FBS 17 Sastanak crkve (hranjenje)

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page FBS 17 Church Meeting (Self-Feeding) and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎srpski (latinica)‎ • ‎čeština • ‎български • ‎русский • ‎ქართული

Skinite ovu stranu kao pdf dokument
First-third-blue.jpg

Slavljenje

Pročitajte nešto iz Biblije i pevajte pesme slavljenja.

 • (opciono) Isus Hristos je Gospod, na slavu Boga Oca. On želi da svi ljudi budu spaseni i dođu do poznanja istine. Jer Bog je jedan i jedan je posrednik između Boga i čoveka, čovek Isus Hristos, koji je samoga sebe dao kao otkup za sve.

(Filipljanima 2:11b ili 1. Timoteju 2:4-6a)

Brižnost

Služite jedni drugima u potrebama kroz molitvu, biblijski savet i ohrabrenje.

 • Neka svako iznese jednu važnu stvar i jedan izazov sa kojim se suočio ove nedelje.
 • Pitajte: „Šta želiš da Isus učini za tebe ove nedelje?“ Molite se za potrebe jedni drugih.

Slavite vernost

Podstičite obavezu ljubavi svakog člana da bude pokoran Isusu.

 • Pitajte: „Šta se dogodilo sa ciljevima koje si poverio Bogu i „ja ću do tada“ izjavama?

Motivacija i ohrabrenje

Podelite viziju o njihovom identitetu u Hristu ili o tome šta sve Bog može da učini kroz njih:

 • kroz biblijski tekst koji ih podseća na Očevo srce i na krajnju viziju
 • uz razmišljanje o promenama koje su se desile u njihovim životima od kada su počeli da slede Hrista
 • uz podsećanje šta Bog hoće da radi kroz njih

Podelite veliku viziju „jedna crkva za svako selo i zajednicu, i evanđelje za svakog pojedinca.“Second-third-blue.jpg

Kontekst

 • Zamolite grupu da ispriča priču od prethodne nedelje.

Pročitajte

 • Pročitajte ili odgledajte novu priču dva puta dok ostali slušaju.

Otkrivanje i diskusija

 • Za novu priču svake nedelje koristite „Life of Christ study – Being Like Jesus: The Kingdom Model“

Pročitajte, prepričajte i ispravite

 • Pročitajte priču ponovo. Neka je neko prepriča, a grupa može da ispravlja ako je potrebno.

Kratak pregled

 • Istaknite glavne tačke iz Otkrivanja i diskusije.
 • Pročitajte Kratak pregled iz Uputstva za vođe.
 • Dodajte stih za memorisanje iz Kratkog pregleda ili iz priče.


Vežbajte davanje i pričest u ovom delu ili u Pripremi za misiju.Third-third-blue.jpg

Priprema za misiju

 • Vežbajte potrebne veštine ili prethodne teme da biste se pripremili da služite drugima:
  • Molitva, Brižnost, Deljenje
  • evanđelje
  • Temeljno proučavanje Biblije.
 • Vežbajte davanje kako ste se prethodno dogovorili.
 • Sećajte se Isusove žrtve kroz pričest ako je to izvodljivo.

Odlazak u misiju

 • Odaberite pet osoba iz svog mrežnog spiska kojima ćete preuzevši inicijativu služiti ove nedelje.
 • Napišite „ja ću do tada“ izjave i podelite ih sa grupom.

Molitva za misiju

Neka svako posveti svoje ciljeve Gospodu. Molite Gospoda da nam pomogne da budemo verni i da nas koristi za osnivanje pokreta umnožavajućih učenika.

Molitva za blagoslov (opciono)