Основополагащо библейско изучаване 17 „Църковно събиране (Самостоятелно хранене с Божието слово)“

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page FBS 17 Church Meeting (Self-Feeding) and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎srpski (latinica)‎ • ‎čeština • ‎български • ‎русский • ‎ქართული

Свалете оттук тази страница като pdf
First-third-blue.jpg

Хваление

Прочетете пасаж от Писанието и изпейте песни на поклонение.

 • (По желание) Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца. Той иска всички хора да бъдат спасени и да достигнат до познание на истината. Защото има само един Бог и един посредник между Бога и човека, човекът Исус Христос, Който е предал Себе Си, като откуп за всички. (Филипяни 2:11b; І Тимотей 2:4-6a)

Грижа

Служете си един на друг в молитва, библейско съветване и насърчение.

 • Нека всеки да каже едно важно нещо и разкаже за едно предизвикателство, което е преживял тази седмица.
 • Попитайте, „Какво искате Исус да направи за вас тази седмица?” Молете се за нуждите на всекиго.

Празнувайте верността

Насърчете отчетност с любов, за да може да си помагат да се покоряват на Исус

 • Попитайте, „Какво стана, като се доверихте на Бога с вашите цели и обещания „Аз ще____до____“?”

Мотивация и насърчение

Предайте виждането за това кои може да станат в Христос или какво Бог може да направи чрез тях с:

 • пасаж от Писанието, който им напомня за Божията любов и крайната цел.
 • размишление върху промяната в живота им след като са започнали да следват Христос
 • напомняне на това, което Бог иска да направи чрез тях.

Споделяне ГОЛЯМОТО виждане „Една църква за всяко село и общност, и благовестието за всеки човек.”Second-third-blue.jpg

Контекст

 • Помолете групата да разкаже историята от миналата седмица.

Прочетете

 • Прочетете или гледайте новата история два пъти, като всички други слушат.

Обсъждане „Откритие“

 • За новата история всяка седмица, използвайте изучаването на живота на Христос – Да бъдем като Исус: Моделът на царството

Прочетете, разкажете и поправете

 • Прочетете историята отново. Нека някой разкаже историята и помолете групата да поправят, ако е необходимо.

Обобщение

 • Обобщете основните точки на обсъждане „Откритие“.
 • Прочетете обобщението от "Ръководство на водещия".
 • Включете стих за наизустяване от обобщението или от историята.


Упражнявайте се в даване и Господна вечеря тук или в раздела „Подготовка за мисията“Third-third-blue.jpg

Подготовка за мисията

 • Упражнявайте се в нужните умения или предишни теми, което да ви помогне да се подготвите да служите на другите хора:
  • Молитва, грижа, споделяне
  • Благовестие
  • Основополагащи библейски изучавания.
 • Упражнявайте се в даване според постигнатото съгласие.
 • Възпоменавайте жертвата на Исус чрез Господна вечеря, ако е подходящо.

Изпълнение на мисията

 • Определете 5 човека от вашия списък на мрежата, на които ще поемете инициативата да служите тази седмица.
 • Напишете обещанията „Аз ще___до___“ и ги споделете с малката си група.

Молитва за мисията

В молитва посветете целите на всекиго на Господа. Молете се Господ да ни помогне да бъдем верни и да ни използва за полагане на началото на движение от хора, изграждащи ученици.

Благословия (по желание)