MC2 02NP Dotrzymując kroku Duchowi Świętemu

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page MC2 02FN Keeping in Step with the Spirit and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎hrvatski • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎srpski (latinica)‎ • ‎čeština • ‎български • ‎македонски • ‎русский • ‎ქართული

Tutaj ściągniesz tę stronę jako plik pdf


Na tym spotkaniu nauczysz się tego, co Biblia mówi o tym kim jest Duch Święty i jaka jest Jego rola w twoim osobistym życiu i służbie. Nauczysz się odnosić do Ducha Świętego jako do Osoby, zrozumiesz znaczenie bycia napełnionym Duchem Świętym i poddawania swojego życia pod jego łaskawe prowadzenie w każdej chwili. I sprawisz jednemu ze swoich wierzących znajomych największy komplement, jaki ten może otrzymać. [Dzieje 6,1-7; Galatów 5,16-25]


Spojrzenie wstecz (20-30 min)

First third.jpg
UWAGA: Poproś uczestników o zajęcie miejsc w 4-6 osobowych grupkach. Rozdaj im notatki.

Modlitwa i troska

 • Wyznacz liderów małych grup do poprowadzenia czasu dzielenia.
 • Poproś, aby w każdej grupce dyskutowano o tym za co są wdzięczni w tym tygodniu.
 • Poproś każdego, aby podzielił się tym, jak im idzie, 1-2 prośbami modlitewnymi, i potem niech się modlą o siebie nawzajem.

UWAGA: Jeśli ktoś potrzebuje szczególnej pomocy, proszę ustalcie czas po spotkaniu, kiedy będzie można tej osobie pomóc.

Świętowanie wierności

 • Zaproś do podzielenia się z miłością tym jak im szło posłuszeństwo Jezusowi.
 • Poproś, aby w każdej z grup podzielono się tym, co się stało kiedy zaufali Bogu odnośnie swoich celów i stwierdzeń "Zrobię ____ do ___".
 • Kiedy już grupki skończą dzielenie, zapytaj czy ktoś chciałby podzielić się z całą grupą.

Wizja

Przekazuj wizję odnośnie ich tożsamości w Chrystusie lub tego, co Bóg może przez nich uczynić, kiedy będą podejmować kroki wiary.

  • Na przykład:

Król Dawid był zadziwiony tym, że Bóg wszelkiego stworzenia interesuje się ludźmi. W Psalmie 8 pyta Boga "Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz i czym - syn człowieczy, że się nim zajmujesz?". To jest niesamowite, że możemy służyć kochającemu Bogu, który jest tak potężny, że stworzył wszystko ale równocześnie zaprasza nas do przyłączenia się do Jego dzieła. On chce działać przez nas abyśmy zanosili Jego miłość światu. W jednym z Azjatyckich krajów, gdzie prześladuje się chrześcijan, jedna pani uwierzyła w Jezusa. Kiedy nauczyła się jak być posłuszną Jezusowi, On sprawił, że dzięki niej ponad 1300 osób uwierzyło, powstało też 5 pokoleń nowych wspólnot kościelnych. To jest wspaniały przywilej być używanym przez Boga. Spróbujcie sobie wyobrazić, co Bóg może zrobić poprzez Was!

Spojrzenie w górę (45 min)

Second third.jpg

Ćwiczenie 1 Dzieje 6,1-7

Rezultat: Cechy ludzi napełnionych Duchem Świętym są bardzo oczywiste.

[UWAGA: To jest pierwsze wprowadzenie w metodę czytania Biblii używaną potem w Podstawowych Studiach Biblijnych.]

 • Wyjaśnij kontekst:

Kiedy pierwszy kościół wzrastał liczebnie, narastał pewien problem. Wierzące wdowy pochodzące z mówiącej po grecku żydowskiej diaspory były zaniedbywane przy zapewnianiu posiłków. Więc Apostołowie zdecydowali się rozwiązać ten problem. Przeczytajmy co zdecydowano.

 • Wybierz liderów małych grupek, którzy będą prowadzili w nich dyskusje.
 • Wyjaśnij jak czytać a potem zadawać odkrywcze pytania w metodzie Podstawowych Studiów Biblijnych.
 • Przeczytajcie
  • W małych grupkach, przeczytajcie lub oglądnijcie Dzieje 6,1-7 dwa razy.
 • Odkrywcza dyskusja
  • Proszę niech każdy odpowie "Co podobało się Wam najbardziej? Dlaczego?"

Ćwiczenie 2 Galatów 5,16-25

Rezultat: Jasne zrozumienie czym jest owoc Ducha

 • Przejście

Czy zwróciliście uwagę na cechy osób, których poszukiwali liderzy? [ludzie pełni Ducha i mądrości] Ale jak ludzie mieli wiedzieć, kto był napełniony Duchem i mądrością? Popatrzmy na inny fragment, który dobrze opisuje cechy które widzimy w życiu osób napełnionych Duchem.

 • Wybierz liderów małych grupek, którzy będą prowadzić dyskusję.
 • Przeczytajcie:
 • W małych grupkach przeczytajcie Galatów 5,16-25 dwa razy.
 • Odkrywcza dyskusja
  • Poproś, żeby każdy odpowiedział "Co podobało się Wam najbardziej? Dlaczego?"

Podsumowanie

Ten fragment przedstawia bardzo wyraźnie jakie cechy ma człowiek napełniony Duchem. Ludzie opisani w Dziejach 6,1-7 musieli widzieć te cechy w tych siedmiu, których wybrali.

 • Poproś, aby każda z grup przedyskutowała:
  • Czy jest ktoś, kogo znasz, spośród twoich znajomych, który najlepiej odzwierciedla owoc Ducha Świętego w swoim życiu?
  • Powiedz imię osoby, którą ty byś wybrał w Dziejach 6 swojej grupie i dlaczego właśnie tą osobę.

Przejście

Widzieliśmy kilka z podstawowych ról Ducha Świętego w przemianie naszego życia i uzdolnienia nas do bycia świadkami i liderami w Jego królestwie. Pytanie dla nas jest takie: Czy pozwalamy Duchowi Świętemu aby nas prowadził i dawał moc?

Ta mała książeczka (pokaż ją wszystkim) może pomóc streścić i zastosować to, czego dzisiaj uczyliśmy się o Duchu Świętym. Możemy tez pomóc innym zrozumieć i zastosować tę ważną prawdę korzystając z tego prostego narzędzia.

Wielu chrześcijan twierdzi, że treści tej prostej książeczki są najważniejszymi treściami jakich nauczyli się już jako chrześcijanie. Więc zacznijmy teraz zaznajamiać się z treścią tej książeczki, jak ją zastosować w naszym życiu i jak przekazać jej treść innym.


Spojrzenie wprzód (45 min)

Third third.jpg

Przygotowanie do misji

Wstęp do książeczki o napełnieniu Duchem Świętym

 • Rozdaj każdemu z uczestników książeczkę o Duchu Świętym.
 • Wybierz prowadzących do każdej z grupek. Nie przeznaczą każdej z osób po kilka stron, wliczając też siebie. Wyświetl to na slajdzie w PowerPoincie lub napisz na tablicy.
  • Osoba 1: strony 1-3
  • Osoba 2: strony 4-7
  • Osoba 3: strony 8-11
  • Osoba 4: strona 13
  • Osoba 5: strony 14-16
 • Powiedz, że strona 12 nie została zadana nikomu i że ty ją przeczytasz za kilka minut.
 • Poproś, aby każdy przeczytał przeznaczone strony i zapisał odpowiedź na te pytania:

Co podobało się Wam najbardziej? Dlaczego?

 • Po tym jak każdy miał czas, żeby odpowiedzieć na te pytania, poproś aby każdy słownie wyjaśnił treść stron, które czytał swojej grupie i powiedział jak odpowiedział na pytania. [UWAGA: Zacznij od strony 1 i kontynuuj wg numerów stron]
 • Przejście:

Wspaniale! To było bardzo ciekawe obserwować was, jak jesteście zaangażowani i jak opowiadacie co odkryliście. Teraz proszę przeznaczcie kilka minut na zapisanie swoich obserwacji lub myśli jakie się wam pojawiły kiedy słuchaliście innych opisujących zawartość ich stron. Zachęcam do przejrzenia później całej książeczki, ale to jest bardzo dobry początek.

Teraz kiedy kończymy, chciałbym abyśmy wszyscy otworzyli książeczkę na stronie 12. To jest najważniejsza część tej lekcji. Pozwólcie że przeczytam tę stronę a samą modlitwę przeczytam dwa razy -- pierwszy raz żebyście mogli ją zrozumieć, a drugi raz jak modlitwę.

 • Przeczytaj tę stronę raz. Potem powiedz, że przeczytasz jeszcze raz modlitwę i że mogą modlić się wraz z tobą.
 • Zapytaj czy ktoś modlił się tą modlitwą po raz pierwszy. Doceń tych którzy się zgłoszą.

Podsumowanie

Pozwólcie, że przypomnę trzy rzeczy z tej książeczki:

  • Po pierwsze, polecenie i obietnica ze strony 11 (streść to krótko).
  • Po drugie, nie polegajcie na uczuciach - strona 13 (przeczytaj akapit pod rysunkiem pociągu).
  • I po trzecie, zachęta na stronie 16, "Jeśli ta książeczka była pomocna, proszę podziel się nią z innymi."

Przykład stosowania książeczki o napełnieniu Duchem Świętym

 • Wyjaśnij, że teraz pokażesz jak w prosty sposób przeczytać tę książeczkę komuś innemu.
 • Poproś ochotnika, aby pomógł ci pokazać jak korzystać z książeczki o napełnieniu Duchem Świętym.
 • Przeczytaj książeczkę z ochotnikiem.
 • Kiedy będziesz czytał stronę 12, daj ochotnikowi szansę do modlitwy.
 • Przejdź przez resztę książeczki z ochotnikiem.

Wyjście na misję

 • Wyznacz 5 osób, z którymi przeczytasz książeczkę o napełnieniu Duchem Świętym.
 • Zapiszcie stwierdzenie "Zrobię ___ do ___" i powiedzcie o nim swojej grupce.
  • Przypomnijcie sobie o osobach, o których wspomnieliście w Ćwiczeniu 1, że powiecie fragment z Dziejów 6,1-7 i dlaczego jego/jej życie przypomina ci życie siedmiu.
 • Ustal czas i miejsce spotkania z twoim partnerem "jeden na jeden".

Modlitwa o misję

Powierzcie swoje cele Panu. Proście Boga, żeby pomógł nam być wiernymi i używał nas do rozpoczynania ruchów pomnażających uczniów.

Pogłębienie tematu

Przeczytaj Wskazówkę nr 2 Jak doświadczać Bożej miłości i przebaczenia i Wskazówkę nr 3 Jak możesz zostać napełniony Duchem Świętym. Dobrze by było przedyskutować ją z twoim partnerem "jeden na jeden" po prostu odpowiadając na pytania na końcu.