že je tento příběh důležitý?
 • Jak můžeme teď žít jinak, když tento příběh (pasáž) známe?

Vyprávění a opravování

 • Procvičujte vyprávění příběhu. Jeden vypráví, a skupina opravuje, pokud je třeba.

Shrnutí

Ježíš ukázal svým učedníkům způsob, jak si připomínat Jeho oběť na kříži. [Vezměte kus chleba] chléb představuje Ježíšovo tělo, které je pro ně lámáno na kříži. [Ukažte víno nebo džus] Víno představuje Jeho krev, která se za nás prolévá a otevírá nám novou cestu k Bohu. Ježíš jim také přikázal, aby to činili na jeho památku.

V 1. Korintským 11,23-30 čteme, že Pavel učil nově založené sbory, jak tento Ježíšův příkaz dodržovat.Third-third-blue.jpg

Příprava

Proveďte Večeři Páně. Použijte to, co vám řekli představitelé církve nebo použijte následující návod:

 • Přečtěte si 1. Korintským 11,23-30.
 • Udělejte přestávku a dejte jim čas, aby vyznali své hříchy a mluvili s Bohem.
 • Rozdejte chléb a připomeňte, že chléb představuje Jeho tělo, které se za nás vydává. Snězte chléb.
 • Rozdejte víno (džus). Připomeňte, že víno představuje Jeho krev, která se za nás prolévá. Vypijte víno.
 • Modlete se a děkujte Pánu za to, co pro nás udělal.

Náš úkol

 • Vyberte pět lidí, kterým chcete v následujícím týdnu v něčem sloužit.
 • Napište si další věty „Řeknu/Udělám … do kdy” a řekněte si je navzájem ve své skupince.

Modlitba

Odevzdejte své cíle a plány Pánu. Proste Pána, aby nám pomohl zůstat věrnými a použil si nás k získávání nových učedníků.