Основополагащо библейско изучаване 16 „Цената на ученичеството“

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page FBS 16 Cost of Discipleship and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎srpski (latinica)‎ • ‎čeština • ‎български • ‎русский • ‎ქართული

Свалете оттук тази страница като pdf
First-third-blue.jpg

Хваление

Прочетете пасаж от Писанието и се упражнявайте в песни на поклонение.

 • Прочетете Евреи 13:14-15 и изпейте песни.
 • (По желание) Използвайте изложение на вярата за Исус като Филипяни 2:11b + І Тимотей 2:4-6a

Грижа

Служете си един на друг в молитва, библейско съветване и насърчение.

 • Нека всеки да каже едно важно нещо и разкаже за едно предизвикателство, което е преживял тази седмица.
 • Попитайте, „Какво искате Исус да направи за вас тази седмица?” Молете се за нуждите на всекиго.

Празнувайте верността

Насърчете отчетност с любов, за да може да си помагат да се покоряват на Исус

 • Попитайте, „Какво стана, като се доверихте на Бога с вашите цели и обещания „Аз ще____до____“?”

Мотивация и насърчение

Предайте виждането за това кои може да станат в Христос или какво Бог може да направи чрез тях.

Пример: Божията любов е към всички изгубени. Въпреки това има много места около нас, където няма последователи на Исус, затова нека бъдем светлина за общността и да им покажем Божията любов. Като последователи на Исус, ние сме призовани от Бога да имаме Неговото отношение към всички изгубени. Ние трябва да следваме голямото виждане, чрез което да достигнем всички изгубени общности около нас. Ние се доверяваме на Бога да ни използва, за да донесе „църква във всяко село и общност и благовестието на всеки човек!”Second-third-blue.jpg

Контекст

Големи тълпи са следвали Исус. Те чули за чудесните изцеления и храненето на множествата. Те са били привлечени към Него заради ползите, които са се надявали да получат от Него. Исус обаче е познавал сърцата им. Той е знаел, че те всъщност не са били готови да Го следват безусловно. Той е искал от тях да разберат, че да Го следват означава да предадат всичко на Него.

Прочетете

 • Прочетете или гледайте Лука 14:25-33 2-3 пъти, като всички други слушат.

Обсъждане „Откритие“

 • Всеки да каже какво е привлякло вниманието му (или какво му харесва най-много) и защо.
 • Защо според вас тази история е важна?
 • Как можем ние да живеем различно сега, след като знаем тази история (пасаж)?

Разкажете и поправете

 • Упражнявайте историята като някой разкаже историята и помолете групата да поправят, ако е необходимо.

Обобщение

Когато ние следваме Христос, ползите са вечни и несравними: прощаване на греховете, спасение и сигурност в Царя на царете и Господаря на господарите. Обаче ученикът на Исус няма да бъде отминат от болка и изпитания, защото живеем в един зъл свят, и следването на Христос ще донесе преследване и предизвикателства. Всеки, който иска да живее богоугоден живот в Исус, ще бъде бъде преследван от другите хора. Нека бъдем насърчени от апостол Петър, един от най-близките приятели на Исус. Прочетете І Петрово 4:12-16 и 19.Third-third-blue.jpg

Подготовка за мисията

 • Упражнявайте което и да е умение или тема от предишни уроци, което да ви помогне да се подготвите да служите на другите хора.
 • Упражнявайте се в даване, според съгласието за какво да ги давате.
 • Възпоменете жертвата на Исус чрез Господна вечеря, ако е подходящо.

Изпълнение на мисията

 • Определете 5 човека от вашия списък на мрежата, на които ще поемете инициативата да служите тази седмица.
 • Напишете обещанията „Аз ще___до___“ и ги споделете с малката си група.

Молитва за мисията

В молитва посветете целите на всекиго на Господа. Молете се Господ да ни помогне да бъдем верни и да ни използва за полагане на началото на движение от хора, изграждащи ученици.