04 Njerëzit e përgatitur nga Perëndia: Njeriu i paqes

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page God-Prepared People: Person of peace and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎hrvatski • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎srpski (latinica)‎ • ‎čeština • ‎Кыргызча • ‎български • ‎македонски • ‎русский • ‎ქართული

SHËNIMET E DREJTUESIT: MC2 04SHD Njerëzit e përgatitur nga Perëndia: Njeriu i paqes

SHËNIMET E PJESËMARRËSVE: MC2 04SHP Njerëzit e përgatitur nga Perëndia: Njeriu i paqes

VIDEO: Dërgimi i të Shtatëdhjetëve (Luka 10:1-24)

VIDEO: Gruaja samaritane te pusi (Gjoni 4:1-42)

VIDEO: Zakeu (Luka 19:1-10)

VIDEO: I Demonizuari (Luke 8:26-39)

VIDEO: Lidia (Acts 16:11-15) [nuk është akoma i disponueshëm]

VIDEO: Jasoni (Veprat e Apostujve 17:1-9) [nuk është akoma e disponueshme]

MATERIALE: KT 7: Si mund të ndihmoni në përmbushjen e Porosisë së Madhe

PDF: Personat e Paqes nga Dr. Tom Wolf

LINKU: Ungjilli Viral nga Aleks Absalom