Dom kao mesto bogosluženja

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Home as a Place of Service and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎srpski (latinica)‎ • ‎български • ‎македонски • ‎русский • ‎ქართული

Skinite ovu stranu kao pdf dokument

Dom, mesto bogosluženja

Mi hrišćani 21. veka retko kad povezujemo naše domove sa mestom službe. U većini slučajeva kada govorimo o crkvenoj službi, povezujemo je sa zgradom koju zovemo crkva. Ali, ako pažljivije čitamo Novi zavet, otkrićemo da su domovi bili uobičajena mesta bogosluženja.

Na dan Pentekosta kada je Sveti Duh sišao na učenike, Petar je propovedao evanđelje i 3000 ljudi je poverovalo. Zapisano je: „Lomili su hleb po kućama, primali su hranu s radošću i prosta srca.“ Od samog nastajanja crkve domovi su bili mesto bogosluženja.

Međutim, sve je počelo mnogo ranije. Isus je koristio domove (svoj i mnoge druge) da bi služio ljudima. Nalazimo nekoliko primera u Mat. 8:14-16, 9:9-13, 13:36, Luka 19:5, Jovan 3:1-6, 12:1-9. Na mnogim mestima je zapisano da je Isus propovedao u sinagogama. Ali, nemojte da previdite jednu činjenicu: kada je poslao 12 apostola ili u drugom slučaju 70 učenika, dao im je striktna uputstva gde da idu i služe. I u Mateju 10 i u Luki 10 Isus je rekao učenicima da nađu dom i ostanu tamo. Stategija koju je Isus prenosio na učenike je bila da služe iz doma.

Kada čitamo Dela, vidimo kako se crkva širila po Rimskom carstvu. Ali vidimo i da su prvi hrišćani koristili svoje domove za bogosluženje. Kada je Kornelije dobio naredbu od Boga da pozove Petra, pozvao ga je u svoju kuću gde je sakupio veliki broj ljudi. Kad je Irod naredio da Petar bude uhapšen, crkva se molila za njega u domu majke Jovana Marka. U Delima 16:11-15 čitamo o nastanku crkve u Filipima. Sve je počelo tako što je žena po imenu Lidija pozvala Pavla i njegove prijatelje da odsednu u njenom domu. Na kraju Dela čitamo o Pavlovoj službi u Rimu. Gde? "Te još više njih dođe k njemu u stan.... A on osta pune dve godine u svom iznajmljenom stanu, te primaše sve koji su mu dolazili - propovedajući carstvo Božije i učeći o Gospodu Isusu Hristu sasvim slobodno i nesmetano.“ (Dela 28:23, 30-31)

Jedan od ključnih kvaliteta episkopa ili nadglednika je utemeljen u domu. „Koji dobro upravlja svojim domom i ima poslušnu decu sa svakom čestitošću; jer ko ne zna da upravlja svojim domom kako će se starati za Crkvu Božiju?“ (1. Tim. 3:4-5). Zapitajte se, kako da znamo kako neko upravlja svojim domom ako ne provodimo vreme tamo?

Možemo da počnemo od svojih porodica i da krenemo napolje ka drugima: rođacima, prijateljima, komšijama itd. Da li shvatate o čemu govorim? Naši domovi mogli bi da budu sjajno mesto za bogosluženja i službu.

Moju porodicu činimo ja, moja žena i naše troje dece. Deca su sva odrasla. Najstariji je Pol, 22 godine. Marta ima 20, a Agata 18 godina. Od samog početka radili smo mnogo sa njima da bismo ih učili o Bogu. Čitali smo Bibliju zajedno, diskutovali o njoj, molili se zajedno, učili smo ih raznim lekcijama iz Biblije, zajedno smo slavili Boga, otvorili smo vrata našeg doma za druge ljude da podele evanđelje sa njima, a činili smo i mnogo više od toga. Danas sva naša deca hodaju sa Bogom i njegovi su sledbenici. Znam da je to zbog njegove milosti, ali i mi smo dali mali doprinos. Pokušali smo da oblikujemo dobar hrišćanski život na dnevnoj bazi. Videli su nas u raznim situacijama. Dom je sjajno mesto za služenje kako našim porodicama, tako i svima ostalima.

Zašto je neophodno da se piše o domu? Ne pišem ovo zato što ne volim crkvene zgrade. Pišem zato što su mnogi hrišćani danas napravili od svojih domova utočište, zamak u koji se povlače. Izazivam vas da položite svoj dom na oltar. Da li je tvoj dom, tvoj zamak dostupan za Carevu službu? To može da bude molitva, biblijsko proučavanje, slavljenje, evangelizacija ili neki drugi tip službe. To je prirodno, to je biblijski i vrlo je plodonosno. Kada su u Božijim rukama, naši domovi mogu da promene svet!

Vaš u Hristu, Adam Adamus EFCX Steering Committee