FBS 16 Cena učeništva

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page FBS 16 Cost of Discipleship and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎srpski (latinica)‎ • ‎čeština • ‎български • ‎русский • ‎ქართული

Skinite ovu stranu kao pdf dokument
First-third-blue.jpg

Slavljenje

Pročitajte nešto iz Biblije i otpevajte pesmu slavljenja.

 • Pročitajte Jevrejima 4:14-15 i otpevajte nekoliko pesama.
 • (opciono) Pročitajte izjavu vere o Isusu, kao npr. Filipljanima 2:11b ili 1. Timoteju 2:4-6a

Brižnost

Služite jedni drugima u potrebama kroz molitvu, biblijski savet i ohrabrenje.

 • Neka svako iznese jednu važnu stvar i jedan izazov sa kojim se suočio ove nedelje.
 • Pitajte: „Šta želiš da Isus učini za tebe ove nedelje?“ Molite se za potrebe jedni drugih.

Slavite vernost

Podstičite obavezu ljubavi svakog člana da bude pokoran Isusu.

 • Pitajte: „Šta se dogodilo sa ciljevima koje si poverio Bogu i „ja ću do tada“ izjavama?“

Motivacija i ohrabrenje

Podelite viziju o njihovom identitetu u Hristu ili o tome šta sve Bog može da učini kroz njih.

Na primer: Božije srce je usmereno ka svima koji su izgubljeni. Pa ipak, u mnogim mestima oko nas nema Isusovih sledbenika koji bi bili svetlo u svojoj zajednici i pokazivali Božiju ljubav tim ljudima. Kao Isusovi sledbenici pozvani smo da svoje srce uskladimo sa Božijim kada su u pitanju izgubljeni. Treba da tražimo veliku viziju za dosezanje svih izgubljenih zajednica koje nas okružuju. Verujemo da će nas Bog iskoristiti da dovedemo crkvu u svako selo i zajednicu, i donesemo evanđelje svakom čoveku!Second-third-blue.jpg

Kontekst

Velika masa naroda je sledila Isusa. Ljudi su čuli za čudesna isceljenja i masovna hranjenja. Isus ih je privukao zato što su očekivali da će imati koristi od njega. Ali Isus je poznavao njihova srca. Znao je da nisu bili zaista spremni da ga bezuslovno slede. On je želeo da ljudi shvate da slediti njega znači potpuno predanje.

Pročitajte

 • Pročitajte ili odgledajte Luka 14:25-33 dva ili tri puta dok ostali slušaju.

Otkrivanje i diskusija

 • Neka svako kaže šta mu je privuklo pažnju (ili šta mu se najviše svidelo) i zašto.
 • Šta misliš, zbog čega je ova priča važna?
 • Šta će se promeniti u našim životima sad kad znamo za ovu priču (odlomak)?

Prepričajte i ispravite

 • Vežbajte tako što će neko da prepriča priču, a grupa može da ga ispravlja ako bude potrebno.

Kratak pregled

Kada sledimo Hrista, imamo korist koja je večna i neuporediva sa bilo čim: oproštenje grehova, spasenje i sigurnost u Caru nad carevima i Gospodaru nad gospodarima. Međutim, to što je neko Isusov učenik ne znači da je on izuzet od boli i iskušenja. Živimo u svetu koji leži u zlu i zbog svog sledbeništva suočavaćemo se sa progonstvima i iskušenjima. Svako ko hoće da živi pobožno u Hristu biće progonjen od drugih ljudi. Ali neka nas ohrabri Petar, jedan od Isusovih najbližih prijatelja. Pročitajte 1. Petrova 4:12-16 i 19.Third-third-blue.jpg

Priprema za misiju

 • Vežbajte bilo koju veštinu ili temu iz prethodnih lekcija da biste se pripremili da služite drugima.
 • Vežbajte davanje kako ste se prethodno dogovorili.
 • Sećajte se Isusove žrtve kroz pričest ako je to izvodljivo.

Odlazak u misiju

 • Odaberite pet osoba iz svog mrežnog spiska kojima ćete preuzevši inicijativu služiti ove nedelje.
 • Napišite „ja ću do tada“ izjave i podelite ih sa grupom.

Molitva za misiju

Neka svako posveti svoje ciljeve Gospodu. Molite Gospoda da nam pomogne da budemo verni i da nas koristi za osnivanje pokreta umnožavajućih učenika.