MC2 02БВ Да вървим в крак със Святия Дух

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page MC2 02FN Keeping in Step with the Spirit and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎hrvatski • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎srpski (latinica)‎ • ‎čeština • ‎български • ‎македонски • ‎русский • ‎ქართული

Свалете оттук тази страница като pdf файл


В тази сесия ще научите какво Библията учи за това Кой е Святия Дух и каква е Неговата роля във вашия личен живот и служение. Ще се научите да се отнасяте към Святия Дух като към Личност, като разбирате какво означава да бъдете изпълнени със Святия Дух и да се посветите да живеете под Неговото водителство ден след ден. И ще дадете на християнин, когото познавате, най-голямото допълнение, което може да получи [Деяния 6:1-7; Галатяни 5:16-25]'


Поглед назад (20-30 минути)

First third.jpg
БЕЛЕЖКА: Разпределете хората в групи по 4-6 човека за тази сесия. Раздайте бележките на участниците.

Молитва и грижа

 • Определете за всяка група водач, който да води дискусиите.
 • Нека всяка група да обсъди за какво са благодарни участниците в нея за тази седмица.
 • Нека всеки от групата да сподели как е и да сподели 1-2 молитвени нужди в групата и нека се молят един за друг.

БЕЛЕЖКА: Ако някой се нуждае от допълнително помощ, отделете време след събирането, за да му помогнете да се задоволят тези нужди.

Празнувайте вярността

 • Насърчавайте отговорност с любов, за да се покоряваме на Исус.
 • Нека участниците във всяка група да споделят какво се е случило, когато са се доверили на Бог, за да достигнат своите цели и да изпълнят твърдението "Аз ще___до".
 • След като групите свършат, попитайте дали някой иска да сподели с цялата група.

Предаване на виждането

Предайте им виждането за тяхната самоличност в Христос или това, което Бог може да направи чрез тях, когато направят стъпка на вяра.

  • Например:

Цар Давид е бил изумен, че Бог, Който е сътворил всичко, е загрижен за хората. В Псалм 8, той пита Господа: "Какво е човекът, че да го помниш и човешкият син, че да се грижиш за него?” Изумително е, че ние служим на един любящ Бог, Който е достатъчно силен, за да направи всичко сам, но ни кани да се присъединим към Него в Неговото дело и иска да работи чрез нас, за да занесем Неговата любов на света. В една азиатска страна, където християните са били преследвани, една жена повярвала в Христос. Като се научила да се покорява на Исус, Той я използвал, за да доведе други хора при Себе Си и това засегнало повече от 1 300 човека и 5 поколения на нови църкви. Каква голяма привилегия ни е дадена - да бъде използвани от Бога. Представете си, какво Бог може да направи чрез вас!

Поглед нагоре (45 минути)

Second third.jpg

Дейност №1 Деяния 6:1-7

Резултат: Способностите на хората, изпълнени със Святия Дух са очевидни.

[БЕЛЕЖКА: Това е първото запознаване с ОБИ (Основополагащо библейско изучаване).]

 • Обяснете контекста:

Като ранната църква се е умножавала, се появил проблем. Вдовиците, които са били от гръкоговорящите юдеи, са били пренебрегвани. Затова, апостолите решили да решат този проблем. Нека да прочетем как са разрешили проблема.

 • Изберете водач на малка група, който да води обсъжданията в малката група
 • Обяснете наставленията за това как да се правят частите от ОБИ (Основополагащо библейско изучаване) "Прочит" и "Откриване".
 • Прочетете
  • В малки групи прочетете или гледайте Деяния 6:1-7 два пъти, докато другите слушат.
 • Дискусия "Откриване"
  • Всеки отговаря: Какво ти хареса най-много? Защо?

Дейност №2 Галатяни 5:16-25

Резултат: Ясно разбиране на плода на Духа

 • Преход:

Забелязахте ли какви качества търсеха водачите? [хора, пълни с Духа и мъдрост] Как обаче хората са знаели кой е бил изпълнен с Духа и мъдрост? Нека погледнем друг пасаж, който дава много добро описание на качествата, които показват кой е изпълнен с Духа.

 • Изберете водач на малката група, който да води дискусията в малката група.
 • Прочетете:
 • В малки групи прочетете Галатяни 5:16-25 два пъти, докато другите слушат.
 • Обсъждане "Откритие"
  • Всеки отговаря: Какво ти хареса най-много? Защо?

Обобщение

Този пасаж дава явните качества на плода, който идва от изпълването с Духа. Хората в разказа от Деяния 6:1-7 би трябвало да могат да видят плода на живота на избраните 7 мъже.

 • Нека всяка група да обсъжда следното:
  • Кой от хората, които познавате, показва най-явно този плод на Духа в живота си?
  • Кажете името на човека, когото бихте избрали да служи в Деяния 6, на хората от групата и защо сте избрали именно него (нея).

Преход

Видяхме някои от важните роли на Святия Дух в преобразяването на нашия живот и в това да ни дава сили да бъдем свидетели и водачи в Неговото царство. Въпросът за нас е: Позволяваме ли на Святия Дух да ни води, насочва и да ни дава сили?

Тази малка книжка (вдигнете книжката, за да я видят) може да ни помогне да обобщим и да прилагаме това, което сме научили за Святия Дух. Ние също можем да помогнем на другите да разберат и приложат тази важна истина, като използваме този простичък инструмент.

Много християни споделят, че краткият план и точките за приложение в тази книжка са най-важните идеи, които са научили като християни. Затова нека започнем да се запознаваме със съдържанието на тази книжка, как да го прилагаме в собствения си живот и как да я предаваме на другите хора.


Поглед напред (45 минути)

Third third.jpg

Подготовка за мисията

Запознаване с книжката "Живот изпълнен с Духа"

 • Дайте на всеки участник екземпляр от книжката "Живот изпълнен с Духа".
 • Изберете водач на всяка група. Нека всеки водач да даде на всеки от групата си да чете определени страници, като включва и себе си. Напишете ги на пауърпойнт слайд или на бяла дъска.
  • Първи човек: страници 1-3
  • Втори човек: страници 4-7
  • Трети човек: страници 8-11
  • Четвърти човек: страница 13
  • Пети човек: страници 14-16
 • Отбележете, че страница 12 не е посочена, защото ще я прочетете след няколко минути.
 • Нека всеки изучава определените за него (нея) пасажи и да запише своя отговор на следните въпроси:

Какво ти хареса най-много? Защо?

 • След като всеки е имал достатъчно време да отговори на въпросите, нека всеки от групата да обясни устно съдържанието на определените страници на групата и да споделят как са отговорили на въпросите. [БЕЛЕЖКА: Започнете от страница 1 и продължете по ред на страниците.]
 • Преход:

Много добре! Беше забавно да ви наблюдавам колко бяхте увлечение в четенето и в обясненията. Отделете сега някалко минути да отбележите във вашите бележки наблюденията и идеите, които са ви дошли на ум, когато сте слушали това, което са казали другите от групата за техните страници. По-късно ще прегледата цялата книжка, но това е много добро начало.

Сега, като завършваме, искам всички да отворите на страница 12 на книжката "Живот изпълнен с Духа". Това е най-важната част от този урок. Нека прочета тази страница и забележете, че ще прочета молитвата два пъти - първият път, за да я разберете, а вторият - като молитва.

 • Прочетете страницата веднъж. След това им кажете, че ще прочетете молитвата отново и те може да я кажат като молитва.
 • Попитайте дали има хора, които за пръв път се молят с тази молитва. Забележете тези, които отговорят положително.

Обобщение

Нека ви напомня за три неща от тази книжка:

  • Първо, заповедта и обещанието на страница 11 (накратко ги повторете).
  • Второ, не трябва да се осланяме на чувствата си от страница 13 (прочетете абзаца под даграмата с влака).
  • и на трето място, насърчението в началото на страница 16, “Ако тази книжка ви е била полезна, моля, споделете я с някого другиго.”

Показване как се използла книжката "Живот изпълнен с Духа".

 • Обяснете, че сега ще им покажете как да прочетат книжката с друг човек.
 • Изберете доброволец, който да ви помогне да покажете как се използва книжката "Живот изпълнен с Духа".
 • Прочетете книжката с доброволеца.
 • Като прочетете страница 12, дайте възможност на доброволеца да се помоли с молитвата.
 • Прочетете останалата част от книжката с доброволеца.

Отиване на мисия

 • Назовете 5 човека, с които ще прочетете книжката "Живот изпълнен с Духа".
 • Напишете няколко "Аз ще____до____" и ги споделете с малката група.
  • Включете човека от Дейност №1, на когото ще разкажете пасажа от Деяния 6:1-7 и защо живота му/й ви напомня за седемте.
 • Определете време, когато ще се срещате с отчетния ви партньор.

Молитва за мисията

Посветете целите на всеки един на Господа. Помолете Го да ви помогне да бъдете верни и да ви използва за началото на движение на хора, изграждащи ученици.

За по-нататъшно изучаване

Прочетете Предаваема идея #2: Как може да преживеете Божията любови прошка и Предаваема идея #3: Как може да бъдете изпълнени със Святия Дух. Полезно е да се обсъжда с отчетния партньор като му кажете вашите отговори на въпросите в края на статията.