UCZ 02PV Hodati u Duhu

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page MC2 02FN Keeping in Step with the Spirit and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎hrvatski • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎srpski (latinica)‎ • ‎čeština • ‎български • ‎македонски • ‎русский • ‎ქართული

Skinite ovu stranu kao pdf dokument


Na ovom sastanku naučićete šta Biblija govori o tome ko je Sveti Duh i kakva je njegova uloga u vašem ličnom životu i službi. Naučićete da se povezujete sa Svetim Duhom kao sa osobom, da razumete šta znači biti ispunjen Svetim Duhom i kako da se podredite njegovom vođstvu iz časa u čas. I, uputićete hrišćaninu kojeg poznajete najveći kompliment koji može da dobije (Dela 6:1-7; Galatima 5:16-25)


Pogled unazad (20-30 min)

First third.jpg
NAPOMENA: Rasporedite ljude u grupe od 4-6 na ovom sastanku. Podelite im materijal za učesnike.

Molitva i brižnost

 • Odredite vođe malih grupa kako bi olakšali komunikaciju među članovima.
 • Neka se u svakoj grupi iznese i prodiskutuje zbog čega su članovi zahvalni ove nedelje.
 • Neka svaka osoba podeli sa drugima kako je i jednu do dve molitvene potrebe. Posle toga neka se mole jedni za druge.

NAPOMENA: Ako je nekome potrebna dodatna pomoć, odredite vreme za to posle sastanka.

Slavite vernost

 • Podstičite obavezu ljubavi svakog člana da bude pokoran Isusu.
 • Neka članovi svake grupe podele svoja iskustva sa ispunjavanjem postavljenih ciljeva i "ja ću do tada" izjavama.
 • Kada grupe završe sa deljenjem iskustava, pitajte da li neko želi da podeli svoje iskustvo pred svima.

Deljenje vizije

Podelite viziju o njihovom identitetu u Hristu ili o tome šta sve Bog može da učini kroz njih ako iskorače u veri.

  • Na primer:

Kralj David je bio duboko dirnut što je Bog sveg stvorenja zainteresovan za čovečanstvo. U 8. psalmu on pita Gospoda: „Šta je čovek da ga se sećaš, sin čovečiji da ti je do njega stalo?“ Čudesno je to što služimo Bogu ljubavi, koji je toliko moćan da sve radi sam, ali nas ipak poziva da mu se pridružimo u poslu i želi da radi kroz nas kako bi preneo svoju ljubav ovom svetu. U jednoj azijskoj zemlji u kojoj su hrišćani progonjeni, jedna žena je poverovala u Hrista. Dok je učila kako da mu bude poslušna, Gospod ju je koristio da dovede mnoge ljude Hristu, a rezultat je bio više od 1300 obraćenih i pet generacija novih crkava. Kakvu privilegiju imamo što nas Bog koristi! Zamislite šta Bog može da uradi kroz vas!

Pogled prema gore (45 min)

Second third.jpg

Aktivnost #1: Dela 6:1-7

Ishod: Kvalitet ljudi koji su ispunjeni Svetim Duhom je očigledan.

(NAPOMENA: Ovo je prvo upoznavanje sa TPB-om (Temeljno proučavanje Biblije))

 • Objasni kontekst:

Kako je prva crkva brojčano rasla, pojavio se jedan problem. Jevrejske udovice iz grčkog govornog područja bile su zanemarene. Apostoli su stoga odlučili da reše problem. Pročitaćemo kako je pronađeno rešenje.

 • Izaberite vođu male grupe koji će voditi diskusiju.
 • Dajte uputstva kako da se odrade delovi diskusije iz Čitanja i otkrivanja iz TPB-a (Temeljnog proučavanja Biblije)
 • Čitanje
  • U malim grupama pročitajte (ili pogledajte) Dela 6:1-7 dva puta.
 • Diskusija iz Otkrivanja
  • Svi odgovaraju na pitanje: Šta ti se najviše svidelo? Zašto?

Aktivnost #2: Galatima 5:16-25

Ishod: Jasno razumevanje plodova Svetog Duha

 • Prelaz:

Da li ste primetili šta su vođe rekle ljudima, kakve osobine da traže? (Ljude pune Duha i mudrosti.) Ali, kako su oni znali ko je pun Duha i mudrosti? Pogledajmo još jedan pasus koji nam daje dobar opis karakteristika koje pokazuju da je neko ispunjen Duhom.

 • Izaberite vođe malih grupa koji će upravljati diskusijom.
 • Čitanje:
 • U malim grupama pročitajte dva puta Galatima 5:16-25.
 • Diskusija iz Otkrivanja
  • Svi treba da odgovore: Šta ti se najviše svidelo? Zašto?

Kratak pregled

Ovaj pasus nam daje očigledne karakteristike plodova koje dolaze sa ispunjenošću Svetim Duhom. Ljudi iz Dela 6:1-7 mogli su da primete te plodove u životima odabrane sedmorice muškaraca.

 • Neka svaka grupa diskutuje o sledećem:
  • Da li danas poznaješ nekoga u čijem životu se najbolje odražavaju plodovi Duha?
  • Reci ime osobe iz svoje grupe koju bi izabrao da služi u Delima 6 i objasni zašto si izabrao baš nju.

Prelaz

Videli smo neke od ključnih uloga Svetog Duha u transformisanju naših života i kako nas on osposobljava da budemo svedoci i vođe u njegovom carstvu. Pitanje za nas: da li dozvoljavamo Svetom Duhu da nas vodi, usmerava i osnažuje?

Ova plava knjižica (podignite knjižicu) pomoći će nam da sažmemo i primenimo ono što učimo o Svetom Duhu. Isto tako možemo da pomognemo i drugima da uz pomoć ove knjižice razumeju i primenjuju ovu izuzetno važnu istinu.

Mnogi hrišćani misle da su sažete glavne misli i saveti o primeni iz ove knjižice nešto najvažnije što su naučili u hrišćanskom životu. Zato bi mogli već sad da počnemo da se upoznajemo sa njenim sadržajem, kako da ga primenjujemo u sopstvenom životu i kako da ga podelimo sa drugima.


Pogled unapred (45 min)

Third third.jpg

Priprema za misiju

Upoznavanje sa knjižicom „Život ispunjen Duhom“

 • Dajte svakom učesniku primerak knjižice „Život ispunjen Duhom“
 • Odaberite vođu za svaku grupu. Oni neka zaduže svakoga iz grupe za određeni deo knjižice. Prikažite ovaj spisak u Powerpoint slajdu ili na tabli:
  • osoba 1: strane 1-3
  • osoba 2: strane 4-7
  • osoba 3: strane 8-11
  • osoba 4: strana 13
  • osoba 5: strane 14-16
 • Naglasite da strana 12 nije dodeljena nikome i da ćete je pročitati za nekoliko minuta.
 • Neka svako prouči strane koje su mu dodeljene i neka zapiše odgovore na ova pitanja:

Šta ti se najviše svidelo? Zašto?

 • Pošto su svi u grupi odgovorili na pitanja, zamolite svakog člana da objasni pred svima sadržaj svojih strana i podeli svoj odgovor na pitanja. (NAPOMENA: počnite od 1. strane i nastavite redom)
 • Prelaz:

Odlično! Bilo je zabavno gledati kako ste svi angažovani u ovome. Imate sad nekoliko minuta da zapišete u svoje priručnike sva zapažanja ili ideje koje su vam pale na pamet dok ste slušali druge iz grupe kako objašnjavaju svoje strane. Ovo je bio dobar početak, a kasnije možete da pročitate celu knjižicu.

Sad dok se bližimo kraju, želim da svi okrenete 12. stranu u knjižici. Ovo je najvažniji deo lekcije. Dopustite mi da pročitam tu stranu i molim vas da obratite pažnju na to da ću pročitati molitvu dva puta – jednom da razumete njen sadržaj, a drugi put kao molitvu.

 • Pročitajte stranu jedanput. Zatim im recite da ćete je pročitati ponovo i da ovog puta mogu da se pridruže u molitvi.
 • Pitajte da li neko moli ovu molitvu prvi put. Obodrite one koji se jave.

Kratak pregled

Dopustite da vas podsetim na tri stvari iz knjižice:

  • Prvo, zapovest i obećanje na strani 11 (ukratko se osvrnite na to).
  • Drugo, savet da se ne oslanjamo na osećanja na strani 13 (pročitajte pasus ispod prikaza voza).
  • I treće, ohrabrenje na vrhu strane 16: "Ako vam je ova knjižica bila od koristi, molimo vas da je podelite sa drugima.”

Demonstracija kako se koristi knjižica „Život ispunjen Duhom“

 • Recite im da ćete sad pokazati kako da jednostavno čitaju knjižicu sa drugom osobom.
 • Izaberite dobrovoljca koji će vam pomoći da pokažete kako se koristi knjižica „Život ispunjen Duhom“.
 • Čitajte knjižicu sa dobrovoljcem.
 • Dok čitate 12. stranu, dajte dobrovoljcu priliku da moli molitvu.
 • Pređite zajedno i ostatak knjižice.

Odlazak u misiju

 • Odredi petoro ljudi sa kojima ćeš čitati knjižicu „Život ispunjen Duhom“.
 • Napiši „ja ću do tada“ izjave i podeli ih sa svojom grupom.
  • Uključi osobu iz Aktivnosti #1 sa kojom ćeš podeliti Dela 6:1-7 i objasni zašto te njen život podseća na Sedmoricu.
 • Odredi vreme da se sastaneš sa svojim „jedni drugima“ partnerom.

Molitva za misiju

Neka svako posveti svoje ciljeve Gospodu. Molite Gospoda da nam pomogne da budemo verni i da nas koristi za osnivanje pokreta umnožavajućih učenika.

Za daljnje proučavanje

Pročitajte Prenosni koncept #2: Kako možeš da iskusiš Božiju ljubav i oproštenje i Prenosni koncept #3: Kako možeš biti ispunjen Svetim Duhom. Dobro je da prodiskutujete o tome sa svojim „jedni drugima“ partnerom tako što ćete samo da odgovorite na pitanja na kraju članka.