17 USB Studium Knihy

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page FBS 17 Church Meeting (Self-Feeding) and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎srpski (latinica)‎ • ‎čeština • ‎български • ‎русский • ‎ქართული

Stáhněte si tuto stránku jako pdf
First-third-blue.jpg

Chvála

Přečtěte si něco z Bible a zpívejte chválu.

 • (Volitelné) K slávě Boha Otce každý jazyk vyzná: Ježíš Kristus je Pán. Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš. (Filipským 2,11 a 1. Timoteovi 2,4-6)

Sdílení

Modlete se navzájem za své potřeby, poskytněte si biblické rady a povzbuzení.

 • Požádejte každého, aby řekl jeden nejvýraznější moment či zážitek z uplynulého týdne a jednu potíž nebo problém, se kterým se potýkal.
 • Otázka: „Co chceš, aby pro tebe Ježíš tento týden udělal?“ Modlete se navzájem za své potřeby.

Povzbuzení k věrnosti

Povzbuzujte ochotu následovat Ježíše.

 • Co se stalo, když jsi svěřil/a Bohu své plány a své věty „Řeknu/Udělám...“?

Vize

Povzbuďte je výhledem do budoucna a vysvětlete jim, čím se mohou stát v Kristu nebo co skrze ně může Bůh učinit skrze:

 • Bibli, která jim připomíná Boží lásku i konec, ke kterému všechno spěje.
 • Uvědomění, že v jejich životě nastaly změny od chvíle, kdy se rozhodli následovat Krista.
 • Připomínání toho, co skrze ně chce Bůh učinit.
 • Opakujte vizi, že si nás Boj použije a my budeme přinášet církev do každé vesnice a každého společenství a ke každému člověku.Second-third-blue.jpg

Kontext

 • Vyzvěte skupinu, aby vyprávěla příběh z minulého týdne.

Četba

 • Přečtěte si nebo se podívejte společně na nový příběh dvakrát až třikrát.

Diskuze a sdílení myšlenek

 • Pro nový příběh na každý týden použijte Studium Kristova života – Být jako Ježíš Model Království

Vyprávění a opravování

 • Procvičujte vyprávění příběhu. Jeden vypráví, a skupina opravuje, pokud je třeba.

Shrnutí

 • Shrňte hlavní body diskuze.

.

.


Zkoušejte provádění Večeře Páně (teď nebo v sekci „Příprava“).Third-third-blue.jpg

Příprava

 • Procvičujte jakékoli téma nebo dovednost

z předchozích lekcí:

  • Modlitba, služba, zvěstování
  • Evangelium
  • Úvodní studium Bible
 • Dávání
 • Pokud je to vhodné, připomeňte si Ježíšovu oběť Večeří Páně.

Náš úkol

 • Vyberte pět lidí, kterým chcete v následujícím týdnu v něčem sloužit.
 • Napište si další věty „Řeknu/Udělám … do kdy” a řekněte si je navzájem ve své skupince.

Modlitba

Odevzdejte své cíle a plány Pánu. Proste Pána, aby nám pomohl zůstat věrnými a použil si nás k získávání nových učedníků.

Požehnání (volitelné)