FBS 15 Davanje sa ciljem

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page FBS 15 Giving with Purpose and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎srpski (latinica)‎ • ‎čeština • ‎български • ‎русский • ‎ქართული

Skinite ovu stranu kao pdf dokument
First-third-blue.jpg

Slavljenje

Pročitajte nešto iz Biblije i otpevajte pesmu slavljenja.

 • Na primer: Jevrejima 4:14-16 i otpevajte nekoliko pesama.
 • (opciono) Pročitajte izjavu vere o Isusu, kao npr. Filipljanima 2:11b ili 1. Timoteju 2:4-6a

Brižnost

Služite jedni drugima u potrebama kroz molitvu, biblijski savet i ohrabrenje.

 • Neka svako iznese jednu važnu stvar i jedan izazov sa kojim se suočio ove nedelje.
 • Pitajte: „Šta želiš da Isus učini za tebe ove nedelje?“ Molite se za potrebe jedni drugih.

Slavite vernost

Podstičite obavezu ljubavi svakog člana da bude pokoran Isusu.

 • Pitajte: „Šta se dogodilo sa ciljevima koje si poverio Bogu i „ja ću do tada“ izjavama?“

Motivacija i ohrabrenje

Podelite viziju o njihovom identitetu u Hristu ili o tome šta sve Bog može da učini kroz njih.

Na primer: Jednog dana Isus je poslao svoje sledbenike da služe ljudima u okolnim selima. Kad su se vratili, bili su uzbuđeni zbog svega što je Bog radio kroz njih. „Gospode, i demoni nam se pokoravaju u tvoje ime.” Pošto su zajedno proslavili uspešnu misiju, Isus im je rekao: „Ali nemojte da se radujete tome što vam se duhovi pokoravaju, nego se radujte što su vaša imena zapisana na nebesima.“ (Luka 10:17-20). Isus nas podseća da naša radost nije u rezultatima, već u poznanju njega!Second-third-blue.jpg

Kontekst

Vernici u prvoj crkvi su bili posvećeni jedni drugima. Sastajali su se redovno i mnogo novih ljudi je dolazilo Hristu. U vreme progona molili su se za hrabrost i Bog im je omogućavao da odvažno dele evanđelje. Ova priča o jerusalimskim vernicima pokazuje koliko su bili posvećeni jedni drugima.

Pročitajte

 • Pročitajte ili odgledajte Dela 4:32-5:11 dva ili tri puta dok ostali slušaju.

Otkrivanje i diskusija

 • Neka svako kaže šta mu je privuklo pažnju (ili šta mu se najviše svidelo) i zašto.
 • Šta misliš, zbog čega je ova priča važna?
 • Šta će se promeniti u našim životima sad kad znamo za ovu priču (odlomak)?

Prepričajte i ispravite

 • Vežbajte tako što će neko da prepriča priču, a grupa može da ga ispravlja ako bude potrebno.

Kratak pregled

Od samih začetaka crkve vernici su brinuli o potrebama jedni drugih tako što su davali. Iz ove priče učimo da treba da dajemo dobrovoljno, a ne pod pritiskom. To je jasno naglašeno u 2. Korinćanima 9:7. Pročitajte Dela 11:27-29. Prva crkva je takođe davala za vernike iz drugih crkava. To nam pokazuje da davanje može biti preusmereno za potrebe izvan naše crkve. Pročitajte Luka 8:1-3. Ova priča nam pokazuje da davanje takođe može da se iskoristi za širenje evanđelja na drugim mestima. U 1. Korinćanima 16:2 Pavle podstiče ljude da daju svake nedelje kako bi se njihovi prilozi koristili u ove svrhe.Third-third-blue.jpg

Priprema za misiju

 • Razgovarajte o tome kako ćete da upravljate davanjima.
 • Odredite potrebe za koje vaše davanje može da se iskoristi.
 • Sećajte se Isusove žrtve kroz pričest ako je to izvodljivo.
 • Vežbajte bilo koju veštinu ili temu iz prethodnih lekcija da biste se pripremili da služite drugima.

Odlazak u misiju

 • Odaberite pet osoba iz svog mrežnog spiska kojima ćete preuzevši inicijativu služiti ove nedelje.
 • Napišite „ja ću do tada“ izjave i podelite ih sa grupom.

Molitva za misiju

Neka svako posveti svoje ciljeve Gospodu. Molite Gospoda da nam pomogne da budemo verni i da nas koristi za osnivanje pokreta umnožavajućih učenika.